Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

          Riaditeľka Materskej školy Smolnícka Huta:   ĽUDMILA KÖHLEROVÁ - učiteľka s prvou atestáciou

         Učiteľka:                                                               ZUZANA  REJDOVJANOVÁ

         Prevádzkový zamestnanec:                                STELA TOPITZEROVÁ

 

        

         Zoznam detí materskej školy v školskom roku 2019/2020.

                        

                            Naši predškoláci:

                                        1.    Maximilián Erm

                                    2.    Ella Kovaličová

                                    3.    Vivien Oravcová

                                    4.    Laura Horváthová

                                    5.    Barbora Panaschková

                           Deti 4 - 5 ročné:

                                      1.   Sára Bikárová

                                   2.   Dušan Pelecháč

                                   3.   Robert Pelecháč

                                   4.   Daniel Suchý

                                   5.   Terézia Suchá

                          Deti 3 - 4 ročné:

                                      1.  Zuzana Pohly

                                   2.  Drahomír Puklea

                           Deti 2 - 3 ročné:

                                     1.  Mária Ermová

                                  2. Samuel Danko 

                                  3. Tobias Pelecháč

                                  4. Ernest Žiga

                                    

                                   

                                    

 

 

Karneval v materskej škole 2020.

Karneval v materskej škole 2020.

Znovu sme zažili zábavný deň v materskej škole - 6. 2. sa konal karneval, na ktorý sa deti nielenže tešili, ale aj pripravovali. Vyzdobovali materskú školu, maľovali, nalepovali, naučili sa básničky, pesničky a mamičky pilne zhotovovali masky, vypekali chutné koláčiky. Deti v maskách šašov, princezien, Spidermena, Mickey Mousa, draka, kostlivca, vľčka sa pri veselej hudbe vyšantili. Všetky masky boli krásne a boli odmenené veľkou čokoládovou medailov, balónmi, lízatkami, ktoré zakúpilo ZRŠ. Bol to znovu jeden z veselých a pekných dní v materskej škole, na ktorý budú deti dlho spomínať.

Mikuláš v materskej škole.

Mikuláš v materskej škole.

Dňa 18. 12. 2019 sa v Materskej škole Smolnícka Huta konala milá slávnosť. Zavítal k nám Mikuláš, anjel a čert, na ktorých sa naše deti už veľmi tešili. A nielen že tešili, ale aj pripravovali. Vyzdobovali materskú školu, piekli sladké medovníky a kokosové guľky, pripravili kultúrny program - učili sa básničky, pesničky, nacvičili si rozprávku, tanček. Za pekné vystúpenie ich Mikuláš obdaril sladkými balíčkami, darčekmi pod stromčekom a deti mu sľúbili, že budú po celý rok poslušné. Na záver si deti s Mikulášom, anjelom a čertom zatancovali, pochutnali si na dobrotách, ktoré im napiekli rodičia. Na toto milé popoludnie budú deti ešte dlho spomínať.

29. 04. 2019 - Sadenie stromčekov v materskej škole.

29. 04. 2019 - Sadenie stromčekov v materskej škole.

Mesiac apríl už tradične patrí lesom. Preto sme sa aj my v spolupráci so ZRŠ rozhodli, že si skrášlime areál našej vynovenej materskej školy výsadbou stromčekov. Rodičia a p. učiteľky nezaháľali a pustili sa do práce. Vysadili 30 stromčekov okolo plota. Asistovali nám aj deti, ktoré mali veľkú radosť zo spoločnej práce so svojimi rodičmi a priložili taktiež ruku k dielu - zbierali kamienky, hrabali trávu a sľúbili, že sa budú o stromčeky starať. Slová vďaky patria všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády s vedomím, že stromčeky budú slúžiť nielen na skrášlenie okolia materskej školy, ale aj na zachytenie prachu a hluku.

Veľká noc v materskej škole.

Veľká noc v materskej škole.

Šiby, ryby, mastné ryby ...Veselou riekankou sme sa spoločne s deťmi pripravovali na veľkonočné sviatky. Už tradične deti maľovali vajíčka, tvorili z papiera zajačiky, sliepočky, kuriatka, venčeky a veľkú radosť mali deti z výzdoby pštrosieho vajíčka - dar od p.Blanky Č. Svojimi výtvormi si vyzdobili triedu a šatňu. K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili. Na veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody praje materská škola.

Návšteva obecnej knižnice

Návšteva obecnej knižnice

V marci už tradične navštevujeme s našimi deťmi obecnú knižnicu. Pani učiteľka Hanschildová nás privítala, oboznámila s vynoveným prostredím knižnice, prečítala deťom rozprávku. Deti mali možnosť prezrieť si obrázkové knihy, zarecitovali básničku a sľúbili, že sem budú chodiť častejšie. Mali radosť aj z omaľovánky a farbičiek, ktoré dostali od p. starostu.

Adresa školy:             Materská škola Smolnícka Huta,  Smolnícka Huta 31, 055 65

            Tel.číslo:                  053 48 87 671

           Mailová adresa:         ms.smolnickahuta@gmail.com 

 

.

Materská škola Smolnícka Huta je jednotriedna, plnoorganizovaná materská škola, ktorej  zriaďovateľom je Obec Smolnícka Huta.                  

        Poskytuje celodennú výchovno- vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od 2,5 do 6 rokov, ako i deťom s odloženou školskou

        dochádzkou. Materská škola  poskytuje deťom možnosť aj poldenného pobytu.

        Objekt  materskej školy tvorí jednopodlažná budova, ktorá je umiestnená v strede obce, neďaleko hlavnej komunikácie. Je obklopená

        záhradou a školským dvorom, ktoré slúžia deťom na relaxačné a pohybové aktivity. 

        Budovu materskej školy tvorí zádverie, šatňa, trieda s hygienickým zariadením, spálňa, jedáleň, rozdeľovňa stravy, sklad, riaditeľňa.  

 

        Výchovno-vzdelávacia činnosť:  prebieha podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre   predprimárne vzdelávanie v materských školách                            

        a nášho  Školského vzdelávacieho programu  "C e s t i č k a m i  d o  s v e t a" , ktorého cieľom je dosiahnutie optimálnej kognitívnej,

        senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

       Školský vzdelávací program je rozdelený do 10 tematických celkov:

        1. September:           Vitajte v materskej škole                                                 6. Február:    Vesmír a jeho tajomstvá

        2. Október:                Plody jesene                                                                   7. Marec:        Kamarátka kniha

        3. November:            Ja a moje telo                                                                  8. Apríl:         Jarné vône a spevy

        4. December:            Od Adventu do Vianoc                                                     9. Máj:          Srdce dokorán

        5. Január:                  Zimné radosti                                                                10. Jún:           Letom svetom            

      Projekty školy:

                     1. Digitalizácia vzdelávacieho systému.

                     2.  Dorotka nám ochorela .

                     3. Veselé zúbky.

       

        Škola sa prézentuje programom na kultúrnych podujatiach poriadaných obcou a zapája sa do rôznych súťaží.