Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 82/2020

Správa o hodnotení strategického dokumentu

Správa o hodnotení strategického dokumentu

Dňa 11.02.2020 bol obci doručený Plán udržateľnej mobility KSK - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumetnu. Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú Vám k dispozícii k nahliadnutiu na  Obecnom úrade do 03.03.2020. 

Správa o hodnotení strategického dokumentu

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Vyvesené: 11. 2. 2020

Dátum zvesenia: 3. 3. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť