Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Materská škola Smolnícka Huta 

          Riaditeľka Materskej školy Smolnícka Huta:                                            ĽUDMILA KÖHLEROVÁ

         Učiteľka:                                                                                                       DENISA THEISOVÁ 

         Prevádzkový zamestnanec:                                                                        STELA TOPITZEROVÁ

 

         Kvietky našej škôlky:

                            Naši predškoláci:

                                    1.    Michaela Džerengová

                                    2.    Karin Theisová

                                    3.    Sofia Suchá

                                    4.    Ivana Pukleová

                                    5.    René Fráter

                           Deti 4 - 5 ročné:

                                   1.   Lacko Juhás

                                   2.   Grigorij Puklea

                                   3.   Bystrík Kovalič

                                    4.  Sofia Fedoršová

                           Deti 3 - 4 ročné:

                                    1.  Barbora Panaschková

                                    2.  Ella Kovaličová

                                    3.  Vivien Oravcová

                                    4.  Maximilián Erm

                           Deti 2 - 3 ročné:

                                    1. Sára Bikárová 

                                    2. Dušan Pelecháč

                                    3. Róbert Pelecháč

                                    

 

 

Koncoročný výlet do Bábkového divadla a Botanickej záhrady v Košiciach.

Koncoročný výlet do Bábkového divadla a Botanickej záhrady v Košiciach.

27. júna 2017 sme sa spolu s rodičmi vybrali na výlet do bábkového divadla, kde sme si pozreli rozprávku Čert a Káča. Humor, ale aj strach z čerta, veselý spev, vystúpenie bábok, atmosféra v divadle, to podnetne vplývalo na deti a ich odmenou bol dlhotrvajúci potlesk účinkujúcim. Aj botanická záhrada deti zaujala. Najmä výstava tropických motýľov, ktoré poletovali z kvetu na kvet, okolo nás, rybičky, rôzne rastliny, kvety. Z výletu si deti odniesli nielen darčeky, ale aj spomienky, na ktoré budú deti dlho spomínať.

Okresná športová olympiáda detí MŠ v Gelnici.

Okresná športová olympiáda detí MŠ v Gelnici.

Dňa 15. júna sa naše deti zúčastnili Okresnej športovej olympiády v Gelnici. Súťažili v týchto disciplínach: Chlapci Martinko Heiser - hod kriketovou loptičkou, Matúško Pohly - skok do diaľky, Fabián Danko - beh, dievčatá Ivanka Pukleová - skok do diaľky, Miška Džerengová - beh. Deti bojovali vo svojich disciplínach a Martinko Heiser nám urobil veľkú radosť, keď sa umiestnil v rámci okresu na 3. mieste v hode kriketovou loptičkou.

Výlet na jazero Uhorná

Výlet na jazero Uhorná

Dňa 1. júna sme sa plní očakávaní a s plnými ruksačikmi vyviezli autobusom na jazero Uhorná. Stretli sme uja rybára, ktorý nám porozprával veľa zaujímavého o rybárčení, chytali sme žubrienky. Najzaujímavejšou akciou bola detská športová olympiáda, kde si deti zmerali sily v behu, skoku do diaľky, hode kriketovou loptičkou - za športové výkony získali medaile a ceny. V závere sme si pochutnali na chutnom guláši.

Deň matiek

Deň matiek

Naše deti vystúpili z príležitosti Dňa matiek s kultúrnym programom v obci. Recitácia, rozprávka, tanček a pieseň boli milým poďakovaním mamičkám za ich lásku a starostlivosť.

Pokus s vodou - Priepustnosť látok

Pokus s vodou - Priepustnosť látok

Deti si prakticky overili priepustnosť látok - koženka, šušťakovina, plyš, vlna.

Adresa školy:             Materská škola Smolnícka Huta,  Smolnícka Huta 31, 055 65

            Tel.číslo:                  053 48 87 671

           Mailová adresa:         ms.smolnickahuta@gmail.com 

 

.

Materská škola Smolnícka Huta je jednotriedna, plnoorganizovaná materská škola, ktorej  zriaďovateľom je Obec Smolnícka Huta.                  

        Poskytuje celodennú výchovno- vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od 2,5 do 6 rokov, ako i deťom s odloženou školskou

        dochádzkou. Materská škola  poskytuje deťom možnosť aj poldenného pobytu.

        Objekt  materskej školy tvorí jednopodlažná budova, ktorá je umiestnená v strede obce, neďaleko hlavnej komunikácie. Je obklopená

        záhradou a školským dvorom, ktoré slúžia deťom na relaxačné a pohybové aktivity. 

        Budovu materskej školy tvorí zádverie, šatňa, trieda s hygienickým zariadením, spálňa, jedáleň, rozdeľovňa stravy, sklad, riaditeľňa.  

 

        Výchovno-vzdelávacia činnosť:  prebieha podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre   predprimárne vzdelávanie v materských školách                            

        a nášho  Školského vzdelávacieho programu  "C e s t i č k a m i  d o  s v e t a" , ktorého cieľom je dosiahnutie optimálnej kognitívnej,

        senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

       Školský vzdelávací program je rozdelený do 10 tematických celkov:

        1. September:           Vitajte v materskej škole                                                 6. Február:    Vesmír a jeho tajomstvá

        2. Október:                Plody jesene                                                                   7. Marec:        Kamarátka kniha

        3. November:            Ja a moje telo                                                                  8. Apríl:         Jarné vône a spevy

        4. December:            Od Adventu do Vianoc                                                     9. Máj:          Srdce dokorán

        5. Január:                  Zimné radosti                                                                10. Jún:           Letom svetom            

      Projekty školy:

                     1. Digitalizácia vzdelávacieho systému.

                     2.  Dorotka nám ochorela .

                     3. Veselé zúbky.

       Krúžková činnosť:

                      Ľ. Kohlerová

                      Hudobno - tanečný

                      Dramatický

                     D. Theisová 

                       Výtvarný

        Škola sa prézentuje programom na kultúrnych podujatiach poriadaných obcou a zapája sa do výtvarných súťaží.