Navigácia

Obsah

Späť

Návrh Dodatku č. 2/2019 k VZN č. 2/2012 a Dodatku č. 1/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku ....

Vyvesené: 13. 11. 2019

Dátum zvesenia: 29. 11. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť