Navigácia

Obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa budú konať dňa 16. marca 2019 a 30. marca 2019.

- žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu si môžete podať osobne na obecnom úrade,

   poštou na adresu Obecný úrad Smolnícka Huta č. 1, PSČ 055 65 alebo na e-mailovú adresu

    obec@smolnickahuta.sk

Kandidáti na prezidenta SR

Informácie pre voliča 

- Výsledky 1 kola prezidentských volieb v našej obci 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov                            382
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                          181
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                                        181
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 180
Účasť voličov vo voľbách v %                                                     47,38

.

- Výsledky 2 kola prezidentských volieb v našej obci 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov                            380
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                          155
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                                        155
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 153
Účasť voličov vo voľbách v %                                                    40,78

2 kolo