Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

Oznámenie o opätovnom obnovení prevádzky MŠ a 1-5 roč. ZŠ v Smolníku 1

Oznámenie o opätovnom obnovení prevádzky MŠ a 1-5 roč. ZŠ v Smolníku

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa z pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 21.5.2020 v Základnej škole s materskou školou v Smolníku bude dňom

1.júna 2020

v súlade s usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

opätovne obnovená prevádzka materskej školy a prvého až piateho ročníka základnej školy.
• Účasť na vyučovaní je dobrovoľná.

• Vyučovanie v ZŠ bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín od 7,55 hod. do 11,30 hod. (4 vyučovacie hodiny) v súlade s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

• Pre žiakov je zabezpečená strava v školskej jedálni. Záujem o stravu je potrebné nahlásiť v pondelok ráno pri vstupe do školy a následne aspoň deň vopred.

• Pred nástupom do školy pri prvom vstupe do budovy ( v pondelok ráno) je povinný rodič každého žiaka, ktorý sa bude vyučovania zúčastňovať, odovzdať triednemu učiteľovi čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Bez tohto vyhlásenia nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy. Čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť na stránke školy. Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť si čestné vyhlásenie vytlačiť bude tlačivo k dispozícii pri vstupe do školy.

• Žiakom bude každý deň pri nástupe do školy meraná teplota. Žiak so zvýšenou teplotou bude okamžite vylúčený z ďalšieho vyučovania.

• Najvyšší počet žiakov v skupine v ZŠ je 20.

• Žiaci sú povinní mimo svojej skupiny používať ochranné rúško. Žiadame preto rodičov, aby svojim deťom rúško zabezpečili. Bez ochranného rúška nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy.

• Prevádzka školského klubu bude upresnená po stanovení podmienok prevádzky zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
celý text

ostatné | 22. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Preventívne opatrenia na ochranu seniorov pre podvodnými konaniami

Policajný zbor aj v čase pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 upozorňuje občanov, najmä seniorov na páchanie podvodov a krádeží pod vymyslenými legendami s rôznymi emotívnymi príbehmi, ktorými sa podvodníci snažia získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, .... celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Verejné slávenie bohoslužieb

Milí bratia a sestry, s vďačnosťou voči Pánu Bohu a pokorou v srdci oznamujeme, že na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR, odporúčania Ministerstva vnútra SR a usmernenia o slávení bohoslužieb na Slovensku už v najbližšiu nedeľu t. j. 10. mája 2020 o 9.00 hod. sa uskutoční v našom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute sv. omša.
Slávenie bohoslužieb sa budú konať v súlade s nariadenými bezpečnostnými opatreniami:
- Vstup do kostola len s nasadeným rúškom a rukavicami
- Kto nebude mať rukavice, použije dezinfekciu, ktorá sa nachádza pri vstupe do kostola.
- Každá druhá lavica v kostole zostane prázdna.
- Členovia rodín žijúci v jednej domácnosti môžu sedieť spolu, vedľa seba v jednej lavici.
- Preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad - ak je to možné s ohľadom na tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu pred spevmi.
- Ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu).
- Každý si na bohoslužby prinesie vlastný spevník.
- Aj pri vychádzaní z kostola po skončení bohoslužieb je potrebné dodržať odstup 2m od seba.
"Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery."
Vdp. Mgr. František Koščák, Farnosť Smolnícka Huta. celý text

ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
Prijímanie piatakov na osemročné štúdium na Gymnáziu v Gelnici 1

Prijímanie piatakov na osemročné štúdium na Gymnáziu v Gelnici

„Riaditeľstvo Gymnázia Gelnica oznamuje rodičom piatakov, že spustilo prijímanie prihlášok na osemročné štúdium pre školský rok 2020/2021. Presný postup podávania prihlášok môžete nájsť na webstránke školy gymgl.edupage.org. Formulár prihlášky je možné si vyzdvihnúť aj vo vestibule Gymnázia Gelnica. Vaše otázky Vám radi zodpovieme na telefónnom čísle 0910/873025 alebo na emailovej adrese skola.gymgl@gmail.com.“ celý text

ostatné | 4. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
#

List nášho otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika mladým – Nedeľa Božieho milosrdenstva 2020

Farnosť Smolnícka Huta 19.4.2020 celý text

ostatné | 26. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Opatrenie UVZ SR - štátna karanténa upresnenia platné od 20.04.2020 1

Opatrenie UVZ SR - štátna karanténa upresnenia platné od 20.04.2020


ostatné, náš tip | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Pastiersky list otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika na Veľkonočnú nedeľu 12. 4. 2020

Farnosť Smolnícka Huta, Vdp. Mgr. František Koščák celý text

ostatné | 12. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Nové lavice na cyklotrase - náučnom chodníku

Dnes nám pribudli v rámci náučného chodníka - cyklotrasy tieto nádherné lavice, spolu 8 kusov. Sú od seba rozmiestnené cca 270m. Prajeme Vám nerušený relax v lone našej krásnej prírody. Sme radi, že nik po sebe nezanecháva odpadky a chceme pripomenúť, že kladenie ohňa je zakázané.
Smolnícka Huta 8.4.2020 celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Uznesenie vlády SR  č.207  1

Uznesenie vlády SR č.207 zo 06.04.2020


ostatné, náš tip | 8. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

VEĽKÁ NOC 2020

"Všetci nemôžeme robiť veľké veci, ale môžeme robiť s veľkou láskou maličkosti".
Ďakujeme za ďalšiu krásnu tvorbu šikovným rukám zo Smolníckej Huty. I keď tieto sviatky sa budú niesť v nepríjemnej atmosfére koronavírusu, potešme svoje oči aj touto formou.
Smolnícka Huta 6.4.2020 celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

FARSKÉ OZNAMYV zmysle oznámenia Biskupského úradu Vás informujeme o tom, že mnoho farností v momentálnej situácii zostalo bez stálych príjmov, čo aj v prípade našej farnosti činia hlavne príspevky zo zvončeka a zbierky pre potreby farnosti. Preto môžete svoje príspevky posielať priamo na účet farnosti:
IBAN: Číslo účtu: SK 2865000000000020291183
Názov účtu: Rímskokat.cirkev, farnosť Smolnícka Huta.
Srdečná vďaka a Pán Boh zaplať. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI NA VEĽKONOČNÉ TROJDNIE 2020

„Tento deň je zasvätený nášmu Pánovi.
A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“
(Neh 8, 10)
(zostavil kňaz Spišskej diecézy František Trstenský)
Drahí bratia a sestry,
na Slovensku sa v tomto roku nebudú sláviť veľkonočné obrady verejným spôsobom. Preto všetkých veriacich povzbudzujeme sledovať liturgické obrady veľkonočného trojdnia ako aj ďalšie pobožnosti a duchovné aktivity prostredníctvom katolíckej televízie Lux, katolíckeho rádia Lumen, alebo rôznych farských a internetových prenosov. Prosíme vás, sledujte ich spôsobom, akoby ste na nich boli osobne prítomní so všetkou zbožnosťou a sústredenosťou. Zároveň vám predkladáme texty domácej liturgie. Jej cieľom je napomôcť zbožnému prežitiu tohtoročných veľkonočných sviatkov v našich domácnostiach. Môže sa ich pomodliť rodina, ale aj jednotlivec. Pošlite tieto texty aj vašim susedom a známym. Vyprosujeme Vám pokoj zmŕtvychvstalého Krista. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Inštrukcie Mons. Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa.

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Koronavírus - Opatrenie UVZ SR 1

Koronavírus - Opatrenie UVZ SR


ostatné, náš tip | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
MV SR - povedzme STOP podvodníkom 1

MV SR - povedzme STOP podvodníkom

Súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami. Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužiť podvodníci, ktorých konanie Vás môže pripraviť o značnú časť majetku, alebo celoživotných úspor.
Odporúčania viď po otvorení celého článku. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Farské oznamy

Veľkonočná spoveď: sobota 4.4.2020 - od 16.00 h do 17.00 h,
nedeľa 5.4.2020 - 11. 00 h - 12. 00h,
pondelok až streda 6.7.8.4.2020 - 16. 00 h - 17. 00 h.
Spoveď bude vonku. V prípade nepriaznivého počasia v kostole.
Na Kvetnú nedeľu budem slúžiť súkromne v našom kostole sv. omšu o 9. 00 hod, pri ktorej posvätím ratolesti. V sobotu ich môžu veriaci /Kto chce/ priniesť do kostola k Sedembolestnej v čase od 16. 00 h-17. 00 h a potom v týždni si ich odnesú.
Je nutné aby mal každý rúško a dodržiaval odstup od druhých.
Prajem všetkým ľuďom dobrej vôle požehnaný Veľký týždeň. So želaním všetkého dobrého a teraz hlavne zdravia ostáva o. František. "Nebudem sa báť zlého keď je Pán so mnou".
Farnosť Smolnícka Huta. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Zmena úradných hodín na ÚPSVaR 1

Zmena úradných hodín na ÚPSVaR

Zmena úradných hodín na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny od 01.04.2020. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Pozor zmena cestovných poriadkov EUROBUS od 01.04.2030 1

Pozor !!! Zmena cestovných poriadkov EUROBUS od 01.04.2020

V prílohách nájdete mimoriadny cestovný poriadok autobusových liniek prechádzajúcich Našou obcou, ktoré nadobudnú účinnosť dňom 1.4.2020. O ukončení platnosti mimoriadneho cestovného poriadku Vás budeme včas informovať. celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Koronavírus - Nové uznesenia vlády SR a opatrenia UVZ SR 1

Koronavírus - Nové uznesenia vlády SR a opatrenia UVZ SR


ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

JEŽIŠOVA KRÍŽOVÁ CESTA NIČÍ KAŽDÝ VÍRUS - Krížová cesta nášho otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika

"Mojím úprimným prianím je, aby tým, ktorí sa budú modliť túto krížovú cestu, pomohla stretnúť sa s Kristom, so sebou samými, aby pomohla uvedomiť si nebezpečenstvá, ktoré striehnu na naše zdravie, nielen na zdravie tela, ale aj duše, a aby sme po skúsenosti tejto pandémie zostali bdelí a chránili sa všetkých vírusov, ktoré ničia telo, ale zvlášť tých, ktoré ničia dušu." Stanislav Stolárik celý text

ostatné | 28. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
.

Rozhodnutie ministerstva školstva, vedy a výskumu SR

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa & 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol takto.
Viď prílohu celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
.

Koronavírus - rady a usmernenia - verejné vyhlášky - aktualizácie podľa dátumu

Dôležitá je prevencia

Odporúčame riadiť sa pokynmi RÚVZ a dodržiavať správnu prevenciu pred týmto ochorením

umývajte si ruky často mydlom a vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
nedotýkajte sa neumytými rukami očí, nosa alebo úst
zakryte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe
v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov
V prípade ďalších otázok je možné kontaktovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841 alebo Úrad verejného zdravotníctva SR – 0917 222 682.
Viac informácií je dostupných na stránke RÚVZ v sekcii “COVID-19”: celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava

Inštrukcie k vysluhovaniu sviatostí a ďalšie usmernenia. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Modlitba proti pandémii na poludnie 25. marca 2020 - výzva Pápeža Františka

Pápež vyzval kresťanov celého sveta spojiť sa 25. marca v modlitbe Otče náš. Veríme, že sa aj Ty pripojíš. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Čarovný Spiš - nová publikácia 1

Čarovný Spiš - nová publikácia

Ako ďalšiu novinku Vám ponúkame nádhernú publikáciu "ČAROVNÝ SPIŠ". Ešte čerstvo vonia tlačou. Zakúpiť si ju môžete na OcÚ v Smolníckej Hute. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Slovenská pošta, a.s. oznamuje 1

Slovenská pošta, a.s. OZNAMUJE

Vážení občania,
s cieľom chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke ako aj obyvateľov miest a obcí, Slovenská pošta od utorka 24. marca 2020 do odvolania upraví otváracie hodiny pobočiek na celom území Slovenska. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.
celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznámenie o rušení stránkových hodín na obecnom úrade  1

Oznámenie o rušení stránkových hodín a iné dôležité informácie

Obecný úrad Smolnícka Huta a Obecné lesy Smolnícka Huta, s.r.o.

O Z N Á M E N I E
Oznamujeme občanom, že od dňa 16.03.2020 Obecný úrad Smolnícka Huta a Obecné lesy Smolnícka Huta, s.r.o. rušia stránkové dni z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a to pandémie ochorenia COVID-19.
V tejto súvislosti prosíme občanov, aby svoje požiadavky v týchto dňoch riešili mailom /obec@smolnickahuta.sk, starosta@smolnickahuta.sk/ alebo telefonicky na 053/4887704, alebo 0905/257732.
Osobná návšteva úradu bude povolená len po predchádzajúcej mailovej alebo telefonickej konzultácii s príslušnými zamestnancami obce, alebo v nevyhnutných prípadoch (napríklad úmrtie).
Platba v hotovosti nebude možná. Platby za dane budeme prijímať až po doručení platobného rozkazu v lehote do 15 dní od doručenia.
Vývarovňa pre dôchodcov bude zabezpečovať obedy . Výdaj obedov bude pri okienku , vstup do miestnosti len po jednej osobe.
Ďakujeme za pochopenie a prosíme občanov o dodržiavanie pokynov Hlavného hygienika SR. Ak sa príjmu nové opatrenia, budeme občanov informovať prostredníctvom tradičných komunikačných kanálov
Hlásenie si ,ôžete vypočuť aj na obecnej www stránke
Marián Pohly starosta obce
celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 7
posledná