Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
29.07.2019

DF2019/132

Spoločná akcia Tajch-Tag 2019

100,00 EUR

Obec Smolník, Smolník 1, 05566 Smolník

Obec Smolnícka Huta

29.07.2019

DF2019/131

Spracovanie PD na rekonštrkuciu odvod. kanálana cesta za OcÚ.

150,00 EUR

Waterm

Obec Smolnícka Huta

29.07.2019

DF2019/130

Odber vody MŠ za 4-6/2019

20,89 EUR

VEOLIA VODA

Obec Smolnícka Huta

29.07.2019

DF2019/129

Odber vody OcÚ za 4-6/2019.

18,29 EUR

VEOLIA VODA

Obec Smolnícka Huta

29.07.2019

DF2019/128

Odber vody Cintorín za 4-6/2019.

18,29 EUR

VEOLIA VODA

Obec Smolnícka Huta

29.07.2019

DF2019/127

Odber vody Izba tradícií za 4-6/2019.

15,67 EUR

VEOLIA VODA

Obec Smolnícka Huta

29.07.2019

DF2019/126

Vyrovnávka distribúcie EE OcÚ za 1-6/2019.

29,30 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

29.07.2019

DF2019/125

Distribúcia EE - Izba tradícií za 6/2019

28,04 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

29.07.2019

DF2019/124

Distribúcia EE za 6/2019 - MŠ a Vývarovňa.

359,39 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

29.07.2019

DF2019/123

Oblátky 100 ks.

90,00 EUR

Pavel Malec, Príboj 552/62, 97613 Slovenská Ľupča

Obec Smolnícka Huta

29.07.2019

DF2019/122

Záhradnícke služby.

193,62 EUR

Ján Živčák - Záhradníctvo Muškát

Obec Smolnícka Huta

29.07.2019

DF2019/121

Nákup 9 ks kuka nádob na odpad.

212,04 EUR

MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 04951 Brzotín, časť Bak

Obec Smolnícka Huta

29.07.2019

DF2019/120

Kancelárske potreby - 2 ks toner pre OcÚ.

33,80 EUR

Patrik Pánik, Magnezitárov 1206, 050 01 Revúca

Obec Smolnícka Huta

29.07.2019

DF2019/119

Mobil za 7/2019.

106,38 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Smolnícka Huta

29.07.2019

DF2019/118

Telefón MŠ za 6/2019.

14,59 EUR

Slovak Telecom a.s.

Obec Smolnícka Huta

29.07.2019

DF2019/117

Telefón a Internet OcÚ za 6/2019.

65,64 EUR

Slovak Telecom a.s.

Obec Smolnícka Huta

29.07.2019

DF2019/116

Oblátky 200 ks.

180,00 EUR

Pavel Malec, Príboj 552/62, 97613 Slovenská Ľupča

Obec Smolnícka Huta

29.07.2019

DF2019/112

Kontrola hasiacich prístrojov 2019.

97,94 EUR

LIVONEC s.r.o.

Obec Smolnícka Huta

29.07.2019

DF2019/111

Distribúcia EE - kamery 2 ks na II.polrok 2019.

34,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

29.07.2019

DF2019/110

Služby BOZPaPO za II.Q/2019.

199,16 EUR

DATO BOZP - PO Ján Grega

Obec Smolnícka Huta

29.07.2019

DF2019/115

Zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby verejného osvelenia za 6/2019.

461,92 EUR

Energocom plus

Obec Smolnícka Huta

29.07.2019

DF2019/114

Nákup hasiaceho prístroja.

29,20 EUR

LIVONEC SK

Obec Smolnícka Huta

29.07.2019

DF2019/113

Služby na úseku ŽP 06-06/2019- komunálny odpad.

90,00 EUR

ODPADservis

Obec Smolnícka Huta

29.07.2019

DF2019/109

Systémová podpora URBIS za III.Q/2019

100,00 EUR

MADE s.r.o.

Obec Smolnícka Huta

29.07.2019

DF2019/108

Nákup pracovného náradia.

64,00 EUR

Štefan Imrich

Obec Smolnícka Huta

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: