Navigácia

Obsah

Mikuláš v materskej škole.

Dňa 18. 12. 2019 sa v Materskej škole Smolnícka Huta konala milá slávnosť. Zavítal k nám Mikuláš, anjel a čert, na ktorých sa naše deti už veľmi tešili. A nielen že tešili, ale aj pripravovali. Vyzdobovali materskú školu, piekli sladké medovníky a kokosové guľky, pripravili kultúrny program - učili sa básničky, pesničky, nacvičili si rozprávku, tanček. Za pekné vystúpenie ich Mikuláš obdaril sladkými balíčkami, darčekmi pod stromčekom a deti mu sľúbili, že budú po celý rok poslušné. Na záver si deti s Mikulášom, anjelom a čertom zatancovali, pochutnali si na dobrotách, ktoré im napiekli rodičia. Na toto milé popoludnie budú deti ešte dlho spomínať.