Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Správy

prvá
z 7
posledná

Mikuláš 2016

Aj tento rok našu obec navštívil Mikuláš. Priviezol si aj svojich pomocníkov anjela s čertmi, bez ktorých by nebol schopný rozdať veľké množstvo balíčkov pre všetky naše deti. Dostať balíček plný sladkostí nebolo ale také jednoduché a deti si to museli zaslúžiť básničkou alebo pesničkou. Niektoré deti, ktoré nechceli recitovať alebo spievať, cvičili aby dostali sladké prekvapenie. Na zahriatie sa podával horúci čaj pre deti, punč pre dospelých a všetci si mohli pochutnať na výbornej jablkovej štrúdli. Mikuláš bol nadšený z veľkej účasti a my veríme, že nás opäť navštívi aj o rok. celý text

náš tip | 9. 12. 2016 | Autor: Správce Webu

Prieskum verejnej mienky

Vážení obyvatelia,

v súvislosti so spracovávanou "Stratégiou prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti pre región MAS HNILEC" chceme prostredníctvom predloženého dotazníka získať informácie súvisiace s vnímaním pocitu bezpečnosti obyvateľmi vybraných obcí a zistiť ich názor na prácu polície (t. j. spokojnosť, resp. nespokojnosť, prípadne aj odporúčania občanov pre skvalitnenie práce polície do budúcnosti).

Hneď v úvode Vás chceme upozorniť na skutočnosť, že predkladaný dotazník je anonymný. V snahe získať pravdivý, objektívny a neskreslený obraz o tejto problematike Vás preto žiadame pravdivo odpovedať na všetky otázky.

Zvolené odpovede v jednotlivých otázkach označte v políčku priradenom na odpovede krížikom.

Privítame maximálnu otvorenosť a znovu zdôrazňujeme, že ide o anonymný prieskum! Za pravdivé vyplnenie dotazníka vopred ďakujeme.

MAS HNILEC o.z.

Pre vyplnenie dotazníka prosím kliknite na nasledovný link:


celý text

ostatné, náš tip | 28. 10. 2016 | Autor: Správce Webu

úcta k starším 19.10.2016

Už stáročia patrí október úcte k starším. Aj v našej obci sme sa pri tejto príležitosti dňa 19.10.2016 stretli s našimi seniormi, aby sme pri šálke kávy, či čaju pospomínali na časy mladé, aby sme sa im poďakovali za všetko, čo pre nás v živote urobili, ako nám pomáhali a pomáhajú. Deti z materskej a základnej školy, členovia karpatsko-nemeckého spolku a rómska skupina Beťari si pripravili krásny program, ktorý toto stretnutie veľmi obohatil. Veríme, že všetkým zúčastneným sa tento výnimočný deň, venovaný našim najstarším najbližším, veľmi páčil a tešíme sa na stretnutie opäť o rok. celý text

ostatné, náš tip | 24. 10. 2016 | Autor: Správce Webu

Výkup papiera

Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. oznamuje občanom,
že dňa 17.10.2016 uskutoční v našej obci výkup papiera a jedlého oleja
Výkup sa uskutoční:
od 16:00 do 16:30 hod. – pri Obecnom úrade
Predmetom zberu sú:
noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón.
Novinkou je výkup použitého jedlého rastlinného oleja !
Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. V ponuke je toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.
Za 1L oleja dostanete 1 ks toaletného papiera.
Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 EUR, alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera.
UPOZORNENIE:
Knihy vykupujeme bez tvrdej väzby!
Obaly od vajec neberieme!
Neberieme mokrý papier a papier v igelitových vreciach!
Olej vykupujeme v plastových fľašiach!
celý text

ostatné | 14. 10. 2016 | Autor: Správce Webu

Zmena cestovných poriadkov

O Z N Á M E N I E

Spoločnosť Eurobus, a.s. Staničné námestie 9, 042 04 Košice bude koncom roka 2016 prehodnocovať a prípadne meniť cestovný poriadok na rok 2017.
Z tohto dôvodu žiadame občanov, aby svoje konkrétne pripomienky a návrhy k cestovnému poriadku tejto spoločnosti na ďalší rok predložili obecnému úradu do 24.8.2016 a to osobne, telefonicky na t.č. 053/4887704 alebo e-mailom na adresu obec@smolnickahuta.sk .
celý text

ostatné, náš tip | 18. 8. 2016 | Autor: Správce Webu

Dni obce - 1 Letné stretnutie rodákov a sympatizantov Smolníckej Huty

V tomto roku sme po prvýkrát zorganizovali oslavy, ktoré sme nazvali Dni obce. Naším zámerom bolo ponúknuť všetkým občanom priestor na spoločné stretnutie s rodákmi. Oslavy sa uskutočnili v dvoch dňoch. Futbalové ihrisko v Paukeri sa stalo pôdou pre oslavy v prvý deň. Mali sme tú česť privítať nášho rodáka pána Sohlera a pokrstiť jeho prvý mantácko – nemecko – slovenský slovník. Výnimočnú atmosféru dotváral kultúrny program regionálnych skupín KDV z Vyšného Medzeva, Smolníka, Mníška nad Hnilcom, Švedlára, Gelnice, Dobšinej a Smolníckej Huty. O ďalšiu zábavu sa postarali pán Ján Konig, tanečná skupina Kamélie , rómska skupina Beťari a Relax Duo. Nezabudli sme ani na našich najmenších, pre ktorých boli pripravené atrakcie ako nafukovací hrad, trampolína, maľovanie na tvár a korálkovanie s Ivkou. Do súťaže o putovný pohár starostu obce o najlepší koláč sa prihlásilo 22 súťažiacich. Komisia určená na vyhodnotenie tejto súťaže po ochutnávke každej vzorky ocenila prvým miestom a víťazkou sa stala pani Anna Krompaská . Na druhom mieste sa umiestnila pani Anita Imrichová a na treťom mieste pani Darina Mikulová Víťazky dostali hodnotné ceny, za čo sa chceme poďakovať sponzorom. Dobrou vizitkou našich kuchárov, ktorí varili guláš bolo 320 vydaných porcií , čo ale zďaleka nepostačovalo pre všetkých návštevníkov.

Nedeľa v rámci osláv obce začala v doobedňajších hodinách odpustovou slávnosťou v rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie, ktorú celebroval Jasovský Opát Ambróz Martin Štrbák. Slávnostnú omšu hudobne a spevom doprevádzali hudobná skupina Kvapka z Margecian a domáci zbor Karpatských Nemcov. Slávnosť spestril svojou prítomnosťou a spevom operný spevák Jaroslav Dvorský.

Vďaka patrí všetkým sponzorom a organizátorom, ktorí sa podieľali na príprave.
Dúfame, že všetci zúčastnení sa príjemne zabavili, čo bolo i naším zámerom. Tešíme sa na vás opäť o rok !

Marián Pohly
Starosta obce
celý text

náš tip | 17. 8. 2016 | Autor: Správce Webu

Súťaž o najlepší koláč - súťažné podmienky

SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ KOLÁČ
SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

Súťaž o najlepšiu cukrárku/a - záujemcovia , ktorí by sa chceli zapojiť do súťaže, sa prihlásia tým, že doma pripravia nejaký svoj cukrárenský výrobok a časť z neho (približne veľkosti obedového plytkého taniera) doručia na ihrisko do Paukera 13.08.2016 do 13.00 hod. organizátorom súťaže. Porota posúdi estetické, ale aj chuťové kvality a vyhlási víťaza. Pre víťaza je pripravená cena.
Tešíme sa na hojnú účasť
celý text

ostatné, náš tip | 8. 8. 2016 | Autor: Správce Webu

Deň detí

Pozri fotogaleriu celý text

ostatné, náš tip | 14. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
Zber veľkoobjemového  odpadu 1

Zber veľkoobjemového odpadu

Obecný úrad Smolnícka Huta oznamuje že od 01.06.2016 do 08.06.2016 budú v obci pristavené veľkokapacitné kontajnery
celý text

ostatné, náš tip | 31. 5. 2016 | Autor: Správce Webu
Nové kvetináče  1

Nové kvetináče

Vážení občania
V našej obci pribudli nové kvetináče s kvetmi a drevinami, ktoré skrášľujú verejné priestranstvo. Touto cestou Vás zároveň prosím aby ste sa k novému majetku obce správali šetrne, aby nám slúžil čo najdlhšie
Ďakujem celý text

ostatné, náš tip | 27. 5. 2016 | Autor: Správce Webu
Vitalcity SKYRACE 2016 1

Vitalcity SKYRACE 2016

Dňa 21.3.2016 sa v susednom Smolníku konali bežecké preteky Vitalcity Skyrace 2016. Zúčastnilo sa ich 100 bežcov nielen zo Slovenska ale aj z rôznych kútov Európy. Naša obec mala tiež svoje zastúpenie. Na pretekoch sa zúčastnilo iba deväť žien a medzi nimi dobehla úspešne do cieľa aj Katarína Majovská. V mužskej kategórii dosiahol výborné 49. miesto jej brat Marián s časom 04:36:03. Obom bežcom srdečne blahoželáme a vzdávame hold za to, že zvládli veľmi náročnú 27 km dlhú horskú trať a reprezentovali našu obec celý text

ostatné | 22. 5. 2016 | Autor: Správce Webu

Deň matiek

Fotky z akcie celý text

ostatné, náš tip | 10. 5. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Autobusové zastávky

Važení spoluobčania!
Nedávno sa nám aj vďaka Vašej pomoci podarilo zrekonštruovať autobusové zastávky v našej obci. V blízkej dobe pribudnú k opraveným autobusovým zastávkam nové kvetináče a odpadkové koše, ktoré prispejú ku skrášleniu našej obce.
Žiaľ, sú medzi nami aj občania, ktorí si nevážia prácu iných a ničia a devastujú majetok obce petardami.
Chcem týmto spôsobom vyzvať Vás, vážení spoluobčania, aby ste akékoľvek prejavy vandalizmu a ničenia nášho spoločného majetku nahlásili na obecnom úrade alebo priamo u mňa a prispeli tak k udržaniu čistoty v našej obci.
Ďakujem Vám
Marián Pohly
starosta obce
celý text

ostatné, náš tip | 10. 5. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Deň zeme

22.04. - Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970.
I my, žiaci základnej školy sme tento deň svojou prácou prispeli k vyčisteniu našej obce. Vyzbierali sme odpadky pozdĺž ciest vedúcich do Mníška nad Hnilcom a do Smolníka. Nazbierali sme takmer 50 vriec rôzneho odpadu. Žiaci ZŠ Smolník

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým žiakom ktorý sa zúčastnili na zbieraní odpadkov na deň zeme ako aj na deň vody a tak prispeli ku skrášleniu našej obce , patrí im veľká vďaka.

"Poďakovať" sa chcem aj všetkým tým občanom a návštevníkom našej obce ktorý svojím konaním v zmysle hesla "že odpad patrí do lesa, k potoku a nie do odpadových nádob" prispievajú k tomu že naše deti majú každý rok čo robiť. Starosta obce
celý text

ostatné, náš tip | 26. 4. 2016 | Autor: Správce Webu

Oznam - Povinné kontrolné streľby

Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Gelnici oznamuje že dňa 23.4.2016 v sobotu v čase od 7.00-15.00 hod. sa konajú na strelnici Smolnícka Huta povinné kontrolné streľby poľovníkov.
Preto žiadame občanov , aby sa v tomto termíne nepohybovali v okolí strelnice z bezpúečnostných dôvodov
Za porozumenie ďakuje predseda OKO SPZ Gelnica Michal Zákutný celý text

ostatné, náš tip | 22. 4. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Súťaž- stojíme za hasičmi

Naší dobrovoľní hasiči už mnoho rokov stoja za nami a pomáhajú našej obci. Teraz môžeme ukázať , že My stojíme za nimi!
Preto Vás vyzývam -zapojte sa do súťaže na stránke www,stojimezahasicmi.sk , ktorú prináša hasičská edícia minerálnej vody Budiš. Čím vias sa nás zapojí, tým vyššiu šancu majú naši dobrovolní hasiči vyhrať!
V mene naších hasičov Vám ďakujem za podporu. celý text

ostatné, náš tip | 15. 4. 2016 | Autor: Správce Webu
Zápis do 1. ročníka

Zápis do prvého ročníka ZŠ Smolník


ostatné, náš tip | 12. 4. 2016 | Autor: Správce Webu

Úspora domácnostiam

Vážení občania , súkromná spoločnosť ktorá cez projekt "Úspora domácnostiam" prideľuje dotácie na obnoviteľné zdroje energii, ktoré sa týkajú rodinných domov pre zariadenia ako je fotovoltika , solárne kolektory a tepelné čerpadlá, Vás pozýva na prezentáciu ktorá sa uskutoční dňa 8.4.2016 o 17.00 hod na Obecnom úrade v Smolníku celý text

ostatné, náš tip | 7. 4. 2016 | Autor: Správce Webu

1. ročník výstupu k chate na okrúhlej lúke

Dňa 28.3.2016 sa u nás konal prvý veľkonočný výstup k chate na Okrúhlej lúke. Slniečko, ktoré vyšlo po niekoľkých upršaných dňoch, prilákalo vyše 100 účastníkov, ktorý sa mohli pýšiť krásnym odznakom. Spred nášho obecného úradu sme sa po hlavnej ceste cez Šibeničnú dolinu vybrali až k chate, kde na nás čakal horúci čaj s rumom (ale aj bez) a pre tých viac smädných aj čapované pivko. Najmenším účastníkom cestu spríjemnilo hľadanie poskrývaných veľkonočných balíčkov. Pri chate sme si mohli opiecť slaninku či klobásku, kúpiť magnetky, či len tak poklebetiť s ľuďmi, ktorých sme dlhšie nevideli. Tento športový deň nám všetkým spríjemnil končiace sviatky jari a všetci sa už tešíme na ďalšie ročníky. Foto z akcie viď fotogaléria celý text

ostatné, náš tip | 28. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
Veľkonočné prianie

Veľkonočné prianie


ostatné | 23. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
.

22. marec – Svetový deň vody

Je v nás a mimo nás. Je každého a nikoho. Je z neba, je zo zeme, je medzi nebom a zemou.
Je tu, aby sme prežili, je tu pre nás a je tu sama pre seba. Je nezničiteľná, a pritom zraniteľná. Voda je pre nás tak samozrejmá, každodenná a bežná, že jej prítomnosť zväčša vôbec nevní-mame, a jej jedinečnosť a nenahraditeľnosť si často vôbec neuvedomujeme.
My áno, preto sme vyčistili brehy nášho potoka medzi obcou Smolnícka Huta a Mníšek nad Hnilcom od odpadkov. PÁNI VODIČI, veríme, že vyčistené okolie Vám spríjemní cestu
a nepotrebné veci, prípadne prázdne fľaše nebudete VYHADZOVAŤ Z AUTA, ale využi-jete nádoby na odpad, ktoré v obci MÁME.

ĎAKUJEME - Barborka Topitzerová
- Stelka Topitzerová
- Dianka Hrdinová
- Patrik Alexy
- Barborka Duždová
- Števka Horváthová
- Dominika Tišerová
- Róbert Ďurica
- Eva Hanschildová
Foto viď fotogaleria celý text

ostatné, náš tip | 22. 3. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Marec - mesiac knihy - návšteva detí z MŠ v knižnici

Zima sa s nami pomaly lúči a prichádza jarné obdobie, ktoré začína mesiacom marec. Práve tento mesiac je známy ako mesiac KNIHY.
Naše deti majú ku knižkám veľmi blízko, veď pani učiteľka im každý deň prečíta peknú rozprávku, či príbeh. Preto sa deti z MŠ s pani učiteľkou vybrali navštíviť obecnú knižnicu, aby mali predstavu, koľko kníh sa v nej ukrýva a keď sa naučia v škole čítať, práve na tomto mieste si budú môcť knihy požičiavať. Deti zaujali detské knihy - rozprávkové, vypočuli si rozprávky od prváčiek Janky a Sofii a nakreslili krásne obrázky. Pri odchode dostali i sladkú odmenu. Foto viď fotogaléria
celý text

ostatné, náš tip | 15. 3. 2016 | Autor: Správce Webu

Kalendár zberu odpadu na rok 2016

Kalendár zberu odpadu na rok 2016 celý text

ostatné | 8. 1. 2016 | Autor:

Novoročný príhovor starostu obce

Novoročný príhovor starostu obce celý text

ostatné | 1. 1. 2016 | Autor:

Nové kniky v obecnej knižnici

Nové kniky v obecnej knižnici celý text

ostatné | 2. 12. 2015 | Autor:

Pripojme sa – chráňme vodné zdroje

Asociácia vodárenských spoločností pripravila iniciatívu s environmentálnou výzvou pre obyvateľov Slovenska ku ochrane spodných vôd s názvom Pripojme sa! Všetkých 16 združených vodárenských spoločností v AVS jednotne verejnosť vyzýva ku ochrane životného prostredia, predovšetkým podzemných vôd ale i ku zodpovednosti obyvateľstva v súvislosti s dodržiavaním legislatívy týkajúcej sa odvádzania odpadových vôd. celý text

ostatné | 20. 10. 2015 | Autor:

Oznam – Farský úrad

Farský úrad v Smolníckej Hute oznamuje, že svätá omša v nedeľu 18.10.2015 bude o 9.30 hod celý text

ostatné | 16. 10. 2015 | Autor:

Oznam - Farský úrad

Farský úrad v Smolníckej Hute oznamuje, že po konzultácii s Biskupským úradom budú zmeny vo Svätých omšiach z dôvodu hospitalizácie p. farára.

PIATOK, 02.10.2015 – Svätá omša – 7.45 hod.

SOBOTA, 03.10.2015 – Svätá omša nebude

NEDEĽA, 04.10.2015 – Svätá omša – 9.30 hod.

STREDA, 7.10.2015 – Svätá omša – 7.30 hod

SOBOTA 10.10.2015 – Nácvik birmovancov v Smolníku o 10.30 hod

NEDEĽA 11.10.2015 – Svätá omša – 9.00

V prípade pohrebu sa treba obrátiť na Dekanský úrad v Gelnici, alebo na Farský úrad v Švedlári.
celý text

ostatné | 1. 10. 2015 | Autor:

Oslavy 135 výročia založenia DHZ

Oslavy 135 výročia založenia DHZ celý text

ostatné | 25. 9. 2015 | Autor:
prvá
z 7
posledná