Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Priebeh výstavby

V priebehu roku 2015 pri diskusiách s občanmi a návštevníkmi obce som zistil, že veľa z nich ani netuší, že v našej obci niekedy existovala železnica . A tak v nás skrsla myšlienka s tým niečo urobiť , aby sa na túto históriu našej obce nezabudlo.
Po obhliadke trasy bývalej úzkokoľajky a preštudovaní mapových podkladov sme zistili, že značná časť trasy bola vedená na pozemkoch obce a vyrástol na nej les.
Po zdĺhavých vybavovaniach na Okresnom úrade odbore starostlivosti o životné prostredie ohľadom súhlasu výrubu drevín sme obdržali súhlas na výrub s právoplatnosťou od 6.10.2016.
A tak sa mohlo začať s výrubom krovín a stromov na bývalom zvršku úzkokoľajky. Po ich odstránení sa začali budovať premostenia kde sa vybudovali 2 ks drevených mostov aby bolo možné po trase prechádzať mechanizmami. V apríli 2017 sa začalo s odstraňovaním koreňov a vyrovnaním zvršku, budovaním priepustov a tak sa podarilo sprechodniť trasu pre peších turistov a aj horských cyklistov i keď podklad bol ešte len z hrubého kameniva. Tieto práce boli financované z vlastných zdrojov obce.
V septembri 2018 sme podali žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku z úradu vlády Slovenskej republiky na rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu a investície do zachovania kultúrneho dedičstva, ďalej nasledovalo vyrovnanie a presypanie trasy štrkodrvou 0-32 s jej zhutnením, vybudovanie dvoch oddychových zón s prístreškami a sedením, osadením 6 ks informačných tabúľ, ktoré informujú o histórii železnice a vybudovaním závor aby sa zabránilo prechádzaniu motorovými vozidlami po trase a značenie cyklotrasy.