Navigácia

Obsah


Úradná tabuľa

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Správa o hodnotení strategického dokumentu E 11.02.2020 03.03.2023

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznam o konaní OZ 26.03.2020 23.03.2020 08.04.2020