Interaktívna mapa

.

Slovenská banská a železná cesta

Slovenská banská a železná cesta

Sviatok

Meniny má Alexander, Leander, Sandro, Skender, Drahotína, Dražica, Leandra

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

          Riaditeľka Materskej školy Smolnícka Huta:   ĽUDMILA KÖHLEROVÁ - učiteľka s prvou atestáciou

         Učiteľka:                                                               ZUZANA  REJDOVJANOVÁ

         Prevádzkový zamestnanec:                                STELA TOPITZEROVÁ

 

        

         Zoznam detí materskej školy v školskom roku 2020/2021.

                        

                            Naši predškoláci:

                                           1.   Sárka Bikárová

                                    2.    Dušanko Pelecháč

                                    3.    Robko Pelecháč

                                    4.    Danielko Suchý

                                    5.    Terezka Suchá

                           Deti 4 - 5 ročné:

                                          1.   Zuzanka Pohly

                                   2.   Drahuško Puklea

                                   3.   Tobias Pelecháč

                                  4.    Ernestko Žiga

                           

                          Deti 3 - 4 ročné

                                     1.  Marienka Ermová

                                2.  Samko Danko

                                        3.  Zolko Danko

                                    

                                  

                                

                        

                                    

                                   

                                    

 

 

15.02.2021

Karneval v Materskej škole Smolnícka Huta 15. 02. 2021.

Karneval v Materskej škole Smolnícka Huta 15. 02. 2021.

Pozor, pozor, práve dnes začína sa veľký ples. Berte masky, je tu bál, fašiangový karneval. Dnešný deň bol pre naše deti výnimočný. Niesol sa v duchu karnevalovej zábavy plnej hier, súťaží a skvelého pohostenia.Deti sa za pomoci svojich rodičov premenili na rôzne rozprávkové bytosti. Radosti nebolo konca kraja. Atmosféra bola vynikajúca, všetky masky boli odmenené. Na tento deň budú deti ešte dlho spomínať.

Detail

17.12.2020

Advent v Materskej škole Smolnícka Huta - 2020.

Advent v Materskej škole Smolnícka Huta - 2020.

Vianoce sú keď sme spolu, keď rodina sadá k stolu. Ocko, mamka, detičky, dedkovia aj babičky. Vianoce sú od Ježiška, dal nám lásku do balíčka. Bolo jej dosť, dostal každý, rozdelil ju raz a navždy. Medzi ľudí, kvietočky, zvieratká aj včeličky. Kúsok lásky zo srdiečka, ukry aj ty do balíčka. Aj tohto roku zavítal k nám do materskej školy Mikuláš. Deti sa na jeho príchod už veľmi tešili. A nielen že tešili, ale aj pripravovali. Naučili sa mnoho básničiek, pesničiek, vyzdobili materskú školu, piekli medovníčky. No a Mikuláš? Prišiel s plným košom balíčkov a pod stromčekom deti objavili mnoho darčekov. Radosti nebolo konca kraja. Deti sa Mikulášovi pekne poďakovali a sľúbili mu, že budú poslušné, aby k nim o rok mohol znovu zavítať.

Detail

28.10.2020

Mesiac úcty k starším v Materskej škole Smolnícka Huta.

Mesiac úcty k starším v Materskej škole Smolnícka Huta.

"Mám ja babku, mám i dedka, som ich vnúčik, radosť všetka. K práci privyká ma dedko, naučí ma robiť všetko. No a babka, pečie, varí, spolu sa nám dobre darí. Ježiško, starkým zdravie daj a každý deň im požehnaj". Básničkou, pesničkou a darčekom si naše deti aspoň takouto formou pripomenuli mesiac úcty k starším.

Detail

01.07.2020

Rozlúčka s predškolákmi - 2019/20.

Rozlúčka s predškolákmi - 2019/20.

A je tu znovu koniec školského roka a s ním aj rozlúčka s predškolákmi: Barborka Panaschková, Ellinka Kovaličová, Maximko Erm, Vivinka Oravcová. Vysvedčenie, tablo, školské pomôcky, drobné darčeky od ZRŠ, piesne, básničky na rozlúčku, to sú chvíle, na ktoré sa tak skoro nezabúda. Slovami "Za to všetko, čo už vieme, s láskou Vám dnes ďakujeme"- sa poďakovali p. riaditeľke, p. učiteľkám a tete Stele za starostlivosť. Pohostením a veselou náladou pri hudbe sa tento deň ukončil. Nuž teda dovidenia milí predškoláci a nech sa Vám v škole darí.

Detail

08.02.2020

Karneval v materskej škole 2020.

Karneval v materskej škole 2020.

Znovu sme zažili zábavný deň v materskej škole - 6. 2. sa konal karneval, na ktorý sa deti nielenže tešili, ale aj pripravovali. Vyzdobovali materskú školu, maľovali, nalepovali, naučili sa básničky, pesničky a mamičky pilne zhotovovali masky, vypekali chutné koláčiky. Deti v maskách šašov, princezien, Spidermena, Mickey Mousa, draka, kostlivca, vľčka sa pri veselej hudbe vyšantili. Všetky masky boli krásne a boli odmenené veľkou čokoládovou medailov, balónmi, lízatkami, ktoré zakúpilo ZRŠ. Bol to znovu jeden z veselých a pekných dní v materskej škole, na ktorý budú deti dlho spomínať.

Detail

20.12.2019

Mikuláš v materskej škole.

Mikuláš v materskej škole.

Dňa 18. 12. 2019 sa v Materskej škole Smolnícka Huta konala milá slávnosť. Zavítal k nám Mikuláš, anjel a čert, na ktorých sa naše deti už veľmi tešili. A nielen že tešili, ale aj pripravovali. Vyzdobovali materskú školu, piekli sladké medovníky a kokosové guľky, pripravili kultúrny program - učili sa básničky, pesničky, nacvičili si rozprávku, tanček. Za pekné vystúpenie ich Mikuláš obdaril sladkými balíčkami, darčekmi pod stromčekom a deti mu sľúbili, že budú po celý rok poslušné. Na záver si deti s Mikulášom, anjelom a čertom zatancovali, pochutnali si na dobrotách, ktoré im napiekli rodičia. Na toto milé popoludnie budú deti ešte dlho spomínať.

Detail

30.04.2019

29. 04. 2019 - Sadenie stromčekov v materskej škole.

29. 04. 2019 - Sadenie stromčekov v materskej škole.

Mesiac apríl už tradične patrí lesom. Preto sme sa aj my v spolupráci so ZRŠ rozhodli, že si skrášlime areál našej vynovenej materskej školy výsadbou stromčekov. Rodičia a p. učiteľky nezaháľali a pustili sa do práce. Vysadili 30 stromčekov okolo plota. Asistovali nám aj deti, ktoré mali veľkú radosť zo spoločnej práce so svojimi rodičmi a priložili taktiež ruku k dielu - zbierali kamienky, hrabali trávu a sľúbili, že sa budú o stromčeky starať. Slová vďaky patria všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády s vedomím, že stromčeky budú slúžiť nielen na skrášlenie okolia materskej školy, ale aj na zachytenie prachu a hluku.

Detail

17.04.2019

Veľká noc v materskej škole.

Veľká noc v materskej škole.

Šiby, ryby, mastné ryby ...Veselou riekankou sme sa spoločne s deťmi pripravovali na veľkonočné sviatky. Už tradične deti maľovali vajíčka, tvorili z papiera zajačiky, sliepočky, kuriatka, venčeky a veľkú radosť mali deti z výzdoby pštrosieho vajíčka - dar od p.Blanky Č. Svojimi výtvormi si vyzdobili triedu a šatňu. K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili. Na veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody praje materská škola.

Detail

01.04.2019

Návšteva obecnej knižnice

Návšteva obecnej knižnice

V marci už tradične navštevujeme s našimi deťmi obecnú knižnicu. Pani učiteľka Hanschildová nás privítala, oboznámila s vynoveným prostredím knižnice, prečítala deťom rozprávku. Deti mali možnosť prezrieť si obrázkové knihy, zarecitovali básničku a sľúbili, že sem budú chodiť častejšie. Mali radosť aj z omaľovánky a farbičiek, ktoré dostali od p. starostu.

Detail

15.02.2019

Karneval v MŠ 2019

Karneval v MŠ 2019

V stredu 14. 02. sa konal v materskej škole jeden z dlhoočakávaných dní - KARNEVAL. Všetky naše deti sa premenili na masky upírov, spidermanov, princezné, policajta, ježibabu, kobru, šerifa, anjelika, Mickey-Mousa. V pekne vyzdobenej materskej škole sa deti cítili ako v rozprávke. Masky sa predstavili, zasúťažili, za čo obdržali sladkú odmenu a ceny za šikovnosť. Šanteniu pri veselej hudbe nebolo konca kraja. Poďakovanie patrí rodičom, ktorí sa postarali o vkusné masky pre deti a pohostenie. Na tento deň budú deti ešte dlho spomínať.

Detail

Adresa školy:             Materská škola Smolnícka Huta,  Smolnícka Huta 31, 055 65

            Tel.číslo:                  053 48 87 671

           Mailová adresa:         ms.smolnickahuta@gmail.com 

 

.

Materská škola Smolnícka Huta je jednotriedna, plnoorganizovaná materská škola, ktorej  zriaďovateľom je Obec Smolnícka Huta.                  

        Poskytuje celodennú výchovno- vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od 2,5 do 6 rokov, ako i deťom s odloženou školskou

        dochádzkou. Materská škola  poskytuje deťom možnosť aj poldenného pobytu.

        Objekt  materskej školy tvorí jednopodlažná budova, ktorá je umiestnená v strede obce, neďaleko hlavnej komunikácie. Je obklopená

        záhradou a školským dvorom, ktoré slúžia deťom na relaxačné a pohybové aktivity. 

        Budovu materskej školy tvorí zádverie, šatňa, trieda s hygienickým zariadením, spálňa, jedáleň, rozdeľovňa stravy, sklad, riaditeľňa.  

 

        Výchovno-vzdelávacia činnosť:  prebieha podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre   predprimárne vzdelávanie v materských školách                            

        a nášho  Školského vzdelávacieho programu  "C e s t i č k a m i  d o  s v e t a" , ktorého cieľom je dosiahnutie optimálnej kognitívnej,

        senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

       Školský vzdelávací program je rozdelený do 10 tematických celkov:

        1. September:           Vitajte v materskej škole                                                 6. Február:    Vesmír a jeho tajomstvá

        2. Október:                Plody jesene                                                                   7. Marec:        Kamarátka kniha

        3. November:            Ja a moje telo                                                                  8. Apríl:         Jarné vône a spevy

        4. December:            Od Adventu do Vianoc                                                     9. Máj:          Srdce dokorán

        5. Január:                  Zimné radosti                                                                10. Jún:           Letom svetom            

      Projekty školy:

                     1. Digitalizácia vzdelávacieho systému.

                     2.  Dorotka nám ochorela .

                     3. Veselé zúbky.

       

        Škola sa prézentuje programom na kultúrnych podujatiach poriadaných obcou a zapája sa do rôznych súťaží.