Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.01.2019

Zmluva o vykonaní prác

201901

25,00 EUR

Danik s.r.o.

Obec Smolnícka Huta, obec

31.12.2018

Predaj tovaru

2018/12

402,80 EUR

Obec Smolnícka Huta

SRRZ - RZ pri MŠ Smolnícka Huta

14.11.2018

Zmluva o poskytnutí právnych služieb

461/2018

Neuvedené

JUDr. Jozef Sotolář

obec Smolnícka Huta

19.09.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva č. 20180918

Neuvedené

obec Smolnícka Huta

MADE s.r.o.

13.08.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

18-513-04761

1 000,00 EUR

Obec Smolnícka Huta, obec

Fond na podporu umenia

09.08.2018

Vykurovanie materskej školy

Zmluva o dielo č. 2018006

14 404,40 EUR

Obec Smolnícka Huta, obec

EN-MAR, s.r.o.

08.08.2018

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

111/POD-801/18

5 446,80 EUR

Obec Smolnícka Huta, obec

Slovenská agentúra ŽP

27.07.2018

Zmluva o výpožičke

KRHZ-KE-138/2018

0,00 EUR

Obec Smolnícka Huta, obec

Ministerstvo vnútra SR

17.07.2018

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

20180716

200,00 EUR

Obec Smolnícka Huta, obec

Brantner Nova s.r.o.

17.07.2018

Zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby

Zmluva č. 20180713

300,00 EUR

Obec Smolnícka Huta

MEDISON, s.r.o.

13.07.2018

ZoD - MŠ - strešný plášť

Zmluva o dielo č. 2018/037

32 838,66 EUR

RN-roofs, spol. s r.o.

Obec Smolnícka Huta

12.07.2018

Rekonštrukcia MŠ - Výmena výplní otvorov a rekonštrukcia interiéru

ZoD č. 16/2018

30 915,50 EUR

IGLASS, spol. s.r.o.

obec Smolnícka Huta

11.07.2018

úprava priestorov hasičskej stanice

ZoD č. 2018/06/1

22 394,38 EUR

Miroslav HRUBÝ-MIREX

obec Smolnícka Huta

03.07.2018

ZoD- Úprava verejných priestranstiev

00-zmod02

5 446,80 EUR

Ján Živčák - Záhradníctvo Muškát

Obec Smolnícka Huta

20.06.2018

ZoD č.004/2018

004/2018

7 490,30 EUR sedemtisícštyristodeväťdesiat eur 30/100 centov

Kamtech s.r.o.

obec Smolnícka Huta

29.05.2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

214052018

193,20 EUR

obec Smolnícka Huta

EKOTEC, spol. s r.o.

28.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000690-003

20 548,64 EUR

obec Smolnícka Huta

Ministerstvo vnútra SR

24.05.2018

Zmluva o poskytovaní služieb GDPR

ZO-2018-80-01

20,00 EUR

Obec Smolnícka Huta, obec

NAJ, s.r.o.,1,065 11,Nová Ľubovňa

24.05.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovaním

24052018

Neuvedené

NAJ, s.r.o.,1,065 11,Nová Ľubovňa

obec Smolnícka Huta

24.05.2018

Zmluva o poskytovaní služieb - ochrana osobných údajov

Zmluva č. ZO-2018-80-01

Neuvedené

obec Smolnícka Huta

NAJ, s.r.o.,1,065 11,Nová Ľubovňa

09.05.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb

Dodatok č. 1

Neuvedené

obec Smolnícka Huta

Bio-Nexus,SK s.r.o.

09.05.2018

Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním údajov

09052018

Neuvedené

Bio-Nexus,SK s.r.o.

obec Smolnícka Huta

19.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva č. 38 665

3 000,00 EUR

obec Smolnícka Huta

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

18.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti kriminality

023522/2017

5 000,00 EUR

Obec Smolnícka Huta

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Košice

18.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 2017

023522/2017

5 000,00 EUR päťtisíc

Obec Smolnícka Huta

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Košice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: