Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

Koronavírus - Nové uznesenia vlády SR a opatrenia UVZ SR 1

Koronavírus - Nové uznesenia vlády SR a opatrenia UVZ SR


ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

JEŽIŠOVA KRÍŽOVÁ CESTA NIČÍ KAŽDÝ VÍRUS - Krížová cesta nášho otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika

"Mojím úprimným prianím je, aby tým, ktorí sa budú modliť túto krížovú cestu, pomohla stretnúť sa s Kristom, so sebou samými, aby pomohla uvedomiť si nebezpečenstvá, ktoré striehnu na naše zdravie, nielen na zdravie tela, ale aj duše, a aby sme po skúsenosti tejto pandémie zostali bdelí a chránili sa všetkých vírusov, ktoré ničia telo, ale zvlášť tých, ktoré ničia dušu." Stanislav Stolárik celý text

ostatné | 28. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
.

Rozhodnutie ministerstva školstva, vedy a výskumu SR

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa & 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol takto.
Viď prílohu celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
.

Koronavírus - rady a usmernenia - verejné vyhlášky - aktualizácie podľa dátumu

Dôležitá je prevencia

Odporúčame riadiť sa pokynmi RÚVZ a dodržiavať správnu prevenciu pred týmto ochorením

umývajte si ruky často mydlom a vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
nedotýkajte sa neumytými rukami očí, nosa alebo úst
zakryte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe
v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov
V prípade ďalších otázok je možné kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841 alebo Úrad verejného zdravotníctva SR – 0917 222 682.
Viac informácií je dostupných na stránke RÚVZ v sekcii “COVID-19”: celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava

Inštrukcie k vysluhovaniu sviatostí a ďalšie usmernenia. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Modlitba proti pandémii na poludnie 25. marca 2020 - výzva Pápeža Františka

Pápež vyzval kresťanov celého sveta spojiť sa 25. marca v modlitbe Otče náš. Veríme, že sa aj Ty pripojíš. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Čarovný Spiš - nová publikácia 1

Čarovný Spiš - nová publikácia

Ako ďalšiu novinku Vám ponúkame nádhernú publikáciu "ČAROVNÝ SPIŠ". Ešte čerstvo vonia tlačou. Zakúpiť si ju môžete na OcÚ v Smolníckej Hute. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Slovenská pošta, a.s. oznamuje 1

Slovenská pošta, a.s. OZNAMUJE

Vážení občania,
s cieľom chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke ako aj obyvateľov miest a obcí, Slovenská pošta od utorka 24. marca 2020 do odvolania upraví otváracie hodiny pobočiek na celom území Slovenska. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.
celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznámenie o rušení stránkových hodín na obecnom úrade  1

Oznámenie o rušení stránkových hodín a iné dôležité informácie

Obecný úrad Smolnícka Huta a Obecné lesy Smolnícka Huta, s.r.o.

O Z N Á M E N I E
Oznamujeme občanom, že od dňa 16.03.2020 Obecný úrad Smolnícka Huta a Obecné lesy Smolnícka Huta, s.r.o. rušia stránkové dni z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a to pandémie ochorenia COVID-19.
V tejto súvislosti prosíme občanov, aby svoje požiadavky v týchto dňoch riešili mailom /obec@smolnickahuta.sk, starosta@smolnickahuta.sk/ alebo telefonicky na 053/4887704, alebo 0905/257732.
Osobná návšteva úradu bude povolená len po predchádzajúcej mailovej alebo telefonickej konzultácii s príslušnými zamestnancami obce, alebo v nevyhnutných prípadoch (napríklad úmrtie).
Platba v hotovosti nebude možná. Platby za dane budeme prijímať až po doručení platobného rozkazu v lehote do 15 dní od doručenia.
Vývarovňa pre dôchodcov bude zabezpečovať obedy . Výdaj obedov bude pri okienku , vstup do miestnosti len po jednej osobe.
Ďakujeme za pochopenie a prosíme občanov o dodržiavanie pokynov Hlavného hygienika SR. Ak sa príjmu nové opatrenia, budeme občanov informovať prostredníctvom tradičných komunikačných kanálov
Hlásenie si ,ôžete vypočuť aj na obecnej www stránke
Marián Pohly starosta obce
celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Dôležité informácie v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) 1

Dôležité informácie v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus)

Prosíme Vás o dodržiavanie pokynov hlavného hygienika SR.
Prosíme, aby ste sa v týchto dňoch zdržiavali prevažne doma.
Prosíme, aby ste k vzniknutej situácii pristupovali zodpovedne, pretože je naozaj vážna.

celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
.

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2020

Požiare v jarnom období a v období dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia - upozornenie celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Usmernenia pre kňazov a veriacich Rožňavskej diecézy. Príhovor otca biskupa Stolárika.

INŠTRUKCIE K BOHOSLUŽBÁM

I. Sviatosti, sväteniny a ich vysluhovanie nemožno zanedbať, ale majú sa udeľovať v súlade s nariadeniami.

Pohrebné obrady v tomto čase je nevyhnutné vysluhovať bez svätej omše a pokiaľ sa dá, bez väčšieho zhromažďovania a bez karu.

Takisto aj pri udeľovaní sviatosti krstu je potrebné poprosiť príbuzných o zúženie okruhu prítomných na obrade a odloženie rodinných osláv s tým spojených.

Sviatosť zmierenia by bolo vhodné vysluhovať v presne určený a vymedzený čas, nie však hromadne (myslí sa tu hromadné spovedanie pred sviatkami). Treba sa vyhnúť vytváraniu dlhých radov veriacich, čakajúcich na svätú spoveď. V mestských farnostiach je v takýchto prípadoch potrebné posilniť spovednú službu.

Sviatosť pomazania chorých možno vysluhovať v jednotlivých prípadoch s najvyššou mierou hygieny. V prípade nevyhnutnej duchovnej služby nakazenému v nemocnici je nevyhnutné postupovať striktne podľa inštrukcií ošetrujúceho lekára a len s ochrannými prvkami.
Viac informácií v priloženom texte BÚ RV celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
.

Manuál pre Mimoriadne situácie v distribučnej sústave VSD

V prílohe nájdete popis ako postupovať v prípadoch mimoriadnych situáciach pri výpadku elektrickej energie v distribučnej sústave VSD celý text

ostatné | 9. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
.

Výsledky volieb do NR SR 2020 v našej obci

Nájdete tu: celý text

ostatné | 1. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

FAŠIANGY 22.2.2020

Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia… Fašiangové obdobie vrcholí. Počas tohto víkendu sa v Smolníckej Hute a na mnohých miestach v blízkom aj vzdialenejšom okolí konajú fašiangové sprievody, zábavy, karnevaly, zabíjačky… Popolcovou stredou čas zábav a hojnosti končí a začína sa štyridsaťdňový pôst, ktorý potrvá až do Veľkej noci. Nuž, bavme sa, kým sa dá!
ĎAKUJEME za VAŠU hojnú účasť, vytvorili ste fantastickú atmosféru, sme radi, že ste boli s nami.
Smolnícka Huta 22.2.2020
celý text

ostatné | 23. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Fašiangy 2020 1

Fašiangy 2020

Bujará zábava, fašiangové sprievody, bláznivé masky, vôňa zabíjačkových špecialít a smažených šišiek, sýte jedlá, sladké pokušenia. Korene fašiangových zvykov siahajú do dávnej minulosti slovanských pohanských rituálov. Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Sú v podstate obdobím prechodu od zimy k jari. Zvyky a obrady fašiangového obdobia symbolizovali činnosti na zabezpečenie úrody a plodnosti.
Slovo fašiang pochádza z nemeckého "vast-schane", čo značí niečo ako "posledný nápoj" alebo aj "výčap". Odkazuje sa tak na príchod pôstneho obdobia pred Veľkou nocou. Pôvodne boli Fašiangy známe ako mjasopust, ktorý označoval koniec jedenia mäsa pred pôstom. Významom i časovo sú tieto dva výrazy rovnocenné. Fašiangy boli a sú akýmsi veselým spojivom medzi vážnym časom Vianoc a vážnym obdobím predveľkonočným.
...mnoho ľudí má dobré nápady, ale to nestačí. Treba ich aj realizovať. O svojom talente a kreativite premenenej v krásu nevídanú sme sa mohli presvedčiť nielen na jeseň, ale aj v období fašiangov, ktoré už prichádzajú. Trpezlivosť a šikovné ruky zhotovili fašiangovú masku "A la Venezia" v parku pred Ocú. Aj Benátčania by sa iste pristavili urobiť si s našou Dámou selfie. Príďte sa presvedčiť i vy, ale nielen to, čaká nás fašiangová zabíjačka už budúci víkend. Tešíme sa na VÁS!
Smolnícka Huta 15.2.2020 celý text

ostatné | 15. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
ŠK BODVA v Smolníckej Hute 1

ŠK BODVA v Smolníckej Hute

Skvelý deň sme dnes strávili na spoznávacej turistike so super chlapíkmi zo Športového klubu BODVA - Moldava nad Bodvou. Ďakujeme, že si nás zaradili do kalendára, ako aj ich super vedúcemu Braňovi Jánošovi za zorganizovanie výletu. Aj počasie nám prialo. Bolo nám potešením stretnúť sa s vami.
Smolnícka Huta 15.2.2020 ⚒️ celý text

ostatné | 15. 2. 2020 | Autor: Správce Webu
Banícky ples 1

Banícky ples

Dňa 18.1.2020 sa v našej obci pod záštitou obecného úradu konal banícky ples Baníckeho spolku Bratstvo Smolník - Smolnícka Huta⚒️. Zábave v podaní Dua Element predchádzal oficiálny nástup s banskou hymnou a príhovorom členky bratstva - pani Dariny Mikulovej. Srdečné pozdravy bratstvu nechal skrze pani PhDr. Margitu Brutovskú odkázať i predseda združenia banských spolkov a cechov Slovenska, ktorý k pozdravu pripojil i dar bratstvu v podobe knihy Banská Štiavnica - Tajchy.
Počas prestávky prišli oči účastníkov plesu potešiť dievčatá z tanečnej skupiny Hummeltanzgruppe von Obermetzenseifen a neskôr sa o oddych od tanca postarala bohatá tombola. Všetkým zúčastneným, ako aj sponzorom a každému kto svojou trochou pomohol s organizáciou plesu, srdečne ďakujeme.
Text, fotografie: V. Imrich
celý text

ostatné | 24. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
pf

Novoročný príhovor starostu obce 2020

Vážení spoluobčania,
Aj keď v nás ešte stále doznievajú pocity z prežitých Vianočných a Novoročných sviatkov, kalendár nám neúprosne naznačuje, že stojíme na prahu ďalšieho roka a samozrejme bilancujeme rok uplynulý. Hodnotíme, spomíname, rekapitulujeme a možno sme tak trochu nostalgickí, pretože čas ktorý uplynul sa už nedá vrátiť. Prežili sme 365 dní, ktoré boli naplnené radosťou, úsmevom, úspechmi, ale ako to už v živote chodí, aj problémami starosťami a prekážkami. Ak mám v tejto chvíli možnosť v krátkosti zhodnotiť predchádzajúci rok v našej obci, tak môžem povedať že bol úspešný. Z množstva prác, ktoré sa nám minulý rok podarilo zrealizovať, spomeniem aspoň niekoľko: Rekonštrukcia cesty k cintorínu , vrátane vybudovania parkoviska a oplotenia , rekonštrukcia mosta v parku pred obecným úradom , dobudovanie náučnej cyklotrasy a chodníka po zvršku bývalej úzkokoľajnej železnici vrátane oddychových zón a informačných tabúľ.
Dovoľte mi, aby som sa poďakoval Vám všetkým, ktorí ste sa snažili v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom o to, aby bol život v našej obci krajší a samozrejme lepší.
Meníme rok, meníme sny, túžby, názory, požiadavky na život…, ale nikdy nemeníme rodinu a priateľov! Preto Vám želám, aby boli súčasťou Vašich životov len správni ľudia na ktorých sa budete môcť vždy spoľahnúť a ktorí budú stáť pri vás práve vtedy, keď to budete skutočne potrebovať.
Robme všetci spoločne všetko preto, aby naša krásna obec bola miestom, kde chceme žiť plnohodnotný a spokojný život. Nech je miestom, kde sa s hrdosťou a radosťou budú vracať z rôznych kútov sveta naše deti, miestom, ktoré potrebuje každý z nás a s láskou ho nazýva : „Môj domov“… Zveľaďujme a rozvíjajme našu krásnu obec v každom smere v prospech nás všetkých a tiež v prospech tých, ktorí našu obec radi navštevujú.
V prichádzajúcom Novom roku 2020 Vám v mene svojom, v mene pracovníkov Obecného úradu, obecných lesov ako aj všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva prajem veľa sily a šťastia v každodennom živote. Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, božieho požehnania, vzájomného pokoja a harmónie.
Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, znášajme nedorozumenia a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu.
celý text

ostatné | 1. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
sdfa

Registrácia ošípaných aj s 1 kusom

Súčinnosť pri povinnosti registrácie ošípaných aj s 1 kusom ošípanej na súkromnú domácu spotrebu celý text

ostatné | 30. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Vianoce 2019

"V betlehemských jasliach znovuprežívame tú skúsenosť: hľadieť na malého Ježiška, a cítiť, že Boh sa tam na nás usmieva a usmieva sa na všetkých chudobných tohto sveta, na všetkých tých, ktorí očakávajú spásu, ktorí dúfajú v bratskejší svet, kde viac nieto vojen a násilia, kde každý muž a žena môže žiť vo svojej dôstojnosti Božieho syna a dcéry.“ (pápež František)
Otec František Koščák privítal veriacich i v nemeckom jazyku. Na záver sv. omše zaznela Tichá noc, svätá noc - Stille Nacht, heilige Nacht.
Farnosť Smolnícka Huta 24.12.2019 celý text

ostatné | 25. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
s

Vianočný príhovor starostu obce 2019

Milí spoluobčania!
Dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia.
Vianočné sviatky sú obdobím na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní, nič nie je bežné ani všedné , napriek tomu, že Vianoce sú každý rok, ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť. Vianočné sviatky v každom z nás upevňujú základné ľudské hodnoty.
Tíško prichádza tento zvláštny čas keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.
V tento sviatočný čas chceme byť dobrí navzájom k sebe, chceme každému rozdávať len radosť. Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky , úcty a obetavosti. Pre každého z nás je dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením , ako i dosahovaním vytúžených cieľov. Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá iba očami, ale i srdcom, a je príležitosťou zastaviť sa , a pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Tam, kde sú skryté naše najtajnejšie túžby a želania.
V tento čas pokoja schádza sa rodina a na život za nami spolu sa spomína , pri slávnostne prestretom stole sú aj prázdne miesta a slzy vtekajú cez slová do hlasu .
Blikajúce sviečky – symbol Vianoc nech rozžiaria plápolavým plameňom naše srdcia, naše vnútro. Veď každý z nás s vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie či len pohľad a svet sa zrazu stáva krajším. Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia toho druhého, čas veselosti a radosti nastal svetu. Tíško znejú koledy , tichá noc – svätá noc rozciťuje naše srdcia
Vianočné sviatky – čas radosti , vychutnajme si ich so všetkým čo k nim patrí. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné dobroty , a Štedrý večer nech zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti.
Vo svojom mene ako i v mene obecného zastupiteľstva a pracovníkov obecného úradu, chcem pozdraviť spoluobčanov, rodákov, občanov, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť doma vianočných sviatkov, návštevníkov obce, ktorí tu v našej obci prežívajú tieto sviatočné chvíle medzi svojimi najbližšími, chorých a osamelých občanov, ktorí sú teraz v nemocniciach alebo sami doma .
Milí spoluobčania, prajem Vám všetkým požehnané vianočné sviatky, nech ticho Vianoc nás všetkých naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím a božím požehnaním po celý nový rok.
celý text

ostatné | 24. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Kalendár zvozu odpadu 2020

Kalendár zvozu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2020


ostatné | 23. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Slovenská pošta zmena otváracích hodín od 01.01.2020


ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Nebezpečný odpad

Zber nebezpečného odpadu

Dňa 17.12.2019 od 10:30 hod do 11.00 sa v našej obci uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu.
Vozidlo bude pristavené pred obecným úradom
Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete odovzdať:
- odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich,
- žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, chemikálie v pôvodnom balení,
- rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov a doniesli ich pred obecný úrad v uvedenom termíne
celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
eurobus

Pozor nové cestovné poriadky platné od 15.12.2019

Spoločnosť EUROBUS oznamuje občanom že od 15.12.2019 budú autobusové linky jazdiť podľa nových cestovných poriadkov ktoré nájdete v prílohách celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Sv. Mikuláš v Smolníckej Hute 7.12.2019 1

Sv. Mikuláš v Smolníckej Hute 7.12.2019

Tak sme sa dočkali! Sv. Mikuláš s anjelom i čertom zavítal do Smolníckej Huty, no keďže všetky deti sú u nás dobré, čert meral cestu zbytočne :). Ďakujeme deťom za krásne básničky i pesničky, z ktorých sme mali radosť naozaj všetci. Teplý čaj pre najmenších a punč pre rodičov, mini trhy i medovina nádherne spestrili tento krásny čas adventný.
7.12.2019 celý text

ostatné | 7. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Farnosť Smolnícka Huta 1.12.2019

..."Vás dňom 30.11.2019 odvolávam z úradu farského administrátora vo farnosti Lovinobaňa a menujem Vás do úradu farského administrátora vo farnosti Smolnícka Huta s účinnosťou od 1.12.2019." Mons. Stanislav Stolárik rožňavský diecézny biskup.
Aj tieto slová odzneli v našom kostole Nanebovzatia Panny Márie na prvú adventnú nedeľu.
Duchovný otec František!
V mene farskej rodiny, Vás chceme privítať a zároveň chceme v pokore ďakovať Bohu! Lebo máme dôvod na nádej a vďaku, že Boh na nás nezabúda a posiela nám vo Vašej osobe kňaza
– Kristovho nástupcu.
Buďte čo najsrdečnejšie vítaný.
Po sv. omši sme sa presunuli do parku pred Obecným úradom, kde nám otec František Koščák slávnostne požehnal adventný veniec.
Smolnícka Huta 1.12.2019 celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
pohotovosť

Ambulantná pohotovosť

 Od 1. novembra 2019 začala v Gelnici opäť fungovať ambulantná pohotovostná služba pre dospelých. V prípade potreby ju môžete navštíviť na Hlavnej ulici 2,  Gelnica počas pracovného týždňa od 16.00 hod. do 22.00 hod. a počas víkendov od 7.00 hod. do 22.00 hod.      

celý text

ostatné | 30. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 7
posledná