Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20.12.2019

DF2019/224

Strava za 11/2019.

782,52 EUR

Obec Smolnícka Huta, obec

Obec Smolnícka Huta

20.12.2019

DF2019/223

Posypový materiál na MK a Cement Cyklostrasa.

293,14 EUR

Palivá a stavebniny, a.s.

Obec Smolnícka Huta

20.12.2019

DF2019/222

Mobil za 12/2019.

89,54 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Smolnícka Huta

20.12.2019

DF2019/221

Distribúcia EE - Izba tradícií za 11/2019

28,20 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

20.12.2019

DF2019/220

Distribúcia EE za 11/2019 OcÚ.

110,69 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

20.12.2019

DF2019/219

Distribúcia EE za 11/2019 - MŠ a Vývarovňa.

1 048,80 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

20.12.2019

DF2019/218

Posypová soľ.

60,00 EUR

MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 04951 Brzotín, časť Bak

Obec Smolnícka Huta

20.12.2019

DF2019/217

Telefón MŠ za 11/2019.

14,59 EUR

Slovak Telecom a.s.

Obec Smolnícka Huta

20.12.2019

DF2019/216

Telefón a Internet OcÚ za 11/2019.

66,00 EUR

Slovak Telecom a.s.

Obec Smolnícka Huta

20.12.2019

DF2019/215

Poukážky "Úcta k starším 2019" 40 ks x 4,-€

160,00 EUR

Paciga s.r.o.

Obec Smolnícka Huta

20.12.2019

DF2019/214

Zber, odvoz a likvidácia KO za 11/2019.

770,71 EUR

Brantner Nova s.r.o.

Obec Smolnícka Huta

20.12.2019

DF2019/213

Priebežný audit za 1-9/2019.

456,00 EUR

GemerAudit

Obec Smolnícka Huta

20.12.2019

DF2019/212

Zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby verejného osvelenia za 11/2019.

461,92 EUR

Energocom plus

Obec Smolnícka Huta

20.12.2019

DF2019/211

Vypracovanie žiadosti o NFP-kanál Hammergrundel.

702,00 EUR

dITcom spol. s r.o., Hraničná 2, 04017 Košice

Obec Smolnícka Huta

20.12.2019

DF2019/210

Zber a zneškodnenie jedlých olejov I. polrok 2019.

12,00 EUR

Brantner Nova s.r.o.

Obec Smolnícka Huta

20.12.2019

DF2019/209

Distribúcia EE - Izba tradícií za 10/2019

28,34 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

20.12.2019

DF2019/208

Distribúcia EE za 10/2019 - MŠ a Vývarovňa.

883,94 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

20.12.2019

DF2019/207

Distribúcia EE za 10/2019 OcÚ.

108,91 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

20.12.2019

DF2019/206

Vývoz a zneškodnenie VKO za II. polrok 2019.

569,58 EUR

Brantner Nova s.r.o.

Obec Smolnícka Huta

20.12.2019

DF2019/205

Zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby verejného osvelenia za 10/2019.

461,92 EUR

Energocom plus

Obec Smolnícka Huta

20.12.2019

DF2019/204

Mobil za 11/2019.

88,37 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Smolnícka Huta

20.12.2019

DF2019/203

Zabezpečenie GDPR 7-12/2019.

60,00 EUR

NAJ, s.r.o.,1,065 11,Nová Ľubovňa

Obec Smolnícka Huta

20.12.2019

DF2019/202

Strava za 10/2019.

818,06 EUR

Obec Smolnícka Huta, obec

Obec Smolnícka Huta

20.12.2019

DF2019/201

Distribúcia EE - Ihrisko za 9-11/2019.

81,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

20.12.2019

DF2019/200

Distribúcia EE OcÚ, KNS a DS za 9-11/2019.

172,00 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Smolnícka Huta

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: