Obec Smolnícka Huta
ObecSmolnícka Huta

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte prosím prípadné nedostatky.

Aktuality

Zobrazeno 61-90 z 279
Zámer vyhlásenia prírodnej rezervácie - Pralesy Slovenska 1

Zámer vyhlásenia prírodnej rezervácie - Pralesy Slovenska

Dátum: 28. 9. 2020

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie zverejňuje
VEREJNÚ VYHLÁŠKU - prírodná rezervácia "Pralesy Slovenska"

.

Zber papiera a jedlého oleja

Dátum: 24. 9. 2020

Oznamujeme občanom, že spoločnosť Brantner Nova, Spišská Nová Ves dňa 29.09.2020, v čase od 16.00 hod. do 16.30 hod. uskutoční pred obecným úradom zber papiera a jedlého oleja.

Nové opatrenia prevádzky a hranice 1

Nové opatrenia prevádzky a hranice

Dátum: 21. 9. 2020

.

Nové opatrenia Prevádzky  1

Nové opatrenia Prevádzky

Dátum: 11. 9. 2020

.

Európsky týždeň mobility 1

Európsky týždeň mobility

Dátum: 11. 9. 2020

.

,

OZNÁMENIE

Dátum: 9. 9. 2020

Ambulancia MUDr. Štefana Holku v Smolníku oznamuje svojim pacientom, že v pondelok t.j. 14.09.2020 sa na ambulancii nebude ordinovať.
Zástup lekára: ambulancia v Mníšku nad Hnilcom

Nové opatrenia platné od 01.09.2020 1

Nové opatrenia platné od 01.09.2020

Dátum: 31. 8. 2020

.

.

Základná škola s materskou školou SMOLNÍK

Dátum: 27. 8. 2020

Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 2. septembra 2020 o 8.00 hod.

Triedený zber odpadu  1

Triedený zber odpadu

Dátum: 27. 8. 2020

Pozor na časté chyby pri triedení odpadu. Pozri plagát čo nepatrí do triedeného zberu

.

AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH - NARIADENIE

Dátum: 24. 8. 2020

Nariadenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves

Čo robiť po príchode zo zahraničia - COVID 19 1

Čo robiť po príchode zo zahraničia - COVID 19

Dátum: 17. 7. 2020

Pozri prílohu

Zber nebezpečných odpadov

Dátum: 6. 7. 2020

Dňa 07.07.2020 v čase od 09:45 hod. do 10:00 hod. sa uskutoční zber nebezpečných odpadov.

Usmernenia pre občanov pri návrate zo zahraničia - COVID 19 1

Usmernenia pre občanov pri návrate zo zahraničia - COVID 19

Dátum: 24. 6. 2020

Postup občanov pri návrate zo zahraničia - COVID-19.
Pozri prílohu.

OZNÁMENIE  ZŠ s MŠ Smolník o prevádzke školy 1

Oznámenie ZŠ s MŠ Smolník o prevádzke školy

Dátum: 16. 6. 2020

Oznam o prevádzke školy od 22.6.2020 do 15. 6. 2020
S ohľadom na personálne zabezpečenie plynulosti vyučovacieho procesu a plnenia hygienických opatrení vydaných ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR a povinností pri zabezpečení dezinfekcie priestorov školy obec Smolník ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou v Smolníku odporučil listom starostu zo dňa 15.6.2020 pod číslom 276/2020 obnoviť vzdelávací proces v 6. až 9.ročníku základnej školy od 29.júna 2020 do 30.júna 2020.

Keďže personálne podmienky v súčasnej dobe vzhľadom na rizikové skupiny zamestnancov neumožňujú v plnej miere obnoviť vyučovací proces na druhom stupni Základnej školy s materskou školou v Smolníku a zabezpečiť plnenie hygienických opatrení, oznamuje riaditeľstvo školy, že prevádzka druhého stupňa Základnej školy s materskou školou v Smolníku bude v súlade s odporúčaním zriaďovateľa obnovená od 29.6.2020 do 30.6.2020.

Potraviny

Nové otváracie hodiny - Potraviny Paciga, s.r.o., Smolnícka Huta

Dátum: 10. 6. 2020

Nové otváracie hodiny miestnych potravín

,

Zubná pohotovosť

Dátum: 2. 6. 2020

Oznamujeme občanom, že od 4.5.2020 je v prevádzke nová zubná pohotovosť StudioDental, s.r.o so sídlom Rožňava, Čučmianska dlhá č.6.
Otvorená je denne od 17.00 hod do 22.00 hod.
V sobotu, v nedeľu a vo sviatky od 10.00 hod. do 15.00 hod.
Kontakt : 0951 386 826, www.zubnapohotovostroznava.sk
V mesiaci jún bude otvorená aj denná ambulancia.

POZOR !!! Od 01.06.2020 platí nový cestovný poriadok  1

POZOR !!! Od 01.06.2020 platí nový cestovný poriadok

Dátum: 29. 5. 2020

Oznamujeme občanom, že od pondelka 01.06.202 budú autobusové spoje premávať podľa nového cestovného poriadku.
Pozri prílohy.

Oznámenie Materskej školy v Smolníckej Hute

Dátum: 28. 5. 2020

Informácie o hygienických a iných opatreniach pre rodičov detí, ktoré od 1.júna 2020 nastupujú do MŠ.

Oznámenie o opätovnom obnovení prevádzky MŠ a 1-5 roč. ZŠ v Smolníku 1

Oznámenie o opätovnom obnovení prevádzky MŠ a 1-5 roč. ZŠ v Smolníku

Dátum: 22. 5. 2020

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa z pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 21.5.2020 v Základnej škole s materskou školou v Smolníku bude dňom

1.júna 2020

v súlade s usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

opätovne obnovená prevádzka materskej školy a prvého až piateho ročníka základnej školy.
• Účasť na vyučovaní je dobrovoľná.

• Vyučovanie v ZŠ bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín od 7,55 hod. do 11,30 hod. (4 vyučovacie hodiny) v súlade s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

• Pre žiakov je zabezpečená strava v školskej jedálni. Záujem o stravu je potrebné nahlásiť v pondelok ráno pri vstupe do školy a následne aspoň deň vopred.

• Pred nástupom do školy pri prvom vstupe do budovy ( v pondelok ráno) je povinný rodič každého žiaka, ktorý sa bude vyučovania zúčastňovať, odovzdať triednemu učiteľovi čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Bez tohto vyhlásenia nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy. Čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť na stránke školy. Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť si čestné vyhlásenie vytlačiť bude tlačivo k dispozícii pri vstupe do školy.

• Žiakom bude každý deň pri nástupe do školy meraná teplota. Žiak so zvýšenou teplotou bude okamžite vylúčený z ďalšieho vyučovania.

• Najvyšší počet žiakov v skupine v ZŠ je 20.

• Žiaci sú povinní mimo svojej skupiny používať ochranné rúško. Žiadame preto rodičov, aby svojim deťom rúško zabezpečili. Bez ochranného rúška nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy.

• Prevádzka školského klubu bude upresnená po stanovení podmienok prevádzky zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Preventívne opatrenia na ochranu seniorov pre podvodnými konaniami

Dátum: 21. 5. 2020

Policajný zbor aj v čase pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 upozorňuje občanov, najmä seniorov na páchanie podvodov a krádeží pod vymyslenými legendami s rôznymi emotívnymi príbehmi, ktorými sa podvodníci snažia získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, ....

#

Verejné slávenie bohoslužieb

Dátum: 7. 5. 2020

Milí bratia a sestry, s vďačnosťou voči Pánu Bohu a pokorou v srdci oznamujeme, že na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR, odporúčania Ministerstva vnútra SR a usmernenia o slávení bohoslužieb na Slovensku už v najbližšiu nedeľu t. j. 10. mája 2020 o 9.00 hod. sa uskutoční v našom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolníckej Hute sv. omša.
Slávenie bohoslužieb sa budú konať v súlade s nariadenými bezpečnostnými opatreniami:
- Vstup do kostola len s nasadeným rúškom a rukavicami
- Kto nebude mať rukavice, použije dezinfekciu, ktorá sa nachádza pri vstupe do kostola.
- Každá druhá lavica v kostole zostane prázdna.
- Členovia rodín žijúci v jednej domácnosti môžu sedieť spolu, vedľa seba v jednej lavici.
- Preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad - ak je to možné s ohľadom na tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu pred spevmi.
- Ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu).
- Každý si na bohoslužby prinesie vlastný spevník.
- Aj pri vychádzaní z kostola po skončení bohoslužieb je potrebné dodržať odstup 2m od seba.
"Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery."
Vdp. Mgr. František Koščák, Farnosť Smolnícka Huta.

Prijímanie piatakov na osemročné štúdium na Gymnáziu v Gelnici 1

Prijímanie piatakov na osemročné štúdium na Gymnáziu v Gelnici

Dátum: 4. 5. 2020

„Riaditeľstvo Gymnázia Gelnica oznamuje rodičom piatakov, že spustilo prijímanie prihlášok na osemročné štúdium pre školský rok 2020/2021. Presný postup podávania prihlášok môžete nájsť na webstránke školy gymgl.edupage.org. Formulár prihlášky je možné si vyzdvihnúť aj vo vestibule Gymnázia Gelnica. Vaše otázky Vám radi zodpovieme na telefónnom čísle 0910/873025 alebo na emailovej adrese skola.gymgl@gmail.com.“

#

List nášho otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika mladým – Nedeľa Božieho milosrdenstva 2020

Dátum: 26. 4. 2020

Farnosť Smolnícka Huta 19.4.2020

Opatrenie UVZ SR - štátna karanténa upresnenia platné od 20.04.2020 1

Opatrenie UVZ SR - štátna karanténa upresnenia platné od 20.04.2020

Dátum: 20. 4. 2020

.

#

Pastiersky list otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika na Veľkonočnú nedeľu 12. 4. 2020

Dátum: 12. 4. 2020

Farnosť Smolnícka Huta, Vdp. Mgr. František Koščák

#

Nové lavice na cyklotrase - náučnom chodníku

Dátum: 8. 4. 2020

Dnes nám pribudli v rámci náučného chodníka - cyklotrasy tieto nádherné lavice, spolu 8 kusov. Sú od seba rozmiestnené cca 270m. Prajeme Vám nerušený relax v lone našej krásnej prírody. Sme radi, že nik po sebe nezanecháva odpadky a chceme pripomenúť, že kladenie ohňa je zakázané.
Smolnícka Huta 8.4.2020

Uznesenie vlády SR  č.207  1

Uznesenie vlády SR č.207 zo 06.04.2020

Dátum: 8. 4. 2020

.

Oznámenie o úplnom zastavení prímestskej autobusovej dopravy na území Košického samostatného kraja počas Veľkonočných sviatkoch od 10.04.2020 do 13.04.2020 (vrátane) 1

Oznámenie o úplnom zastavení prímestskej autobusovej dopravy na území Košického samostatného kraja počas Veľkonočných sviatkoch od 10.04.2020 do 13.04.2020 (vrátane)

Dátum: 7. 4. 2020

.

#

VEĽKÁ NOC 2020

Dátum: 6. 4. 2020

"Všetci nemôžeme robiť veľké veci, ale môžeme robiť s veľkou láskou maličkosti".
Ďakujeme za ďalšiu krásnu tvorbu šikovným rukám zo Smolníckej Huty. I keď tieto sviatky sa budú niesť v nepríjemnej atmosfére koronavírusu, potešme svoje oči aj touto formou.
Smolnícka Huta 6.4.2020

#

FARSKÉ OZNAMY

Dátum: 6. 4. 2020V zmysle oznámenia Biskupského úradu Vás informujeme o tom, že mnoho farností v momentálnej situácii zostalo bez stálych príjmov, čo aj v prípade našej farnosti činia hlavne príspevky zo zvončeka a zbierky pre potreby farnosti. Preto môžete svoje príspevky posielať priamo na účet farnosti:
IBAN: Číslo účtu: SK 2865000000000020291183
Názov účtu: Rímskokat.cirkev, farnosť Smolnícka Huta.
Srdečná vďaka a Pán Boh zaplať.

Zobrazeno 61-90 z 279

Aktuálne

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Slovenská banská a železná cesta

Slovenská banská a železná cesta

Sviatok a výročie

Meniny má Fedor, Fedora

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Začiatkom apríla opiľuj suché konáre, budú dobrie lekváre.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:05:43

Slnko zapadá:19:29

Interaktívna mapa

interaktivná mapa

 Nájdete tu zaujímavosti               v okolí,             občianskú   vybavenosť        cyklotrasy,         turistické chodníky,                 kataster              Klikni na obrázok

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Smolnická Huta Smolnická Huta Smolnická Huta Smolnická Huta Smolnická Huta

Kontakty

Obecný úrad
Smolnícka Huta 1
055 65 Smolnícka Huta
 
Tel.: +421 53 / 488 77 04
Email: obec@smolnickahuta.sk

Úradné hodiny

Pondelok – Piatok: 7:00 – 15:00

Smolnická Huta