Interaktívna mapa

.

Slovenská banská a železná cesta

Slovenská banská a železná cesta

Sviatok

Meniny má Tamara, Polykarp, Slavibor, Slavislav, Slaviboj, Slavoboj, Svätoboj, Svätobor, Xenofón, Žarko, Polykarpa,

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 6
posledná

pf

Novoročný príhovor starostu obce 2020

Vážení spoluobčania,
Aj keď v nás ešte stále doznievajú pocity z prežitých Vianočných a Novoročných sviatkov, kalendár nám neúprosne naznačuje, že stojíme na prahu ďalšieho roka a samozrejme bilancujeme rok uplynulý. Hodnotíme, spomíname, rekapitulujeme a možno sme tak trochu nostalgickí, pretože čas ktorý uplynul sa už nedá vrátiť. Prežili sme 365 dní, ktoré boli naplnené radosťou, úsmevom, úspechmi, ale ako to už v živote chodí, aj problémami starosťami a prekážkami. Ak mám v tejto chvíli možnosť v krátkosti zhodnotiť predchádzajúci rok v našej obci, tak môžem povedať že bol úspešný. Z množstva prác, ktoré sa nám minulý rok podarilo zrealizovať, spomeniem aspoň niekoľko: Rekonštrukcia cesty k cintorínu , vrátane vybudovania parkoviska a oplotenia , rekonštrukcia mosta v parku pred obecným úradom , dobudovanie náučnej cyklotrasy a chodníka po zvršku bývalej úzkokoľajnej železnici vrátane oddychových zón a informačných tabúľ.
Dovoľte mi, aby som sa poďakoval Vám všetkým, ktorí ste sa snažili v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom o to, aby bol život v našej obci krajší a samozrejme lepší.
Meníme rok, meníme sny, túžby, názory, požiadavky na život…, ale nikdy nemeníme rodinu a priateľov! Preto Vám želám, aby boli súčasťou Vašich životov len správni ľudia na ktorých sa budete môcť vždy spoľahnúť a ktorí budú stáť pri vás práve vtedy, keď to budete skutočne potrebovať.
Robme všetci spoločne všetko preto, aby naša krásna obec bola miestom, kde chceme žiť plnohodnotný a spokojný život. Nech je miestom, kde sa s hrdosťou a radosťou budú vracať z rôznych kútov sveta naše deti, miestom, ktoré potrebuje každý z nás a s láskou ho nazýva : „Môj domov“… Zveľaďujme a rozvíjajme našu krásnu obec v každom smere v prospech nás všetkých a tiež v prospech tých, ktorí našu obec radi navštevujú.
V prichádzajúcom Novom roku 2020 Vám v mene svojom, v mene pracovníkov Obecného úradu, obecných lesov ako aj všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva prajem veľa sily a šťastia v každodennom živote. Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, božieho požehnania, vzájomného pokoja a harmónie.
Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, znášajme nedorozumenia a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu.
celý text

ostatné | 1. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
sdfa

Registrácia ošípaných aj s 1 kusom

Súčinnosť pri povinnosti registrácie ošípaných aj s 1 kusom ošípanej na súkromnú domácu spotrebu celý text

ostatné | 30. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Vianoce 2019

"V betlehemských jasliach znovuprežívame tú skúsenosť: hľadieť na malého Ježiška, a cítiť, že Boh sa tam na nás usmieva a usmieva sa na všetkých chudobných tohto sveta, na všetkých tých, ktorí očakávajú spásu, ktorí dúfajú v bratskejší svet, kde viac nieto vojen a násilia, kde každý muž a žena môže žiť vo svojej dôstojnosti Božieho syna a dcéry.“ (pápež František)
Otec František Koščák privítal veriacich i v nemeckom jazyku. Na záver sv. omše zaznela Tichá noc, svätá noc - Stille Nacht, heilige Nacht.
Farnosť Smolnícka Huta 24.12.2019 celý text

ostatné | 25. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
s

Vianočný príhovor starostu obce 2019

Milí spoluobčania!
Dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia.
Vianočné sviatky sú obdobím na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní, nič nie je bežné ani všedné , napriek tomu, že Vianoce sú každý rok, ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť. Vianočné sviatky v každom z nás upevňujú základné ľudské hodnoty.
Tíško prichádza tento zvláštny čas keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.
V tento sviatočný čas chceme byť dobrí navzájom k sebe, chceme každému rozdávať len radosť. Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky , úcty a obetavosti. Pre každého z nás je dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením , ako i dosahovaním vytúžených cieľov. Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá iba očami, ale i srdcom, a je príležitosťou zastaviť sa , a pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Tam, kde sú skryté naše najtajnejšie túžby a želania.
V tento čas pokoja schádza sa rodina a na život za nami spolu sa spomína , pri slávnostne prestretom stole sú aj prázdne miesta a slzy vtekajú cez slová do hlasu .
Blikajúce sviečky – symbol Vianoc nech rozžiaria plápolavým plameňom naše srdcia, naše vnútro. Veď každý z nás s vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie či len pohľad a svet sa zrazu stáva krajším. Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia toho druhého, čas veselosti a radosti nastal svetu. Tíško znejú koledy , tichá noc – svätá noc rozciťuje naše srdcia
Vianočné sviatky – čas radosti , vychutnajme si ich so všetkým čo k nim patrí. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné dobroty , a Štedrý večer nech zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti.
Vo svojom mene ako i v mene obecného zastupiteľstva a pracovníkov obecného úradu, chcem pozdraviť spoluobčanov, rodákov, občanov, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť doma vianočných sviatkov, návštevníkov obce, ktorí tu v našej obci prežívajú tieto sviatočné chvíle medzi svojimi najbližšími, chorých a osamelých občanov, ktorí sú teraz v nemocniciach alebo sami doma .
Milí spoluobčania, prajem Vám všetkým požehnané vianočné sviatky, nech ticho Vianoc nás všetkých naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím a božím požehnaním po celý nový rok.
celý text

ostatné | 24. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Kalendár zvozu odpadu 2020

Kalendár zvozu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2020


ostatné | 23. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Slovenská pošta zmena otváracích hodín od 01.01.2020


ostatné | 20. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Nebezpečný odpad

Zber nebezpečného odpadu

Dňa 17.12.2019 od 10:30 hod do 11.00 sa v našej obci uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu.
Vozidlo bude pristavené pred obecným úradom
Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete odovzdať:
- odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich,
- žiarivky, výbojky, odpady obsahujúce ortuť, chemikálie v pôvodnom balení,
- rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov a doniesli ich pred obecný úrad v uvedenom termíne
celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
eurobus

Pozor nové cestovné poriadky platné od 15.12.2019

Spoločnosť EUROBUS oznamuje občanom že od 15.12.2019 budú autobusové linky jazdiť podľa nových cestovných poriadkov ktoré nájdete v prílohách celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
Sv. Mikuláš v Smolníckej Hute 7.12.2019 1

Sv. Mikuláš v Smolníckej Hute 7.12.2019

Tak sme sa dočkali! Sv. Mikuláš s anjelom i čertom zavítal do Smolníckej Huty, no keďže všetky deti sú u nás dobré, čert meral cestu zbytočne :). Ďakujeme deťom za krásne básničky i pesničky, z ktorých sme mali radosť naozaj všetci. Teplý čaj pre najmenších a punč pre rodičov, mini trhy i medovina nádherne spestrili tento krásny čas adventný.
7.12.2019 celý text

ostatné | 7. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Farnosť Smolnícka Huta 1.12.2019

..."Vás dňom 30.11.2019 odvolávam z úradu farského administrátora vo farnosti Lovinobaňa a menujem Vás do úradu farského administrátora vo farnosti Smolnícka Huta s účinnosťou od 1.12.2019." Mons. Stanislav Stolárik rožňavský diecézny biskup.
Aj tieto slová odzneli v našom kostole Nanebovzatia Panny Márie na prvú adventnú nedeľu.
Duchovný otec František!
V mene farskej rodiny, Vás chceme privítať a zároveň chceme v pokore ďakovať Bohu! Lebo máme dôvod na nádej a vďaku, že Boh na nás nezabúda a posiela nám vo Vašej osobe kňaza
– Kristovho nástupcu.
Buďte čo najsrdečnejšie vítaný.
Po sv. omši sme sa presunuli do parku pred Obecným úradom, kde nám otec František Koščák slávnostne požehnal adventný veniec.
Smolnícka Huta 1.12.2019 celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
pohotovosť

Ambulantná pohotovosť

 Od 1. novembra 2019 začala v Gelnici opäť fungovať ambulantná pohotovostná služba pre dospelých. V prípade potreby ju môžete navštíviť na Hlavnej ulici 2,  Gelnica počas pracovného týždňa od 16.00 hod. do 22.00 hod. a počas víkendov od 7.00 hod. do 22.00 hod.      

celý text

ostatné | 30. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
Deň matiek 1

Deň matiek

O mamách, ich láske i dobrote sa toho povedalo i napísalo veľa... a predsa toho nie je dosť. Mama je totiž pre každého len tá jedna jediná a tým je výnimočná.
Dnes sme našim mamám vzdali úctu a poďakovali sa aj formou programu v sále kde vystúpili naši najmenší i žiaci ZŠ Smolník a členovia KNS s pekným kultúrnym programom.
„Mama je najvernejším priateľom, ktorého máme. Je pri nás vždy, keď prekonávame ťažké životné skúšky, krízy, neúspechy. Je pri nás v nešťastí, pomáha nám, keď nás priatelia opúšťajú, keď sa topíme v problémoch. Vždy a napriek všetkému bude s nami držať a usilovať sa pomôcť a poradiť nám, aby rozptýlila chmáry a prinavrátila mier do našich sŕdc.“
(Washington Irving). ĎAKUJEME MAMA.
Smolnícka Huta 11.5.2019
Fotogaléria pozri tu celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Cesty medi 1

Cesty medi

Bohaté zásoby nerastných surovín na území dnešného Slovenska stáli v stredobode pozornosti od nepamäti. Výrazný vzostup zaznamenali príchodom nemeckých prisťahovalcov z vtedajšieho vyspelého ekonomického sveta v 13. storočí. Neskôr prilákali aj najvýznamnejšieho investora, ktorý ovládal pápežov a cisárov. Aj vďaka medi z banských revírov na území dnešného Slovenska sa stal najbohatším človekom na svete. Príbeh vtedajších banských revírov na Slovensku je veľmi silný a zanechal v histórii našej krajiny výraznú stopu...
A nielen to, no oveľa viac sme sa dozvedeli po zhliadnutí filmu "CESTY MEDI" od režiséra Stanislava Mancu na premiére dňa 7.5.2019. Náš banský revír bol toho všetkého súčasťou nielen v dobách minulých, ale aj v tomto storočí, kedy sme sa mohli aj my za Smolnícku Hutu podieľať na tomto unikátnom projekte. Odborným garantom bol historik Mgr. Miroslav Lacko, PhD.
Ďakujeme nielen za nás, ale aj za našich predkov, že sa v tomto filme vzdala pocta ich nesmiernej húževnatosti, umu a ťažkej práci v baniach. ZDAR BOH! GLÜCK AUF! ⚒️
Fotogalériu pozri tu celý text

ostatné | 9. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
eKasa - Finančná správa 1

eKasa - Finančná správa

Finančná správa spustila projekt eKasa. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržby.
Bližšie informácie nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Veľkonočný výstup k chate na Okrúhlej lúke 2019 1

Veľkonočný výstup k chate na Okrúhlej lúke 2019

Po krásnom prežití veľkonočných sviatkov sme ich v Smolníckej Hute spoločne zavŕšili na 4.ročníku v rámci výstupu k chate na Okrúhlu lúku. Počasie nám prialo celý deň, pohyb na čerstvom vzduchu nám naozaj prospel. Stretnutia a debata pri vynikajúcom čaji v lone čistej prírody, bez zhonu v nás zanechal skvelé pocity.
Ďakujeme, že ste boli s nami.
PS: Praj a bude Ti dopriate :).
Smolnícka Huta 22.4.2019
Fotogalériu pozri tu: celý text

ostatné, náš tip | 22. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
.

Veľká noc 2019

Veľká noc je najväčším kresťanským sviatkom v roku a zároveň oslavou jari.
Napriek tomu, že mnoho veľkonočných tradícií a zvykov sa postupom času vytratilo a Veľká noc sa už v súčasnosti ani zďaleka neslávi ako kedysi, ostáva i naďalej pre mnohých obľúbeným sviatkom v roku.
Veľká noc predstavuje nielen množstvo tradícií a zvykov, ale i prvé jarné dni.
Smolnícka Huta 16.4.2019 celý text

ostatné | 17. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
.

Zber veľkoobjemového odpadu 2019

Oznamujeme občanom, že od 15.04.2019 do 29.04.2019 sa uskutoční v obci zber veľkoobjemového odpadu, bližšie informácie o zbere odpadu nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
2 kolo

Prezidentské voľby 2019 - výsledky 2 kola v našej obci

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 380
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 155
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 155
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 153
Účasť voličov vo voľbách v % 40,78
celý text

ostatné | 1. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
.

Čistenie komínov

Kominárstvo Dobrý komín od VILA ponúka kontrolu
a čistenie komínov, frézovanie dechtu komínov
za dobré ceny. Vložkovanie komínov s marcovou 20%zľavou. Výrobu 3-vrstvových komínov a všetky
klampiarske práce s viac ako 20 ročnou praxou v obore.
Svoj záujem hláste na telefónnom čísle 0904/184 997.

celý text

ostatné | 28. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Ochrana pred požiarmi v roku 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Spišská Nová Ves varuje občanov pred zvýšeným výskytom požiarov v jarnom období. celý text

ostatné | 26. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Zber odpadu

Zber elektroodpadu

Oznamujeme občanom, že dňa 27.03.2019 sa uskutoční v obci zber elektroodpadu. celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
vysledky volieb

Prezidentské voľby 2019 - výsledky 1 kola v našej obci

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 382
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 181
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 181
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 180
Účasť voličov vo voľbách v % 47,38 celý text

ostatné | 17. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
triedime odpad

Triedime odpad

Všeobecne môžeme konštatovať , že triedením odpadu pomôžeme nielen životnému prostrediu , ale v konečnom dôsledku aj sebe po stránke zdravotnej, sociálnej ale aj ekonomickej. Za zneškodňovanie netriedených odpadov je nutné platiť napríklad poplatok za odvoz odpadu, poplatok za zneškodnenie a uloženie odpadov na skládku ktoré sa neustále zvyšujú . Naopak ale za odvoz vytriedeného odpadu (sklo, plasty, papier, a pod) platiť nemusíme.
Žiadame preto občanov aby pristúpili k triedeniu odpadov ešte zodpovednejšie a aby odpad ktorý sa dá triediť neskončil v komunálnom odpade a tým ušetriť náklady obce na jeho zneškodnenie , ktoré sa môžu použiť na zveľadenie obce celý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
.

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje občanom, že dňa 11. februára 2019, v čase od 7.30 hod. do 17.00 hod bude prerušená distribúcia elektrickej energie a to v časti obce Smolnícka píla. celý text

ostatné | 18. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Kalendár zvozu odpadu na rok 2019


ostatné | 3. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Nové knihy v obecnej knižnici 1

Nové knihy v obecnej knižnici


ostatné, náš tip | 2. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Skrátená pracovná doba

Oznamujeme občanom, že dňa 04.01.2019 t.j. piatok budú

Obecný úrad Smolnícka Huta a Obecné lesy Smolnícka Huta 

 otvorené  od 7.00 hod.   do 13.00 hod.  celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
PF 2019

Novoročný príhovor starostu obce 2019


ostatné, náš tip | 1. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
mudr

ZMENA ordinačných hodín počas sviatkov - Ambulancia MUDr. Štefan Holka, Smolník.

27.12.2018 vo štvrtok od 8:00-11:00h. bude na ambulancii iba zdravotná sestra
28.12.2018 v piatok od 6:30-11:00h. lekár a zdrav. sestra
31.12.2018 to je v pondelok od 7:00-11:00h. lekár a zdrav. sestra celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
Mikuláš

Mikuláš 2018

Mikuláš v Smolníckej Hute
Aj tento rok k nám zavítal Mikuláš s anjelikom i čertom na krásnom koči. Čarovnou formulkou slávnostne zažal vianočný strom a hneď sa ponáhľal vypočuť si, čo si naše detičky pripravili aby dostali sladkú odmenu. A veru ho PORIADNE prekvapili, pretože na pódiu zazneli rôzne svetové jazyky, z čoho ostal úplne zaskočený a nielen on :D. Nasledovalo fotenie s Mikulášom i vychutnávanie si fantastického punču i teplého čaju s koláčikmi. MINI vianočné trhy obohatili predvianočnú náladu, ktorú dopĺňala vianočná muzika. 
Ďakujeme Vám všetkým za vynikajúcu atmosféru a radosť, ktorá sa niesla v Smolníckej Hute 8.12.2018
Fotogaléria tu : celý text

ostatné | 9. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 6
posledná