Navigácia

Obsah

Vítame Vás na stránke obce Smolnícka Huta

Kalendár akcií

13.04.2020

Veľkonočná turistika

Trasa bude včas upresnená

Detail

Úradná tabuľa

.Základné informácie

Názov Obce Smolnícka Huta
Nemecký názov obce Schmöllnitz Hütte
Prvá písomná zmienka 1828
   
Kraj Košický
Región Dolný Spiš
Okres Gelnica
Štatút obce obec
   
Kód Obce 543551
IČO 329584
DIČ 2021259449
PSČ 5565
Telefónne smerové číslo 53
   
GPS súradnice N 48⁰44′16″ E 20⁰46′26″
Nadmorská Výška obce 495 m.n.m.
Celková výmera obce 3732,55 ha
Počet obyvateľov (01.01.2015) 492
Hustota obyvateľstva na km2 13,18

Nové fotografie v galérii

23.02.2020

FAŠIANGY 22.2.2020

FAŠIANGY 22.2.2020

Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia… Fašiangové obdobie vrcholí. Počas tohto víkendu sa v Smolníckej Hute a na mnohých miestach v blízkom aj vzdialenejšom okolí konajú fašiangové sprievody, zábavy, karnevaly, zabíjačky… Popolcovou stredou čas zábav a hojnosti končí a začína sa štyridsaťdňový pôst, ktorý potrvá až do Veľkej noci. Nuž, bavme sa, kým sa dá! ĎAKUJEME za VAŠU hojnú účasť, vytvorili ste fantastickú atmosféru, sme radi, že ste boli s nami. Smolnícka Huta 22.2.2020

Detail

15.02.2020

FAŠIANGY 2020

FAŠIANGY 2020

.

Detail

15.02.2020

ŠK BODVA v Smolníckej Hute

ŠK BODVA v Smolníckej Hute

.

Detail

07.02.2020

Návšteva múzea

Návšteva múzea

Úprimná vďaka za návštevu Otec František. Smolnícka Huta, Heimatstube 7.2.2020

Detail

Aktuality

23.02.2020

FAŠIANGY 22.2.2020

FAŠIANGY 22.2.2020

Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia… Fašiangové obdobie vrcholí. Počas tohto víkendu sa v Smolníckej Hute a na mnohých miestach v blízkom aj vzdialenejšom okolí konajú fašiangové sprievody, zábavy, karnevaly, zabíjačky… Popolcovou stredou čas zábav a hojnosti končí a začína sa štyridsaťdňový pôst, ktorý potrvá až do Veľkej noci. Nuž, bavme sa, kým sa dá! ĎAKUJEME za VAŠU hojnú účasť, vytvorili ste fantastickú atmosféru, sme radi, že ste boli s nami. Smolnícka Huta 22.2.2020

Detail

15.02.2020

Fašiangy 2020 1

Fašiangy 2020

Bujará zábava, fašiangové sprievody, bláznivé masky, vôňa zabíjačkových špecialít a smažených šišiek, sýte jedlá, sladké pokušenia. Korene fašiangových zvykov siahajú do dávnej minulosti slovanských pohanských rituálov. Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti. Sú v podstate obdobím prechodu od zimy k jari. Zvyky a obrady fašiangového obdobia symbolizovali činnosti na zabezpečenie úrody a plodnosti. Slovo fašiang pochádza z nemeckého "vast-schane", čo značí niečo ako "posledný nápoj" alebo aj "výčap". Odkazuje sa tak na príchod pôstneho obdobia pred Veľkou nocou. Pôvodne boli Fašiangy známe ako mjasopust, ktorý označoval koniec jedenia mäsa pred pôstom. Významom i časovo sú tieto dva výrazy rovnocenné. Fašiangy boli a sú akýmsi veselým spojivom medzi vážnym časom Vianoc a vážnym obdobím predveľkonočným. ...mnoho ľudí má dobré nápady, ale to nestačí. Treba ich aj realizovať. O svojom talente a kreativite premenenej v krásu nevídanú sme sa mohli presvedčiť nielen na jeseň, ale aj v období fašiangov, ktoré už prichádzajú. Trpezlivosť a šikovné ruky zhotovili fašiangovú masku "A la Venezia" v parku pred Ocú. Aj Benátčania by sa iste pristavili urobiť si s našou Dámou selfie. Príďte sa presvedčiť i vy, ale nielen to, čaká nás fašiangová zabíjačka už budúci víkend. Tešíme sa na VÁS! Smolnícka Huta 15.2.2020

Detail

15.02.2020

ŠK BODVA v Smolníckej Hute 1

ŠK BODVA v Smolníckej Hute

Skvelý deň sme dnes strávili na spoznávacej turistike so super chlapíkmi zo Športového klubu BODVA - Moldava nad Bodvou. Ďakujeme, že si nás zaradili do kalendára, ako aj ich super vedúcemu Braňovi Jánošovi za zorganizovanie výletu. Aj počasie nám prialo. Bolo nám potešením stretnúť sa s vami. Smolnícka Huta 15.2.2020 ⚒️

Detail

24.01.2020

Banícky ples 1

Banícky ples

Dňa 18.1.2020 sa v našej obci pod záštitou obecného úradu konal banícky ples Baníckeho spolku Bratstvo Smolník - Smolnícka Huta⚒️. Zábave v podaní Dua Element predchádzal oficiálny nástup s banskou hymnou a príhovorom členky bratstva - pani Dariny Mikulovej. Srdečné pozdravy bratstvu nechal skrze pani PhDr. Margitu Brutovskú odkázať i predseda združenia banských spolkov a cechov Slovenska, ktorý k pozdravu pripojil i dar bratstvu v podobe knihy Banská Štiavnica - Tajchy. Počas prestávky prišli oči účastníkov plesu potešiť dievčatá z tanečnej skupiny Hummeltanzgruppe von Obermetzenseifen a neskôr sa o oddych od tanca postarala bohatá tombola. Všetkým zúčastneným, ako aj sponzorom a každému kto svojou trochou pomohol s organizáciou plesu, srdečne ďakujeme. Text, fotografie: V. Imrich

Detail

01.01.2020

pf

Novoročný príhovor starostu obce 2020

Vážení spoluobčania, Aj keď v nás ešte stále doznievajú pocity z prežitých Vianočných a Novoročných sviatkov, kalendár nám neúprosne naznačuje, že stojíme na prahu ďalšieho roka a samozrejme bilancujeme rok uplynulý. Hodnotíme, spomíname, rekapitulujeme a možno sme tak trochu nostalgickí, pretože čas ktorý uplynul sa už nedá vrátiť. Prežili sme 365 dní, ktoré boli naplnené radosťou, úsmevom, úspechmi, ale ako to už v živote chodí, aj problémami starosťami a prekážkami. Ak mám v tejto chvíli možnosť v krátkosti zhodnotiť predchádzajúci rok v našej obci, tak môžem povedať že bol úspešný. Z množstva prác, ktoré sa nám minulý rok podarilo zrealizovať, spomeniem aspoň niekoľko: Rekonštrukcia cesty k cintorínu , vrátane vybudovania parkoviska a oplotenia , rekonštrukcia mosta v parku pred obecným úradom , dobudovanie náučnej cyklotrasy a chodníka po zvršku bývalej úzkokoľajnej železnici vrátane oddychových zón a informačných tabúľ. Dovoľte mi, aby som sa poďakoval Vám všetkým, ktorí ste sa snažili v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom o to, aby bol život v našej obci krajší a samozrejme lepší. Meníme rok, meníme sny, túžby, názory, požiadavky na život…, ale nikdy nemeníme rodinu a priateľov! Preto Vám želám, aby boli súčasťou Vašich životov len správni ľudia na ktorých sa budete môcť vždy spoľahnúť a ktorí budú stáť pri vás práve vtedy, keď to budete skutočne potrebovať. Robme všetci spoločne všetko preto, aby naša krásna obec bola miestom, kde chceme žiť plnohodnotný a spokojný život. Nech je miestom, kde sa s hrdosťou a radosťou budú vracať z rôznych kútov sveta naše deti, miestom, ktoré potrebuje každý z nás a s láskou ho nazýva : „Môj domov“… Zveľaďujme a rozvíjajme našu krásnu obec v každom smere v prospech nás všetkých a tiež v prospech tých, ktorí našu obec radi navštevujú. V prichádzajúcom Novom roku 2020 Vám v mene svojom, v mene pracovníkov Obecného úradu, obecných lesov ako aj všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva prajem veľa sily a šťastia v každodennom živote. Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, božieho požehnania, vzájomného pokoja a harmónie. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, znášajme nedorozumenia a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu.

Detail

30.12.2019

sdfa

Registrácia ošípaných aj s 1 kusom

Súčinnosť pri povinnosti registrácie ošípaných aj s 1 kusom ošípanej na súkromnú domácu spotrebu

Detail

25.12.2019

Vianoce 2019

Vianoce 2019

"V betlehemských jasliach znovuprežívame tú skúsenosť: hľadieť na malého Ježiška, a cítiť, že Boh sa tam na nás usmieva a usmieva sa na všetkých chudobných tohto sveta, na všetkých tých, ktorí očakávajú spásu, ktorí dúfajú v bratskejší svet, kde viac nieto vojen a násilia, kde každý muž a žena môže žiť vo svojej dôstojnosti Božieho syna a dcéry.“ (pápež František) Otec František Koščák privítal veriacich i v nemeckom jazyku. Na záver sv. omše zaznela Tichá noc, svätá noc - Stille Nacht, heilige Nacht. Farnosť Smolnícka Huta 24.12.2019

Detail

24.12.2019

s

Vianočný príhovor starostu obce 2019

Milí spoluobčania! Dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia. Vianočné sviatky sú obdobím na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní, nič nie je bežné ani všedné , napriek tomu, že Vianoce sú každý rok, ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť. Vianočné sviatky v každom z nás upevňujú základné ľudské hodnoty. Tíško prichádza tento zvláštny čas keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. V tento sviatočný čas chceme byť dobrí navzájom k sebe, chceme každému rozdávať len radosť. Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky , úcty a obetavosti. Pre každého z nás je dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením , ako i dosahovaním vytúžených cieľov. Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá iba očami, ale i srdcom, a je príležitosťou zastaviť sa , a pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Tam, kde sú skryté naše najtajnejšie túžby a želania. V tento čas pokoja schádza sa rodina a na život za nami spolu sa spomína , pri slávnostne prestretom stole sú aj prázdne miesta a slzy vtekajú cez slová do hlasu . Blikajúce sviečky – symbol Vianoc nech rozžiaria plápolavým plameňom naše srdcia, naše vnútro. Veď každý z nás s vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie či len pohľad a svet sa zrazu stáva krajším. Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia toho druhého, čas veselosti a radosti nastal svetu. Tíško znejú koledy , tichá noc – svätá noc rozciťuje naše srdcia Vianočné sviatky – čas radosti , vychutnajme si ich so všetkým čo k nim patrí. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné dobroty , a Štedrý večer nech zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti. Vo svojom mene ako i v mene obecného zastupiteľstva a pracovníkov obecného úradu, chcem pozdraviť spoluobčanov, rodákov, občanov, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť doma vianočných sviatkov, návštevníkov obce, ktorí tu v našej obci prežívajú tieto sviatočné chvíle medzi svojimi najbližšími, chorých a osamelých občanov, ktorí sú teraz v nemocniciach alebo sami doma . Milí spoluobčania, prajem Vám všetkým požehnané vianočné sviatky, nech ticho Vianoc nás všetkých naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím a božím požehnaním po celý nový rok.

Detail