Navigácia

Obsah

Výzvy na predkladanie ponúk OL

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Služby v lese – komplexná výroba dreva na rok 2016   V20151203

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Služby v lese – komplexná výroba dreva na rok 2017   V20161204

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Služby v lese - komplexná výroba dreva na rok 2018     V20171220  

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Služby v lese - komplexná výroba dreva na rok 2019     V20181228

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Služby v lese . komplexná výroba dreva na rok 2020     V20200107

                                                       - Príloha č.1 k výzve  kompexná výroba dreva na rok 2020    P1_V20200107

                                                       - Príloha č.2 k výzve  kompexná výroba dreva na rok 2020    P2_V20200107