Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23.11.2020

DF2020/190

Úcta k starším - výroba poukazov..

10,80 EUR

TRIK design s.r.o.

Obec Smolnícka Huta

23.11.2020

DF2020/189

Knihy do knižnice - 2 ks.

14,00 EUR

FAMA art, Hutnícka 3418/3, 05201 Spišská Nová Ves

Obec Smolnícka Huta

23.11.2020

DF2020/188

Zabezpečenie výkonu činnosti GDPR za 7-12/2020.

60,00 EUR

NAJ, s.r.o.,1,065 11,Nová Ľubovňa

Obec Smolnícka Huta

23.11.2020

DF2020/187

Mobil OcÚ 11/2020.

86,54 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Smolnícka Huta

23.11.2020

DF2020/186

Elektrická energia Izba tradícií za 10/2020

30,95 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

23.11.2020

DF2020/185

Elektrická energia MŠ a Vývarovňa za 10/2020.

1 159,04 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

23.11.2020

DF2020/184

Elektrická energia OcÚ za 10/2020.

138,84 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

23.11.2020

DF2020/183

Strava za 10/2020.

788,46 EUR

Obec Smolnícka Huta, obec

Obec Smolnícka Huta

23.11.2020

DF2020/182

Telefón za 10/2020 - MŠ.

14,59 EUR

Slovak Telecom a.s.

Obec Smolnícka Huta

23.11.2020

DF2020/181

Telefón a internet za 10/2020 - OcÚ.

67,15 EUR

Slovak Telecom a.s.

Obec Smolnícka Huta

23.11.2020

DF2020/180

Elektrická energia - Ihrisko za 9-11/2020.

83,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

23.11.2020

DF2020/179

Elektrická energia - VO Píla za 9-11/2020.

78,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

23.11.2020

DF2020/178

EE KNS a DS za 9-11/2020.

185,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

23.11.2020

DF2020/177

Elektrická energia 2 x kamery za 11/2020.

42,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

23.11.2020

DF2020/176

Údržba verejného osvetlenia + EE za 10/2020.

461,92 EUR

Energocom plus

Obec Smolnícka Huta

23.11.2020

DF2020/175

Zber, odvoz a uloženie VKO za 10/2020.

583,60 EUR

Brantner Nova s.r.o.

Obec Smolnícka Huta

23.11.2020

DF2020/174

Zber, odvoz a uloženie KO za 10/2020.

747,14 EUR

Brantner Nova s.r.o.

Obec Smolnícka Huta

23.11.2020

DF2020/173

Vypracovanie Dodatku k VZN o nakladní s KO.

38,00 EUR

ODPADservis

Obec Smolnícka Huta

23.11.2020

DF2020/172

Odber vody za 7-10/2020 Izba tradícií.

20,89 EUR

VEOLIA VODA

Obec Smolnícka Huta

23.11.2020

DF2020/171

Odber vody za 7-10/2020 Cintorín.

7,84 EUR

VEOLIA VODA

Obec Smolnícka Huta

23.11.2020

DF2020/170

Odber vody za 7-10/20 OcÚ.

19,60 EUR

VEOLIA VODA

Obec Smolnícka Huta

23.11.2020

DF2020/169

Odber vody za 7-10/20 MŠ..

9,14 EUR

VEOLIA VODA

Obec Smolnícka Huta

23.11.2020

DF2020/168

Zber papiera a jedlých olejov za rok 2020.

12,60 EUR

Brantner Nova s.r.o.

Obec Smolnícka Huta

23.11.2020

DF2020/167

Technícká podpora pri odstránení poruchy na MR.

10,80 EUR

MK hlas, s.r.o.

Obec Smolnícka Huta

23.11.2020

DF2020/166

Mobil OcÚ 10/2020.

90,79 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Smolnícka Huta

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: