Navigácia

Obsah

2

Trasovanie cyklotrasy - videá a gpx súradnice náučnej trasy a trás ktoré sa dajú prejsť spolu s náučnou cyklotrasou

 

Do tohto bloku budeme postupne pridávať videá a gpx súradnice náučnej cyklotrasy a chodníka ako aj všetky trasy ktoré môžete prejsť v rámci cyklotrasy a tak spoznávať krásy okolitej prírody

 

1. Naučná cyklotrasa Smolnicka Huta-Mníšek nad Hnilcom  (video trasovania s fotografiami)        

       

2. Okruh Smolnícka píla Chata pod Zbojníckou skalou -  sedlo Jedľovec - Fichtenhübel - Smolnícka píla 

    Náučnú cyklotrasu môžu zdatnejší cyklisti absolvovať so spojením uvedeného okruhu. Smerom zo Smolníckej Huty sa pri začiatku lesného náučného chodníka pokračuje rovno po štrkovej ceste a zo smeru Mníšek nad Hnilcom sa pri začiatku lesného náučného chodníka odbočuje do ľava na uvedenú cestu cca po 2 km sa cesta rozdvojuje kde odbočíte vľavo a pokračujete stúpaním až po chatu pod Zbojníckou skalou,  odkiaľ sa stúpa ďalej až po sedlo Jedlovec miesto kde sa križuje modrá a červená turistická trasa. Odtiaľ je potrebné mierne odbočiť do prava a po zvážnici,  ktorá je zo začiatku vedená po vrstevnici a potom začne klesať na Fichtenhübel kde sa napojíte na novú asfaltovú cestu, ktorá vás dovedenie až na Smolnícku pílu k náučnej cyklotrase. Trasa bude čoskoro označená  žltými troj resp. dvoj bodkami nad sebou aby nikto nezablúdil a spracovaná ako video s fotografiami. 

        

Projekt

NÁUČNÁ CYKLOTRASA A CHODNÍK PO TRASE ÚZKOKOĽAJKY

SMOLNÍCKA HUTA - MNÍŠEK NAD HNILCOM

Cieľom tohto projektu je zvýšenie návštevnosti obce,  rozvoj turistického ruchu a zachovanie bohatej histórie obce Smolnícka Huta a tým aj celého regiónu okresu Gelnica. Je to dedičstvo, o ktoré sa treba starať a chrániť ho aj pre budúce generácie. Vďaka talentu, odvahe a práci našich predkov bol vytvorený odkaz, ktorý môžeme považovať za náš národný klenot. Od 13. storočia toho zažili naozaj viac než dosť. Nepriepustné lesy, živelné osídľovanie, podzemie, do ktorého hĺbili nekonečné šachty, čas prosperity i chudoby, vojny i objavy nového nerastného bohatstva, výstavba úzkokoľajky, ale tiež vysídlenie nemeckého obyvateľstva. Dnes máme šancu niektoré škody napraviť a znovu objaviť zabudnuté dedičstvo a začať si ho vážiť. Je to poklad, ktorý ďaleko presahuje hrebene našich hôr. 
A preto sme sa rozhodli sprístupniť a ísť po stopách našich predkov touto formou, kde sa návštevníci dozvedia niečo z dejín zo šiestich infotabúľ, ktoré sú rozmiestnené
na tejto trase. Zároveň majú možnosť navštíviť malé múzeum s veľkou dušou - Heimatstube, kde sa dozviete veľa o živote z čias minulých, ale i prítomnosti, ktorými Vás prevedie sprievodkyňa Blanka Čechová. Po oboznámení sa s artefaktami rôzneho druhu, nádhernými fotografiami, ktoré mapujú históriu tejto obce sa môžete presunúť na náučnú cyklotrasu či už na bicykloch alebo formou severskej chôdze (nordic walking), zabehať si v lone čistej prírody v tichu a bez ruchu automobilovej dopravy alebo v zime pri priaznivých snehových podmienkach si zabežkovať. Oddychové zóny slúžia na načerpanie energie. 

VÍTAME VÁS! HERZLICH WILLKOMMEN! YOU ARE WELCOME!

História úzkokoľajky vo fotografiách

17.01.2020

Historické fotografie "HÜTTNERBAHNLEIN"

Historické fotografie "HÜTTNERBAHNLEIN"

Železničná stanica Smolnícka Huta bola vybudovaná na južnom okraji dediny u miestnych železorudných baniach. Stanica slúžila od začatia prevádzky v roku 1884 ako východzia pre osobné, ale predovšetkým nákladné vlaky úzkorozchodnej časti železničnej trate G.V.T. (Gölniczvölgyi Vašut társaság) Margecany - Gelnica - Smolnícka Huta. Medzi hlavné prepravované komodity patrila železná ruda - pyrit z tunajších baní a drevo z okolitých lesov. Železničná stanica s dĺžkou 400 m mala štyri dopravné koľaje, slúžiace na zabezpečenie železničnej prevádzky, odovzdávacie koľajiská na sypanie železnej rudy, nákladisko so skladiskom pre prekladanie tovaru z a na povozy a zároveň výhrevne o dvoch stojiskách s vodárňou a točňou pre zabezpečenie prevádzky a údržbu lokomotív. V roku 1912 pribudla vlečka Uhorského Kráľovského lesného úradu v Solivare slúžiaca k prekladaniu dreva z lesnej železnice. Večný súboj veľkých a malých územných sídiel o názov stanice viedol k situácii, že od roku 1926 do roku 1930 a od roku 1951 až do zastavenia pravidelnej železničnej prevádzky niesla železničná stanica názov Smolník. Posledný osobný vlak zo stanice Smolnícka Huta vyšiel 27. mája 1961 s ukončením platnosti cestovného poriadku. Nákladná železničná doprava bola zastavená z dôvodu neudržateľnej konkurencie cestnej dopravy v roku 1965. Po dlhých 80 rokov tak bola železničná stanica pre obyvateľov Smolníckej Huty a jej okolia bodom pre spojenie so svetom. Objekty železničnej stanice boli odovzdané na užívanie železorudným baniam a areál schátral do dnešnej podoby, kedy sa zachovala iba výpravná budova, ktorá je v súkromných rukách.

Detail

Hlavná aktivita

17.01.2020

Hlavná aktivita

Hlavná aktivita

Náučná cyklotrasa a chodník po trase úzkokoľajky Smolnícka Huta - Mníšek nad Hnilcom ponúka návštevníkom, turistom, rodinám s deťmi možnosť tráviť čas v lone prírody, na čerstvom vzduchu, mimo automobilovej premávky s možnosťou využitia nielen na bicyklovanie, ale i prechádzky, veľmi populárny a zdraviu prospešný nordic walking (severská chôdza), beh a v čase priaznivých snehových podmienok i bežkovanie. V rámci tejto trasy má návštevník možnosť oboznámiť sa s históriou úzkokoľajky, ktorá je prezentovaná na šiestich infotabuliach, ktoré sú na nej rozmiestnené s možnosťou zrelaxovania sa v oddychových zónach.

Detail

Fotogaléria návštevníkov

02.06.2020

RTVS-REGINA, Magazín o živote alebo Všetky odtiene regiónov.

RTVS-REGINA, Magazín o živote alebo Všetky odtiene regiónov.

Nesmierne nás potešil telefonát od pána moderátora, redaktora televízie RTVS, Mgr. Zdenka Zúbeka, že má záujem navštíviť nás a k tomu osobne na bicykli by rád absolvoval Cyklotrasu - náučný chodník po trase bývalej úzkokoľajky v Smolníckej Hute až po Mníšek nad Hnilcom a zároveň navštívil a dozvedel sa niečo aj o bohatej histórii tohto regiónu v našej Heimatstube ⚒️. ...sprevádzať pána redaktora i kameramana bola radosť, je to pre nás vždy zážitok stáť pri vzniku reportáže, o to viac keď môžeme prezentovať našu krásnu Smolnícku Hutu. Premiéra 3.6.2020 na Dvojke

Detail

17.01.2020

Fotogaléria návštevníkov

Fotogaléria návštevníkov

Ďakujeme za vašu návštevu. Cyklotrasa a náučný chodník po trase úzkokoľajky má svoje čaro v každom ročnom období. Dovidenia v Smolníckej Hute.

Detail

Dotácia

.

.

.

Kontakty

Cyklotrasa & Heimatstube

Kontaktné spojenie

Blanka Čechová: +421903642992
Marián Pohly: +42905257732

Priebeh výstavby

17.01.2020

Priebeh výstavby

Priebeh výstavby

V priebehu roku 2015 pri diskusiách s občanmi a návštevníkmi obce som zistil, že veľa z nich ani netuší, že v našej obci niekedy existovala železnica . A tak v nás skrsla myšlienka s tým niečo urobiť , aby sa na túto históriu našej obce nezabudlo. Po obhliadke trasy bývalej úzkokoľajky a preštudovaní mapových podkladov sme zistili, že značná časť trasy bola vedená na pozemkoch obce a vyrástol na nej les. Po zdĺhavých vybavovaniach na Okresnom úrade odbore starostlivosti o životné prostredie ohľadom súhlasu výrubu drevín sme obdržali súhlas na výrub s právoplatnosťou od 6.10.2016. A tak sa mohlo začať s výrubom krovín a stromov na bývalom zvršku úzkokoľajky. Po ich odstránení sa začali budovať premostenia kde sa vybudovali 2 ks drevených mostov aby bolo možné po trase prechádzať mechanizmami. V apríli 2017 sa začalo s odstraňovaním koreňov a vyrovnaním zvršku, budovaním priepustov a tak sa podarilo sprechodniť trasu pre peších turistov a aj horských cyklistov i keď podklad bol ešte len z hrubého kameniva. Tieto práce boli financované z vlastných zdrojov obce. V septembri 2018 sme podali žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku z úradu vlády Slovenskej republiky na rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu a investície do zachovania kultúrneho dedičstva, ďalej nasledovalo vyrovnanie a presypanie trasy štrkodrvou 0-32 s jej zhutnením, vybudovanie dvoch oddychových zón s prístreškami a sedením, osadením 6 ks informačných tabúľ, ktoré informujú o histórii železnice a vybudovaním závor aby sa zabránilo prechádzaniu motorovými vozidlami po trase a značenie cyklotrasy.

Detail

Informačné tabule

17.01.2020

Informačné tabule

Informačné tabule

Informačné tabule vznikli za pomoci Vlastíka Beka z Českej republiky. Texty sú uvedené v slovenskom a nemeckom jazyku. Na každej zo šiestich infotabúľ je umiestnený QR KÓD pre webovú adresu obce Smolnícka Huta, ktorý po zosnímaní kamerou alebo fotoaparátom dekóduje textovú informáciu obsiahnutú v kóde.

Detail

Výkon kontroly

17.01.2020

Výkon kontroly

Výkon kontroly

Dňa 3.12.2019 sa uskutočnila kontrola projektu v Smolníckej Hute za prítomnosti vedúcej Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Gelnica Mgr. Kaľavskej, projektového manažéra Ing. Pribička, p. Kleinovej - odbor reg. rozvoja OÚ Gelnica. Po obhliadke terénu, teda Náučnej cyklorasy a chodníka po trase úzkokoľajky Smolnícka Huta - Mníšek nad Hnilcom, sme sa presunuli do kancelárie na kontrolu vyžiadaných podkladov, žiadosti vrátane všetkých príloh, zmluvné dokumentácie, hospodárnosť, efektívnosť, účtovníctvo týkajúce sa projektu atď. Smolnícka Huta 3.12.2019

Detail

Kalendár akcií