Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

       a

Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Smolnícka Huta vznikol 20. marca 2018 ustanovujúcou  schôdzou v Smolníckej Hute.  SZZP je dobrovoľným občianskym združením zdravotne postihnutých občanov, ako aj ďalších občanov Slovenskej republiky, združujúcich sa na princípoch demokracie, humanity, slobody náboženského a politického presvedčenia, vzájomného porozumenia a spolupráce. V súčasnosti je stav našej členskej základne 38 členov. SZZP je nepolitickou organizáciou. Vo svojej činnosti sa riadi princípmi humanity a charity. Spolupracuje s občianskymi združeniami, s orgánmi štátnej a verejnej správy, so zastupiteľskými zbormi, masmédiami, právnickými a fyzickými osobami pri presadzovaní oprávnených požiadaviek zdravotne postihnutých občanov najmä v oblasti sociálnej pomoci, zdravotníctva a spoločenskej i pracovnej integrácie. Vykonáva sociálnu prevenciu, poskytuje sociálne poradenstvo a sociálne služby. Zameriava sa na formy ich riešenia.

 

FUNKCIA   MENO PRIEZVISKO TELEFÓNNY KONTAKT
Predseda : Gabriela Čechová  +421 903 571 331
Hospodár : Mária Majovská  +421 908 643 079
Tajomník  : Anna Krompaská  +421 918 596 678
Členovia výboru : Darina Mikulová  +421 908 381 403
  : František Winkler  
Predseda Revíznej komisie  : Mgr. Mária Imrichová +421 907 081 173
Členovia revíznej komisie  : Ján  Imrich +421 915 919 985
    Beáta Pohlyová +421 905 105 252

03.12.2020

Advent 2020 1

Advent 2020

ZO-SZZP Smolnícka Huta. Nakoľko nám mimoriadna situácia so šírením Covid -19 nedovolila stretnúť sa tak , ako minulý rok na " Katarínu" sme sa rozhodli spríjemniť Vám tých čarovných vianoc čas malým darčekom. Keď nastanú tie krásne chvíle pokoja, nech naša sviečka Vám prinesie pokoj, šťastie a zdravie v kruhu svojich najbližších.

Detail

28.07.2020

Opekačka 1

Opekačka

Uvoľnenie opatrení nám umožnilo stretnúť sa pri Pastoračnom centre Jána Pavla II. kde nám dnes aj počasie mimoriadne prialo. Veľmi nás potešilo, že medzi nás zavítal aj starosta obce p. Marián Pohly ako aj náš duchovný otec František Koščák. Stretli sme sa aby sme spoločne prežili príjemné popoludnie pri opekačke a veselej nálade i príjemnom rozhovore. Veríme, že naše plány a budúce stretnutia nám už nič nenaruší. Smolnícka Huta 27.7.2020

Detail

04.03.2020

Výročná členská schôdza 1

Výročná členská schôdza

V sále kultúrneho domu v Smolníckej Hute sa dňa 4.3.2020 konala výročná členská schôdza, na ktorej sa hodnotila činnosť za rok 2019 a zároveň sa plánovali aktivity na rok 2020, ktoré predniesla predsedníčka pani Gabriela Čechová. Potrebné informácie o činnosti, či podujatiach sprostredkovala všetkým pani Božena Jánošková, predsedníčka okresnej organizácie SZZP. Starosta obce pán Marián Pohly sa poďakoval za aktivitu, teší sa na spoločnú spoluprácu a činnosť organizácie stále bude podporovať. Kto by mal záujem stať sa našim členom, prihlášku si môže vyzdvihnúť pri p. Krompaskej. Tešíme sa na každého, kto medzi nás zavíta. Ďakujeme aj za možnosť prehliadky Izby tradícií - Heimatstube. ZO SZZP Smolnícka Huta

Detail

29.11.2019

ADVENT 2019

ADVENT 2019

Keďže Vianoce sa blížia, vytvorili sme aj tento rok krásny adventný veniec. Vďaka patrí aj členom organizácie ZO SZZP Smolnícka Huta za ich účasť a pomoc pri skrášlení našej obce. Teplý čaj a dobrá nálada nám spríjemnili skoré ráno v parku pred Obecným úradom. Ďakujeme. Smolnícka Huta 29.11.2019

Detail

24.11.2019

Katarínske posedenie ZO-SZZP 2019

Katarínske posedenie ZO-SZZP 2019

Pre členov ZO - SZZP v Smolníckej Hute sme zorganizovali Katarínske posedenie. Vypočuli sme si legendu o Svätej Kataríne, odovzdali sa ďakovné listy za reprezentáciu našej základnej organizácie ako aj našej malej obce, ktoré nám odovzdal p.starosta Marián Pohly. Všetci, ktorí si prišli posedieť odchádzali domov s dobrou náladou a my, čo sme to organizovali s dobrým pocitom, že sme spolu prežili jedno skvelé popoludnie. Smolnícka Huta 24.11.2019

Detail

04.06.2019

Zábavný trojboj v Margecanoch 1

Zábavný trojboj v Margecanoch

Dňa 1.6.2019 sa v Margecanoch uskutočnil Zábavný trojboj, na ktorom sa zúčastnili aj naši členovia. V disciplíne krížovky p. Jiří Krušina získal prvé miesto. Srdečne blahoželáme. ZO SZZP Smolnícka Huta

Detail

22.02.2019

Výročná členská schôdza ZO SZZP Smol. Huta

Výročná členská schôdza ZO SZZP Smol. Huta

Pre ľudí s rôznym postihnutím je naozaj dôležité mať okolo seba priateľov, komunitu ľudí, s ktorými sa cítia dobre, aby im nebolo ľúto za tým , čo nemôžu pre svoje zdravotné obmedzenie ďalej vykonávať , ale aby robili to, čo môžu a dokážu. Členovia ZO SZZP v Smolníckej Hute sa dnes zišli na prvej hodnotiacej schôdzi, kde si zrekapitulovali svoju činnosť za krátke fungujúce obdobie. Poďakovanie patrí zúčastneným z OR v Gelnici, starostovi obce, poslankyni OcÚ , predsedom ZO v obci ako aj všetkým zúčastneným členom. Ďakujeme aj pracovníčkam obecnej vývarovne za vynikajúce jedlo i obsluhu. Členovia v rámci stretnutia navštívili našu Heimatstube, ktorá vždy pripomenie každému návštevníkovi spomienky na rodičov i mladosť. Výbor ZO SZZP v Smolníckej Hute 21.2.2019

Detail

28.11.2020

ADVENT 2020

ADVENT 2020

Tento rok sa nesie v tieni korony, no bez adventného venca v parku pred obecným úradom, si to už nevieme predstaviť. Preto ďakujeme za pomoc pri jeho tvorbe aj členom výboru ZO SZZP v roku 2020. Smolnícka Huta 27.11.2020

Detail

03.09.2020

Športový deň

Športový deň

Dňa 3.9.2020 sa pri Smolníckom tajchu konal Okresný športovo - zábavný deň zdravotne postihnutých, na ktorom mala aj naša ZO Smolnícka Huta svoje zastúpenie. Poďakovanie patrí organizátorom ako aj našim členom. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu.

Detail

02.09.2020

Športové hry

Športové hry

Dňa 28.8.2020 sa konal VI. ročník Celoslovenských športových hier SZZP v Košeckom Podhradí . Našu okresnú organizáciu Gelnica pod vedením predsedníčky p.Boženy Janoškovej reprezentovali niektorí členovia. Naša ZO mala tiež svoje zastúpenie. Poďakovanie patrí organizátorom tohto pekného podujatia ako aj našim členom, ktorí sa aj napriek terajšej neľahkej situácii odhodlali reprezentovať našu organizáciu. Ďakujeme. ZO SZZP Smolnícka Huta

Detail

20.08.2020

Neseď doma, poď s nami.

Neseď doma, poď s nami.

Neseď doma, poď s nami. V Centre voľného času si dnes v rôznych disciplínach zasúťažili členovia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých z Gelnického okresu, pod záštitou primátora Ing. Tomaška. Bol to veľmi príjemný a zábavný deň, ktorého sa zúčastnilo i niekoľko našich členov ZO SZZP Smolnícka Huta. Gelnica 20.8.2020

Detail

28.07.2020

Opekačka

Opekačka

Uvoľnenie opatrení nám umožnilo stretnúť sa pri Pastoračnom centre Jána Pavla II. kde nám dnes aj počasie mimoriadne prialo. Veľmi nás potešilo, že medzi nás zavítal aj starosta obce p. Marián Pohly ako aj náš duchovný otec František Koščák. Stretli sme sa aby sme spoločne prežili príjemné popoludnie pri opekačke a veselej nálade i príjemnom rozhovore. Veríme, že naše plány a budúce stretnutia nám už nič nenaruší. Smolnícka Huta 27.7.2020

Detail

04.03.2020

Výročná členská schôdza 2020

Výročná členská schôdza 2020

V sále kultúrneho domu v Smolníckej Hute sa dňa 4.3.2020 konala výročná členská schôdza, na ktorej sa hodnotila činnosť za rok 2019 a zároveň sa plánovali aktivity na rok 2020, ktoré predniesla predsedníčka pani Gabriela Čechová. Potrebné informácie o činnosti, či podujatiach sprostredkovala všetkým pani Božena Jánošková, predsedníčka okresnej organizácie SZZP. Starosta obce pán Marián Pohly sa poďakoval za aktivitu, teší sa na spoločnú spoluprácu a činnosť organizácie stále bude podporovať. Kto by mal záujem stať sa našim členom, prihlášku si môže vyzdvihnúť pri p. Krompaskej. Tešíme sa na každého, kto medzi nás zavíta. Ďakujeme aj za možnosť prehliadky Izby tradícií - Heimatstube. ZO SZZP Smolnícka Huta

Detail

29.11.2019

Členovia ZO SZZP Smolnícka Huta - ADVENT 2019

Členovia ZO SZZP Smolnícka Huta - ADVENT 2019

Keďže Vianoce sa blížia, vytvorili sme aj tento rok krásny adventný veniec. Vďaka patrí aj členom organizácie ZO SZZP Smolnícka Huta za ich účasť a pomoc pri skrášlení našej obce. Teplý čaj a dobrá nálada nám spríjemnili skoré ráno v parku pred Obecným úradom. Ďakujeme. Smolnícka Huta 29.11.2019

Detail

24.11.2019

Katarínske posedenie ZO-SZZP 2019

Katarínske posedenie ZO-SZZP 2019

Pre členov ZO - SZZP v Smolníckej Hute sme zorganizovali Katarínske posedenie. Vypočuli sme si legendu o Svätej Kataríne, odovzdali sa ďakovné listy za reprezentáciu našej základnej organizácie ako aj našej malej obce, ktoré nám odovzdal p.starosta Marián Pohly. Všetci, ktorí si prišli posedieť odchádzali domov s dobrou náladou a my, čo sme to organizovali s dobrým pocitom, že sme spolu prežili jedno skvelé popoludnie. Smolnícka Huta 24.11.2019

Detail

24.10.2019

Úcta k starším - Pozdrav.  23.10.2019

Úcta k starším - Pozdrav. 23.10.2019

ZO - SZZP Smolnícka Huta Na dnešnom slávnostnom posedení pri príležitosti " Úcta k starším ", ktorú usporiadala naša obec, sme nášmu členovi p.Krušinovi odovzdali pozdrav z OR - SZZP v Gelnici a popriali pevné zdravie, sviežeho ducha a aby zostal naďalej aktívny ako doteraz.

Detail

19.10.2019

Okresné stolno-tenisové hry SZZP

Okresné stolno-tenisové hry SZZP

Dňa 19.10.2019 sa konali Okresné stolno- tenisové hry zdravotne postihnutých v Jaklovciach, na ktorých sa zúčastnili aj naši členovia. Získali sme v súťažiach dve zlaté a jednu striebornú medailu. Usporiadateľom sa zámer hier vydaril, za čo im patrí poďakovanie. Odchádzali sme spokojní a v dobrej nálade. Tešíme sa už na ďalší ročník týchto hier.

Detail

20.09.2019

9.ročník zábavného dňa na Smolníckom tajchu

9.ročník zábavného dňa na Smolníckom tajchu

Čas - pravidelne plynie a ani sme sa nenazdali, je koniec letnej sezóny a zároveň sme sa znovu stretli na Smolníckom tajchu kde prebiehal 9.ročník Okresný - športovo - zábavný deň zdravotne postihnutých. Aj z našej ZO sa zúčastnili niektorí členovia, načerpali sme energiu, stretli sme mnohých priateľov, dobrá nálada, skvelé pohostenie to všetko sa organizátorom tohto podujatia podarilo. Ďakujeme.

Detail

02.09.2019

Výlet do Maďarska

Výlet do Maďarska

Leto sa pomaly, ale isto blíži ku koncu preto sa ešte niektorí členovia ZO SZZP Smolnícka Huta s pomocou OcÚ Smolnícka Huta v sobotu 31.8.2019 rozhodli načerpať pozitívnu a slnečnú energiu na kúpalisku v susednom Maďarsku. Takže Hutňanov bolo včera v Hungarii neúrekom. Úsmev na tvári je dôkazom, že sa výlet vydaril.

Detail

02.09.2019

Rudabánya 31.8.2019

Rudabánya 31.8.2019

Každý z nás potrebuje na chvíľu vypnúť, nájsť nové inšpirácie, zrelaxovať, dobiť baterky. Časť našich členov sa rozhodlo zúčastniť sa na akcii, ktorú zrealizovala za KNS predsedníčka regiónu Dolný Spiš p. Erika König. Dobrá nálada, spev, zaujímavé vystúpenia to všetko vytvorilo dobrú náladu. Kto prišiel určite neoľutoval. Veľké ďakujeme organizátorke. ZO SZZP Smolnícka Huta

Detail

23.08.2019

ZO SZZP v Gelnici

ZO SZZP v Gelnici

Medzi sedem najlepších lekárov patrí slnko, vzduch, pohyb, voda, smiech, jedlo a odpočinok. Aj 3. ročník "Neseď doma ale poď s nami", ktorý sa niesol v tomto duchu, bol usporiadaný Okresnou radou v Gelnici, pod záštitou primátora mesta Gelnica pána Ing.Tomaška. Na tejto vydarenej akcii sa zúčastnili aj členovia našej základnej organizácie. Poďakovanie patrí predsedníčke OR -Gelnica p. Janoškovej ako aj všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto milej akcie. Členovia ZO SZZP Smolnícka Huta 23.8.2019

Detail

08.07.2019

Zabavme sa navzájom

Zabavme sa navzájom

Zabavme sa navzájom "Žiť život, ktorý má zmysel a hodnotu, je tým najväčším darom. Dostali sme ho nato, aby sme si ho užili. Tancujme, spievajme a usmievajme sa, ale hlavne - žime naplno"! Dňa 6.7.2019 sa niektorí členovia ZO SZZP Smolnícka Huta zúčastnili na okresnej akcii usporiadanej ZO Helcmanovce. Pre ľudí s rôznym postihom je dôležité mať okolo seba priateľov s ktorými sa cítia dobre a to sme mali možnosť prežiť aj my a preto ďakujeme za príjemný deň.

Detail

11.06.2019

Vedomostný kvíz 6.6.2019

Vedomostný kvíz 6.6.2019

ZO-SZZP Smolnícka Huta Čas je ten najkrutejší učiteľ, najprv ti dá test, až potom ti dá lekciu. Dňa 6.6.2019 sa v našej obci konal prvý ročník vedomostného kvízu" Poznaj svoje telo" , ktorého organizátorom bol OR -SZZP v Gelnici a usporiadateľom ZO SZZP v Smolníckej Hute s finančnou podporou obce Smolnícka Huta . Fungovať vo svete a posúvať sa do predu pre spoločnosť je veľmi potrebné. Radosť a radovať sa nepatrí len zdravým. Dúfam, že sa nám to dnes podarilo a zúčastnení členovia prežili plnohodnotný deň. Ďakujeme za peknú účasť.

Detail

04.06.2019

Návšteva krajanov na hornom Spiši

Návšteva krajanov na hornom Spiši

ZO - SZZP Smolnícka Huta. V dňoch 31.5.- 2.6.2019 sa členovia, ktorí sú aj zároveň členmi Karpatsko-nemeckého spolku na Slovensku zúčastnili v rámci projektu "Návšteva krajanov na hornom Spiši", ktorý bol usporiadaný predsedníčkou regiónu Dolný Spiš p. Erikou König. Naši zúčastnení členovia chcú touto cestou vyjadriť poďakovanie, za veľmi vydarenú akciu pani organizátorke. Ďakujeme.

Detail

22.04.2019

Veľkonočný výstup 22.4.2019

Veľkonočný výstup 22.4.2019

ZO - SZZP v Smolníckej Hute. Keď človek starne a silu stráca, na miesta kde šťastný bol, veľmi rád sa vracia. Očarujúca prebúdzajúca príroda , upokojujúce lesy , rozhovory a spomienky na chvíle mladosti sú len zlomkom lákadiel, ktoré nás presviedčajú zúčastniť sa akcie, ktorú naša obec usporadúva. A tak sme sa 22.4.2019 zúčastnili na 4.ročníku Veľkonočného výstupu k chate na Okrúhlej lúke. Touto cestou sa chceme poďakovať organizátorom tohto podujatia ako aj starostovi obce Mariánovi Pohlymu, za prípravu takejto skvelej akcie. Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád , hovorí sa že slúžiť a pomáhať je vlastnosť vznešených pováh. Ďakujeme aj sponzorovi za poskytnutie terénneho vozidla, aby sme mohli zdolať niektoré náročné úseky. Prežili sme spoločne prekrásny deň. Radosť a radovať sa nepatrí len zdravým. Preto : VEĽKÉ ĎAKUJEME. Členovia ZO-SZZP Smolnícka Huta.

Detail

22.02.2019

Výročná členská schôdza ZO SZZP 21.2.2019

Výročná členská schôdza ZO SZZP 21.2.2019

Pre ľudí s rôznym postihnutím je naozaj dôležité mať okolo seba priateľov, komunitu ľudí, s ktorými sa cítia dobre, aby im nebolo ľúto za tým , čo nemôžu pre svoje zdravotné obmedzenie ďalej vykonávať , ale aby robili to, čo môžu a dokážu. Členovia ZO SZZP v Smolníckej Hute sa dnes zišli na prvej hodnotiacej schôdzi, kde si zrekapitulovali svoju činnosť za krátke fungujúce obdobie. Poďakovanie patrí zúčastneným z OR v Gelnici, starostovi obce, poslankyni OcÚ , predsedom ZO v obci ako aj všetkým zúčastneným členom. Ďakujeme aj pracovníčkam obecnej vývarovne za vynikajúce jedlo i obsluhu. Členovia v rámci stretnutia navštívili našu Heimatstube, ktorá vždy pripomenie každému návštevníkovi spomienky na rodičov i mladosť. Výbor ZO SZZP v Smolníckej Hute 21.2.2019

Detail

28.11.2018

ADVENT 2018

ADVENT 2018

Keďže Vianoce sa blížia, vytvorili sme aj tento rok krásny adventný veniec. Vďaka patrí aj členom organizácie ZO SZZP Smolnícka Huta za ich účasť a pomoc pri skrášlení našej obce. Mrazivé teploty nám pomáhal zvládnuť horúci čaj, ale aj dobrá nálada a radosť, že nám to ide od ruky :). Smolnícka Huta 28.11.2018

Detail

30.10.2018

ZO SZZP v Jaklovciach

ZO SZZP v Jaklovciach

V sobotu 27.10.2018 sa traja naši členovia ZO SZZP Smolnícka Huta zúčastnili 17. ročníka Okresných stolnotenisových hier v Jaklovciach. Ďakujeme pani Darine Mikulovej, Mariánovi Mikulovi a Anne Krompaskej za reprezentáciu našej organizácie.

Detail

10.09.2018

Výlet ZO SZZP

Výlet ZO SZZP

Smolnícka Huta 8.9.2018

Detail

06.09.2018

ZO SZZP Smolnícka Huta

ZO SZZP Smolnícka Huta

Dňa 6.9.2018 sme sa zúčastnili na 8.ročníku Okresného športovo - zábavného dňa zdravotne postihnutých. Zasúťažili sme si v športových disciplínach. Bolo nám skvele, počasie nám prialo a veľké poďakovanie patrí organizátorom tejto vydarenej akcie. Členovia ZO SZZP Smolnícka Huta.

Detail

25.08.2018

Neseď doma poď s nami!

Neseď doma poď s nami!

Dňa 23.8.2018 sme sa zúčastnili v Gelnici na okresnej akcii SZZP pod názvom " Neseď doma, poď s nami ". Na začiatku nás srdečne privítal primátor mesta Gelnica pán Dušan Tomaško a predsedníčka Okresnej rady SZZP pani Boženka Janošková. Absolvovali sme viacero športových aktivít, ktoré nám zlepšili nielen náladu ale aj sebavedomie. No veľkú radosť nám urobila pochvala našej obce od občanov, ktorí našou Smolníckou Hutou len prechádzajú , dokonca nám vymenovali práce, ktoré u nás prebiehajú, ako aj kultúrne akcie z posledného obdobia. Veru nás to potešilo, ale táto pochvala patrí súčasnému vedeniu obce, ktorému chceme tento odkaz tlmočiť no a my sa prikláňame k pochvale. Ďakujeme. Členovia OZ SZZP Smolnícka Huta

Detail

23.06.2018

Futbalová jedenástka v Gelnici, 16.6.2018

Futbalová jedenástka v Gelnici, 16.6.2018

.

Detail

23.06.2018

Brigáda - kosenie cyklotrasy v Smolníckej Hute, 29.5.2018

Brigáda - kosenie cyklotrasy v Smolníckej Hute, 29.5.2018

.

Detail

23.06.2018

Trojboj v Margecanoch 26.5.2018

Trojboj v Margecanoch 26.5.2018

.

Detail

23.06.2018

Prechádzka Nordic Walking 23.4.2018

Prechádzka Nordic Walking 23.4.2018

.

Detail

23.06.2018

Zbieranie medvedieho cesnaku 18.4.2018

Zbieranie medvedieho cesnaku 18.4.2018

.

Detail

03.04.2018

Veľkonočný výstup k chate na okrúhlej lúke 2018

Veľkonočný výstup k chate na okrúhlej lúke 2018

.

Detail

21.03.2018

Ustanovujúca schôdza

Klikni na odkaz

Detail