Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.08.2020

Zmluva o dielo

20200804

6 494,40 EUR šesťtisícštyristodeväťdesiatštyri EUR a štyridsať Centov

PLAYSYSTÉM s.r.o.

obec Smolnícka Huta

19.09.2019

Zamestnávateľská zmluva

00329584PP0146

Neuvedené

obec Smolnícka Huta

NN Tatry - sympatia d.d.s,

02.09.2019

Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb

20190902

1 800,00 EUR

Era novum, s.r.o.

Obec Smolnícka Huta

25.07.2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

0,00 EUR

Ing. Ján Vaščák

Obec Smolnícka Huta

02.07.2019

Zmluva o dielo "Rekonštrukcia cesty k cintorínu a vybudovanie parkoviska"

2019/06/1

27 278,38 EUR

OMNISERVIS, s.r.o.

Obec Smolnícka Huta, obec

28.06.2019

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

20190628

200,00 EUR

obec Smolnícka Huta

Brantner Nova s.r.o.

18.06.2019

Zmluva o vykonaní auditu

20190618

1 620,00 EUR

obec Smolnícka Huta

GemerAudit

05.06.2019

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

20160604

210,80 EUR

Emil Sačko, Jarmila Sačková

obec Smolnícka Huta

24.05.2019

Kúpna zmluva

20190524

348,50 EUR

Ing. Ján Vaščák

obec Smolnícka Huta

13.05.2019

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

247/2019

30 000,00 EUR

obec Smolnícka Huta

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície

13.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

39858

3 000,00 EUR

obec Smolnícka Huta

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

12.04.2019

Kúpna zmluva

20190412

222,70 EUR

Adolf Šafář

obec Smolnícka Huta

01.01.2019

Zmluva o vykonaní prác

201901

25,00 EUR

Danik s.r.o.

Obec Smolnícka Huta, obec

31.12.2018

Predaj tovaru

2018/12

402,80 EUR

Obec Smolnícka Huta

SRRZ - RZ pri MŠ Smolnícka Huta

14.11.2018

Zmluva o poskytnutí právnych služieb

461/2018

Neuvedené

JUDr. Jozef Sotolář

obec Smolnícka Huta

19.09.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva č. 20180918

Neuvedené

obec Smolnícka Huta

MADE s.r.o.

13.08.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

18-513-04761

1 000,00 EUR

Obec Smolnícka Huta, obec

Fond na podporu umenia

09.08.2018

Vykurovanie materskej školy

Zmluva o dielo č. 2018006

14 404,40 EUR

Obec Smolnícka Huta, obec

EN-MAR, s.r.o.

08.08.2018

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

111/POD-801/18

5 446,80 EUR

Obec Smolnícka Huta, obec

Slovenská agentúra ŽP

27.07.2018

Zmluva o výpožičke

KRHZ-KE-138/2018

0,00 EUR

Obec Smolnícka Huta, obec

Ministerstvo vnútra SR

17.07.2018

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

20180716

200,00 EUR

Obec Smolnícka Huta, obec

Brantner Nova s.r.o.

17.07.2018

Zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby

Zmluva č. 20180713

300,00 EUR

Obec Smolnícka Huta

MEDISON, s.r.o.

13.07.2018

ZoD - MŠ - strešný plášť

Zmluva o dielo č. 2018/037

32 838,66 EUR

RN-roofs, spol. s r.o.

Obec Smolnícka Huta

12.07.2018

Rekonštrukcia MŠ - Výmena výplní otvorov a rekonštrukcia interiéru

ZoD č. 16/2018

30 915,50 EUR

IGLASS, spol. s.r.o.

obec Smolnícka Huta

11.07.2018

úprava priestorov hasičskej stanice

ZoD č. 2018/06/1

22 394,38 EUR

Miroslav HRUBÝ-MIREX

obec Smolnícka Huta

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: