Navigácia

Obsah

Voľby do NR SR 2020.

- elektronická adresa pre doručovanie žiadostí o voľbu poštou : obec@smolnickahuta.sk.

-  informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa budú zdržiavať mimo územia Slovenskej republiky       sú uvedené na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky : http://www.minv.sk/?nr20-posta2

- informácie pre voliča  Informácie pre voliča