Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Oslava 135 Výročia založenia DHZ 3.10.2015

Dňa 3.10.2015 sa konala v našej obci významná udalosť, 135. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v obci Smolnícka Huta. Pre dobrovoľných hasičov jednoznačne platí myšlienka z hasičského desatora: “Nehľadaj v dobrovoľnom hasičskom zbore zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí”. Najväčším vyznamenaním a ocenením pre dobrovoľných hasičov za činy nie sú oslavné články, medaily a pamätné diplomy, i keď aj tie sú milým gestom a vďačne sa rozdali členom DHZ, ale práve to, že aj po 135 rokoch činnosti, neznižuje sa význam a potrebnosť dobrovoľných hasičov a neutícha záujem o ich služby. Ďakujeme obetavcom z radov dobrovoľných hasičov v našej obci, ktorí riskujú svoje zdravie a životy, aby nám i naďalej pomáhali chrániť majetok pred požiarmi, ale aj inými mimoriadnymi situáciami, ktoré sa môžu vyskytnúť. Vďaka aj za čas venovaný zabezpečovaniu techniky v prevádzkyschopnom stave, za účasti na súťažiach hasičských družstiev, na ktorých dosahujú pekné umiestnenia. Srdečná vďaka patrí sponzorom tejto slávnosti, pánovi starostovi Mariánovi Pohlymu, poslancom obecného zastupiteľstva, členom DHZ z okolitých obcí, ktorí sa slávnosti zúčastnili ako aj všetkým ostatným, ktorí priložili ruku k dielu, aby sa toto výročie dôstojne oslavilo. B.Č.