Obec Smolnícka Huta
ObecSmolnícka Huta

Aktuality

Zobrazeno 61-90 z 320
.

Regionálna veterinárna a potravinová správa informuje:

Dátum: 29. 1. 2021

Regionálna veterinárna potravinová správa Spišská Nová Ves Vám oznamuje, že celý okres Gelnica bol zaradený do PART II. – infikovaná oblasť afrického moru ošípaných, v súvislosti s výskytom tejto nebezpečnej nákazy u voľne žijúcej diviačej zveri v okrese Gelnica.
Bližšie info v prílohe.

#

Upozornenie

Dátum: 27. 1. 2021

Prosíme návštevníkov Náučného chodníka-cyklotrasy aby zvýšili opatrnosť pri prechádzaní v úseku, kde sa napájate oproti multifunkčnému ihrisku, po drevosklad z dôvodu prebiehajúcich lesných prác, ťažby Štátnymi lesmi SR. A to v pracovných dňoch od pondelka do piatku od 7:00h. - 15:30h.
Odporúčame použiť prechod cez most za Novou Hutou popri drevosklade. Výstražné tabuľky "PRÁCE V LESE" pracovníci osadili na príslušné miesta.
Ďakujeme za pochopenie.

EUROBUS Košice, a.s. POZOR ! Zmena v cestovnom poriadku od 25.01.2021 1

EUROBUS Košice, a.s. POZOR ! Zmena v cestovnom poriadku od 25.01.2021

Dátum: 25. 1. 2021

Na základe rozhodnutia krízového štábu KSK z dôvodu výrazného poklesu počtu prepravených cestujúcich bude od pondelka 25. januára 2021 až do odvolania v platnosti mimoriadny cestovný poriadok prímestskej autobusovej dopravy.

#

Výsledky testovania na Covid-19

Dátum: 24. 1. 2021

Výsledky skríningového testovania na Covid-19 v sobotu 23.1.2021:
Spolu otestovaných: 253
Pozitívnych: 0
Ostaňte zdraví, chráňte seba i ostatných.

Aplikácia Odvoz odpadu pre ANDROID 1

Aplikácia Odvoz odpadu pre ANDROID

Dátum: 21. 1. 2021

Nainštalovať , nastaviť obec, upozornenia a už nikdy nezabudnete vyložiť kontajner, alebo vrece na ulicu včas, pred odvozom smetiarmi

#

Testovanie na Covid-19

Dátum: 19. 1. 2021

Testovanie na Covid-19 sa v našej obci uskutoční v sobotu 23.1.2021 od 9:00-16:00 hod.
O prípadných zmenách vás budeme priebežne informovať.
Nezabudnite si so sebou vziať doklad totožnosti. Ďakujeme.

Režim pracovísk klientskeho centra a pracovísk MV SR platný od 04.01.2021 – 24.01.2021 1

Režim pracovísk klientskeho centra a pracovísk MV SR platný od 04.01.2021 – 24.01.2021

Dátum: 5. 1. 2021

Okresné úrady a klientske centrá
Klientske centrá, okresné úrady a vybrané útvary okresných riaditeľstiev PZ budú občanom k dispozícii počas pracovných dní v čase od 08.00 - 12.00 hod.
Na okresných úradoch budú občania môcť podať svoje žiadosti len prostredníctvom podateľne. Osobne konzultovať svoje požiadavky budú môcť len na základe
predchádzajúceho telefonického dohovoru s vedúcim príslušného odboru.
Doklady a evidencie
Evidencia vozidiel bude vybavovať žiadosti len online objednaných klientov v čase od 08.00 hod - 12.00 hod.
Oddelenia dokladov budú v prevádzke v čase od 08.00 hod - 12.00 hod.

Došlo aj k zmene na pracoviskách ÚPSVaR od 04.01.2021 – 24.01.2021 a to nasledovne:

V uvedenom období sa úradné hodiny upravujú nasledovne: pondelok – piatok nestránkový deň.
Na recepcii/podateľni úradov bude zabezpečené podpisovanie dohôd (dodatkov) k prebiehajúcim projektom.
Služba na recepcii, resp. podateľni úradu bude zabezpečená nasledovne:
Pondelok 8:00-11:00,
Utorok 8:00-11:00,
Streda 13:00-16:00,
Štvrtok nestránkový deň,
Piatok 8:00-11:00.
Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste, pokiaľ je to možné využili inú, ako osobnú formu kontaktu s úradom (mailová, telefonická komunikácia ....)

Sociálna poisťovňa SNV pobočka Gelnica má taktiež zmenené úradné hodiny od 04.01.2021 – 24.01.2021 a to nasledovne:

Pondelok 8:00 – 11:00
Utorok 8:00 -11:00
Streda 13:00 – 16:00
Štvrtok 8:00 – 11:00
Piatok 8:00 – 11:00

#

Pozastavenie verejných bohoslužieb, Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Nový rok 2021.

Dátum: 2. 1. 2021

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

#

Novoročný príhovor starostu obce

Dátum: 1. 1. 2021

.

#

Kalendár zvozu odpadu na rok 2021

Dátum: 1. 1. 2021

.

#

Farnosť Smolnícka Huta

Dátum: 23. 12. 2020

Milí veriaci,
vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu aj medzi našimi veriacimi, počnúc dnešným dňom, až do odvolania sa nebudú konať verejné bohoslužby v našom kostole.
Oslávme Vianoce v kruhu svojich drahých v zdraví, pokoji a láske. Chráňme seba a našich blízkych.
Požehnané Sviatky narodenia Ježiša Krista všetkým želá a vyprosuje správca farnosti v Smolníckej Hute, František Koščák.

.

Testovanie na COVID-19 v okrese Gelnica

Dátum: 14. 12. 2020

Rozpis testovania MOMAG, PRO VITAE n.o., Gelnica
umiestneného na ulici Nemocničná 33, 056 01 Genica, pri lekárni:

Pondelok: 7.00 - 13.00 hod.
Utorok: 7.00 - 13.00 hod.
Streda: 7,00 - 13.00 hod.
Štvrtok: 7.00 - 13.00 hod.
Piatok: 7.00 - 13.00 hod.

#

Obnovenie vyučovania na druhom stupni školy

Dátum: 9. 12. 2020

Po dohode so zriaďovateľom Vám oznamujeme, že od

14.decembra 2020

Základná škola s materskou školou v Smolníku obnovuje pre žiakov druhého stupňa vyučovanie.Podmienkou účasti na prezenčnom vzdelávaní je predloženie platného negatívneho testu na COVID -19 žiaka a jedného jeho zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní.

Bez predloženého platného negatívneho testu žiakovi nebude umožnený vstup do školy.

Žiaci, ktorých zákonní zástupcovia odmietli absolvovať test, alebo o prezenčné vyučovanie neprejavili záujem, pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa platného rozvrhu hodín ako doteraz.

Test si musí každý žiak a jeho zákonný zástupca zabezpečiť individuálne (napr. na mobilnom odberovom mieste v Gelnici pri nemocnici). Pretestovanie je nutné vykonať každých 7, 14 alebo 21 dní podľa epidemiologickej situácie v regióne.

Po ukončení vianočných prázdnin zabezpečí pretestovanie žiakov a rodičov obec Smolník ako zriaďovateľ základnej školy s materskou školou. Termín testovania bude upresnený a zverejnený na stránke obce a školy a v obecnom rozhlase spádových obcí.

#

EUROBUS,a.s.Košice

Dátum: 9. 12. 2020

Cestovné poriadky autobusových liniek prechádzajúcich našou obcou, ktoré nadobudnú platnosť 13.12.2020.

#

MIKULÁŠ 2020

Dátum: 6. 12. 2020

"Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,
každý rok nosievaš do okien dary.
Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,
každý rok myslievaš na dobré deti!"
...aby najmenší pozdravili Mikuláša, tak sa tento rok rozhodol osobne navštíviť všetky deti a odovzdať im balíčky u nich doma.
Nedočkavé oči vykukovali spoza záclon, rešpekt, úsmev i radosť z jeho príchodu sa ozývali v izbách domčekov. Čert veľa roboty nemal, pretože deti celý rok poslúchali a tak najväčším pomocníkom bol anjelik s plným košom dobrôt.
Po zotmení slávnostne s anjelikom rozsvietil vianočný stromček. A keďže tento rok prešiel po našej obci tisíce krokov, aby nevynechal ani jedného z vás, tešil sa na zaslúžený oddych.
Ďakujeme za krásne básničky i pesničky. Dovidenia o rok milé deti.

Výzdoba v Smolníckej Hute- ADVENT 2020 1

Výzdoba v Smolníckej Hute - ADVENT 2020

Dátum: 4. 12. 2020

Atmosféru najkrajších sviatkov v roku pomáha navodiť nielen vôňa napečených koláčikov, ale aj celková vianočná výzdoba.
Krása tkvie v detailoch, ktorá dotvára krásny dojem. Vôňa ihličia, zimné dekorácie, šišky, venčeky na dverách...
To všetko nám od dnešného dňa v čase adventu zdobí exteriér v parku pred obecným úradom a to vďaka kreativite, usilovnosti i talentu našej rodáčky. Aj našim chlapom ďakujeme za pomoc.
Smolnícka Huta 4.12.2020

#

MIKULÁŠ 2020

Dátum: 2. 12. 2020

Tento rok nám situácia nedovoľuje stretnúť sa spoločne s Mikulášom pri vianočnom stromčeku v parku pred obecným úradom. Aby ste neboli smutné milé naše detičky, príde k VÁM pred domčeky, kde bývate. A preto si vyčistite čižmičky a čakajte na Mikuláša za oknom.
Takže HOHOHOOOOO už sa na vás teší, vidíme sa v sobotu 5.12.2020. Mikuláš sľúbil, že k nám príde o 15:00hod. a začne po obci roznášať balíčky.

#

ADVENT 2020

Dátum: 27. 11. 2020

Tento rok sa nesie v tieni korony, no bez adventného venca v parku pred obecným úradom, si to už nevieme predstaviť. Preto ďakujeme za pomoc pri jeho tvorbe aj v roku 2020, nech poteší nielen detské oči...
Náš duchovný otec František ho na prvú adventnú nedeľu, po sv. omši požehná.
A čo ešte máme pre VÁS prichystané, to VÁM ešte neprezradíme, nechajte sa prekvapiť.
PS: Za vynikajúci horúci čaj a fantastické koláče srdečne ďakujeme kuchárkam z našej vývarovne.
A zazimovali sme aj chatu na Okrúhlej lúke, kde sa nám naskytla nádherná scenéria.
Smolnícka Huta 27.11.202

Vyhláška RÚVZ  SR ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky a vyhlášku, ktorou sa nariaďujú  opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadným podujatiam, ktoré sú účinné od 27.11.2020. 1

Vyhláška RÚVZ SR ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky a vyhlášku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadným podujatiam, ktoré sú účinné od 27.11.2020.

Dátum: 26. 11. 2020

.

Zber a vývoz nebezpečného odpadu 1

Zber a vývoz nebezpečného odpadu

Dátum: 18. 11. 2020

Oznamujeme občanom, že v pondelok dňa 23.11.2020 od 9.45 hod. do 10.00 hod. sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené o 9.45 hod. pred obecným úradom.

Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete odovzdať:
-odpadové oleje, farby, laky, riedidlá v pôvodnom balení a obaly z nich
-žiarivky, výbojky
-rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami.

Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov a doniesli ich pred obecný úrad v stanovenom čase.

#

Celoplošné testovanie na COVID-19, druhé kolo 7.11.2020

Dátum: 9. 11. 2020

Výsledky sobotného plošného testovania na COVID-19 v Smolníckej Hute dopadlo na výbornú, takže zodpovednosť a karanténa priniesla v našej obci dobré správy.
Na testovanie prišlo 481 ľudí, z toho pozitívnych bolo 0.
Prosíme, aby ste aj naďalej ochraňovali seba, aj svojich blízkych.
Ďakujeme VÁM.

Doplňujúce informácie k druhému kolu testovanie MV SR  1

Doplňujúce informácie k druhému kolu testovanie MV SR

Dátum: 7. 11. 2020

.

Informácie k druhému kolu  celoplošného testovania 1

Informácii k druhému kolu celoplošného testovania

Dátum: 6. 11. 2020

V sobotu 07.11.2020 od 8.00 do 20.00 hod. druhé kolo
Bližšie informácie pozri v detaily.

Dušičky 1

Dušičky

Dátum: 2. 11. 2020

Majme dnes, keď si pripomíname pamiatku zosnulých na mysli slová, ktoré neúprosne upozorňujú na pominuteľnosť života a plynutie času:
"Márnosť, všetko je márnosť...mladosť a úsvit sú pominuteľné".
Slová, ktoré naliehavo znejú počas epidémie spôsobené vírusom. Tento sviatok nám hovorí, že odniekiaľ pochádzame, máme korene v tejto krajine, v rodine.
Preto sme sa rozhodli, v čase obmedzení, zapáliť sviečku na každom hrobe na cintoríne v Smolníckej Hute. Srdečná vďaka za sponzorský príspevok na sviečky, ktoré sme dnes podvečer s úctou zapaľovali. Ani jeden hrob neostal v tme. Nech sviece voľne horia aj za duše, na ktoré sa už nespomína...
RUHE IN FRIEDEN.
Smolnícka Huta 2.11.2020. Pozri fotogaleriu

#

Výsledky testovania na Covid-19

Dátum: 2. 11. 2020

Vážení občania,
výsledky testovania v našej obci sú už známe. Chcem sa poďakovať za vytvorenie výborného tímu, ktorý zvládol celú logistiku testovania. Za zrealizovanie odberného a testovacieho miesta našim pracovníkom obce, zdravotníkom, administratívnym pracovníkom, Ozbrojeným silám SR, policajným zložkám, no najviac VÁM drahí občania za dôstojný priebeh a trpezlivosť.
Milým prekvapením a krásnym gestom bola podpora od pani Beáty Juhásovej, ktorá formou donáškovej služby zaslala dve pizze odbernému tímu.
Otestovali sme 384 ľudí a zaznamenali 4 pozitívne prípady, (z toho bol jeden pracovník firmy, ktorý navštívil naše testovacie miesto).
A nielen v tomto náročnom čase sa natíska myšlienka:"nepýtajte sa čo pre vás môže urobiť Smolnícka Huta, ale čo vy môžete urobiť pre Smolnícku Hutu?". Veríme, že aj tieto zachytené pozitívne prípady pomôžu zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusu, ktorý je neviditeľný, ale môže nám vziať to najcennejšie - ŽIVOT nám, našim blízkym, priateľom...Úprimne si želám uzdravenie a nekomplikovaný priebeh doby liečenia každého občana.
Všetci túžime vrátiť sa do "normálu", preto vás prosíme, chráňte seba i vaše okolie, či sa budete nachádzať doma alebo mimo obce.
Ešte raz ĎAKUJEM všetkým.
Marián Pohly, starosta obce.

Informácie k celoplošnému testovaniu  1

Informácie k celoplošnému testovaniu

Dátum: 29. 10. 2020

V sobotu 31.10.2020 od 7.00 do 20.00 hod
Bližšie informácie pozri v detaily.

Oznam pre cestujúcich obmedzenie spojov od 28.10.2020 1

Oznam pre cestujúcich obmedzenie spojov od 28.10.2020

Dátum: 27. 10. 2020

Oznamujeme cestujúcim, že od stredy 28. októbra 2020 bude v súvislosti s nariadením Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky o čiastočnom lockdowne dočasne pozastavená prevádzka vybraných spojov prímestskej dopravy. Zároveň dôjde na základe zmeny termínov školských prázdnin k nasledovným zmenám v prevádzke prímestskej dopravy . Pozri prílohu

#

SLOVO PASTIERA (2)

Dátum: 22. 10. 2020

SLOVO PASTIERA v čase pandémie - list rožňavského diecézneho biskupa Mons. Stanislava Stolárika

Slovenská pošta, Smolnícka Huta  1

Oznámenie - Slovenská pošta, pobočka Smolnícka Huta

Dátum: 22. 10. 2020

Nové otváracie hodiny Slovenskej pošty v obci Smolnícka Huta, ktoré budú platiť od 01.11.2020 do odvolania

#

Nedeľné bohoslužby

Dátum: 16. 10. 2020

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Smolnícka Huta oznamuje svojim veriacim, že nedeľné bohoslužby sa nebudú konať do odvolania a to z dôvodu nariadení Ústredného krízového štábu.
Nedeľné bohoslužby si môžte vypočuť a pozrieť v priamom prenose prostredníctvom masmediálnych prostriedkov.
Zachovajme povinnosť svätiť nedeľu - Deň Pána.

Zobrazeno 61-90 z 320

Aktuálne

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Slovenská banská a železná cesta

Slovenská banská a železná cesta

Sviatok a výročie

Meniny má Alojzia, Žitomír

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Začiatok októbra hoci pekný býva, predsa v druhej polovici severák podúva.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:7:08

Slnko zapadá:17:34

Interaktívna mapa

interaktivná mapa

 Nájdete tu zaujímavosti               v okolí,             občianskú   vybavenosť        cyklotrasy,         turistické chodníky,                 kataster              Klikni na obrázok

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Smolnická Huta Smolnická Huta Smolnická Huta Smolnická Huta Smolnická Huta

Kontakty

Obecný úrad
Smolnícka Huta 1
055 65 Smolnícka Huta
 
Tel.: +421 53 / 488 77 04
Email: obec@smolnickahuta.sk

Úradné hodiny

Pondelok – Piatok: 7:00 – 15:00

Smolnická Huta