Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Heimatstube "Klasika na vidieku"

Vladimír Ondrejčák sa začal venovať hre na klasickej gitare v jedenástich rokoch ako žiak Základnej umeleckej školy Jána Cikkera v Bystrici a už o štyri roky neskôr sa s úspechom predstavil na Celoslovenskej gitarovej súťaži Bojnice 97, odkiaľ si odniesol 2. cenu. Konzervatórium vyštudoval v Bystrici pod pedagogickým dohľadom Márie Sedlákovej, vysokoškolské štúdium absolvoval na VŠMU v triede Jozefa Zsapku a jeho asistenta Martina Krajča.
V 2009 uviedol slovenskú premiéru diel pre gitaru a klavír J. K. Mertza spoločne so Zuzanou Zamborskou. Koncert sa stretol s pozitívnou kritikou v Hudobnom živote. V tomto istom roku založili s gitaristom Karolom Kompasom Mertz Guitar Duo. Spoločne sa predstavili na viacerých slovenských pódiách a na festivale Konfrontácie Nitra.
Na sklonku roka 2011 vyšlo jeho prvé profilové CD u vydavateľstva Diskant s názvom Music from the old times. Vúčasnosti spolupracuje s orchestrom SND v predstavení Barbier zo Sevilly a Šperky Madonny. Pedagogicky pôsobí na Základnej umeleckej škole v Stupave a Cirkevnom Konzervatóriu v Bratislave. V 2013 bol prijatý na Janáčkovu akadémiu múzických umení v Brne, kde je poslucháčom doktorandského štúdia pod vedením prof. Barbary Marie Willi, Ph.D.
Vladislava Fabiánová sa venovala hre na drevené dychové nástroje už od detstva. Vysokoškolaské štúdium absolvovala na Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave. Ako sólistka vystúpila so štátnou filharmóniou Košice. Koncertne účinkovala s hudobným zoskupením V. Jablokova v Írsku. Spoluúčinkuje s Metropolitným orchestrom Bratislava a s Vienna Classic Orchestra. Trvalo pôsobí ako 1. sólo hobojistka orchestra SND.
Vladimír i Vladislava navštívili v rámci koncertov "Klasika na vidieku" aj našu Heimatstube v Smolníckej Hute. Či sa im páčilo sa môžete dozvedieť zo zápisu do našej kroniky. Ďakujeme za túto vzácnu návštevu a tešili sme sa aj z prítomnosti pána farára zo Smolníka, Martina Keruľa.
Smolnícka Huta 6.7.2018