Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Novoročný príhovor starostu obce

Typ: ostatné | náš tip
Novoročný príhovor starostu obce  1.

Vážení občania!
Odbitím polnoci sme oslávili a privítali rok 2018. Podávame si ruky s priateľmi a známymi, vyslovujeme si svoje želania do nového roka.
Rok 2017, ktorý sme prežili v každodenných radostiach, starostiach, zostane už len v našich spomienkach. Bol plný pekných ale aj smutných udalostí. Každý z nás sa ho snažil naplniť najlepšie ako vedel, či už v oblasti pracovnej, rodinnej alebo osobnej.
Ak mám v tejto chvíli možnosť v krátkosti zhodnotiť rok v našej obci, tak môžem povedať že bol úspešný. Z množstva prác, ktoré sa nám minulý rok podarilo zrealizovať, spomeniem aspoň niekoľko:
-    vybudovanie chodníka po trase bývalej železnici, ktorý slúži peším aj cyklistom,
-    vybudovanie nového oplotenia obecnej píly,
-    vybudovanie odvodňovacieho rigola medzi štátnou cestou a kultúrnym domom,
-    rekonštrukcia mostov a lávok v obci a na Smolníckej píle,
-    rekonštrukcia prívodného vodovodného potrubia a studne  v ulici „Homagrindl“,
-    po mnohých rokoch sa podarilo rozsvietiť Smolnícku pílu, kde sa zrealizovalo pouličné osvetlenie,
-    taktiež bol v obci rozšírený kamerový systém, čo dúfam posilní bezpečnosť v obci.
Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho a duchovného života, pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách Vás, občania.
Našou snahou je aj naďalej likvidácia stále sa tvoriacich nelegálnych skládok odpadov, no musím priznať pravdu, že je to stále nekonečný beh na dlhé trate. Ešte asi dlho potrvá, kým si uvedomíme, že ochrana životného prostredia má podstatný význam na kvalitu bývania ako aj čistoty ovzdušia a spodných vôd v našej obci, čo nás aj naše generácie bude ovplyvňovať.
Mali by sme sa  zamerať aj na medziľudské vzťahy, ktoré sú v dnešnom rýchlom svete veľkou prekážkou spokojného spolunažívania. V niektorých okamihoch chýba ochota pomôcť, byť trocha láskavý a milý. Preto vážme si jeden druhého, lebo všetci vieme, že každý z nás je samostatná osobnosť a preto sa rešpektujme a neurážajme jeden druhého. Hovorí sa, že čo v živote dáš to sa ti aj v živote vráti , či už je to pomoc alebo nenávisť.
Pevne verím, že sa nám aj v tomto roku bude dariť skrášľovať a zveľaďovať našu obec. Môžem Vás ubezpečiť že spolu so svojimi spolupracovníkmi sa o to budeme snažiť najlepšie ako budeme vedieť.
Vážení spoluobčania!
V prichádzajúcom novom roku 2018 Vám v mene svojom a tiež v mene svojich spolupracovníkov, v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva prajem veľa síl a šťastia v každodennom živote. Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, vzájomného pokoja a harmónie, zlepšenie medziľudských vzťahov. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu.
Prajem Vám šťastný nový rok 2018!

 


Vytvorené: 1. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 31. 12. 2018 13:51
Autor: Správce Webu