Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19.08.2020

DF2020/134

Elektrická energia OcÚ za 7/2020.

120,52 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

19.08.2020

DF2020/133

Elektrická energia MŠ a Vývarovňa za 7/2020.

370,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

19.08.2020

DF2020/132

Elektrická energia Izba tradícií za 7/2020

30,71 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

19.08.2020

DF2020/131

Mobil OcÚ 8/2020.

88,79 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Smolnícka Huta

19.08.2020

DF2020/130

Vybavenie hasičskej stanice za rok 2020.

3 097,15 EUR

Florian s.r.o.

Obec Smolnícka Huta

19.08.2020

DF2020/129

Údržba verejného osvetlenia + EE za 7/2020.

461,92 EUR

Energocom plus

Obec Smolnícka Huta

19.08.2020

DF2020/128

Elektrická energia 2 x kamery za 8/2020.

42,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

19.08.2020

DF2020/127

Elektrická energia - Ihrisko za 6-8/2020.

83,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

19.08.2020

DF2020/126

Elektrická energia - VO Píla za 6-8/2020.

78,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

19.08.2020

DF2020/125

EE OcÚ, KNS a DS za 6-8/2020.

185,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

19.08.2020

DF2020/124

Zber, odvoz a uloženie KO za 7/2020.

763,95 EUR

Brantner Nova s.r.o.

Obec Smolnícka Huta

19.08.2020

DF2020/123

Telefón za 7/2020 - MŠ.

14,59 EUR

Slovak Telecom a.s.

Obec Smolnícka Huta

19.08.2020

DF2020/122

Telefón a internet za 7/2020 - OcÚ.

66,61 EUR

Slovak Telecom a.s.

Obec Smolnícka Huta

19.08.2020

DF2020/121

Likvidácia NO za I.polrok 2020.

117,00 EUR

ODPADservis + 3Z, s.r.o., Němcovej 4, 04001 Košice - mestská časť Sever

Obec Smolnícka Huta

19.08.2020

DF2020/88

Servisný poplatok za cintorín.

72,00 EUR

CLEERIO

Obec Smolnícka Huta

19.08.2020

DF2020/120

Strava za 7/2020.

449,20 EUR

Obec Smolnícka Huta, obec

Obec Smolnícka Huta

19.08.2020

DF2020/119

Ročná kontrola hasičských prístrojov.

62,23 EUR

LIVONEC SK

Obec Smolnícka Huta

19.08.2020

DF2020/118

Kancelárske potreby.

118,37 EUR

Lamitec

Obec Smolnícka Huta

19.08.2020

DF2020/117

Služby na úseku BOZP a PO za II.Q./2020.

199,16 EUR

DATO BOZP - PO Ján Grega

Obec Smolnícka Huta

19.08.2020

DF2020/116

Elektrická energia OcÚ za 6/2020.

123,67 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

19.08.2020

DF2020/115

Elektrická energia Izba tradícií za 6/2020

30,68 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

19.08.2020

DF2020/114

Elektrická energia MŠ a Vývarovňa za 6/2020.

600,40 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

19.08.2020

DF2020/113

Odber vody za 4-6/20 OcÚ.

16,98 EUR

VEOLIA VODA

Obec Smolnícka Huta

19.08.2020

DF2020/112

Odber vody za 4-6/20 MŠ..

7,84 EUR

VEOLIA VODA

Obec Smolnícka Huta

19.08.2020

DF2020/111

Odber vody za 4-6/20 Izba tradícií.

18,29 EUR

VEOLIA VODA

Obec Smolnícka Huta

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: