Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.07.2018

ZoD- Úprava verejných priestranstiev

00-zmod02

5 446,80 EUR

Ján Živčák - Záhradníctvo Muškát

Obec Smolnícka Huta

20.06.2018

ZoD č.004/2018

004/2018

7 490,30 EUR sedemtisícštyristodeväťdesiat eur 30/100 centov

Kamtech s.r.o.

obec Smolnícka Huta

29.05.2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

214052018

193,20 EUR

obec Smolnícka Huta

EKOTEC, spol. s r.o.

28.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000690-003

20 548,64 EUR

obec Smolnícka Huta

Ministerstvo vnútra SR

24.05.2018

Zmluva o poskytovaní služieb GDPR

ZO-2018-80-01

20,00 EUR

Obec Smolnícka Huta, obec

NAJ, s.r.o.,1,065 11,Nová Ľubovňa

24.05.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovaním

24052018

Neuvedené

NAJ, s.r.o.,1,065 11,Nová Ľubovňa

obec Smolnícka Huta

24.05.2018

Zmluva o poskytovaní služieb - ochrana osobných údajov

Zmluva č. ZO-2018-80-01

Neuvedené

obec Smolnícka Huta

NAJ, s.r.o.,1,065 11,Nová Ľubovňa

09.05.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb

Dodatok č. 1

Neuvedené

obec Smolnícka Huta

Bio-Nexus,SK s.r.o.

09.05.2018

Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním údajov

09052018

Neuvedené

Bio-Nexus,SK s.r.o.

obec Smolnícka Huta

19.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva č. 38 665

3 000,00 EUR

obec Smolnícka Huta

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

18.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti kriminality

023522/2017

5 000,00 EUR

Obec Smolnícka Huta

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Košice

18.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 2017

023522/2017

5 000,00 EUR päťtisíc

Obec Smolnícka Huta

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Košice

30.11.2017

Zmluva o poskytnutí NFP 2017

Zmluva o NFP 2017

100,00 EUR

Slovenský rybársky zväz, MO Švedlár

Obec Smolnícka Huta

20.11.2017

Zmluva o poskytnutí NFP na rok 2017

Zmluva o NFP 2017

240,00 EUR

Karpatskonemecký spolok , Košice

Obec Smolnícka Huta

30.08.2017

Zmluva o poskytnutí NFP na rok 2017

Zmluva o poskytnutí NFP na rok 2017

200,00 EUR

Banícky spolok Smolnícka Huta

Obec Smolnícka Huta

23.06.2017

Kamerový systém - efektívny prostriedok prevencie kriminality

20170622

8 191,00 EUR

Obec Smolnícka Huta

VIKATECH, s.r.o.

19.05.2017

Zmluva o vykonaní auditu

20170519

1 320,00 EUR

Obec Smolnícka Huta

GemerAudit, spol. s.r.o

03.05.2017

Zmluva o dielo o poskytovaní servisných služieb

20170503

250,00 EUR

Obec Smolnícka Huta

CLEERIO

09.03.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo ŠR na rok 2017

1620/2017

0,00 EUR

Obec Smolnícka Huta

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Košice

18.01.2017

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

20170118

0,00 EUR

TD, s.r.o.

obec Smolnícka Huta

08.11.2016

Kúpna zmluva

20161108

0,00 EUR

Ľubomír Schlosár

Ľubomír Schlosár

18.10.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení

Dodatok č. 1

0,00 EUR

DataCentrum (DEUS)-

obec Smolnícka Huta

30.09.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

č. 16-613-03698

0,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Smolnícka Huta

20.09.2016

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

138/2016

0,00 EUR

H+EKO, spol. s r.o.

obec Smolnícka Huta

18.08.2016

Zmluva o poskytovaní služieb

20160818

5 940,00 EUR

VÁHOPROJEKT, s.r.o.

obec Smolnícka Huta

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: