Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Obsah

Vítame Vás na stránke obce Smolnícka Huta

Úradná tabuľa

.Základné informácie

Názov Obce Smolnícka Huta
Nemecký názov obce Schmöllnitz Hütte
Prvá písomná zmienka 1828
   
Kraj Košický
Región Dolný Spiš
Okres Gelnica
Štatút obce obec
   
Kód Obce 543551
IČO 329584
DIČ 2021259449
PSČ 5565
Telefónne smerové číslo 53
   
GPS súradnice N 48⁰44′16″ E 20⁰46′26″
Nadmorská Výška obce 495 m.n.m.
Celková výmera obce 3732,55 ha
Počet obyvateľov (01.01.2015) 492
Hustota obyvateľstva na km2 13,18

Nové fotografie v galérii

06.12.2020

MIKULÁŠ 2020

MIKULÁŠ 2020

"Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý, každý rok nosievaš do okien dary. Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý, každý rok myslievaš na dobré deti!" ...aby najmenší pozdravili Mikuláša, tak sa tento rok rozhodol osobne navštíviť všetky deti a odovzdať im balíčky u nich doma. Nedočkavé oči vykukovali spoza záclon, rešpekt, úsmev i radosť z jeho príchodu sa ozývali v izbách domčekov. Čert veľa roboty nemal, pretože deti celý rok poslúchali a tak najväčším pomocníkom bol anjelik s plným košom dobrôt. Po zotmení slávnostne s anjelikom rozsvietil vianočný stromček. A keďže tento rok prešiel po našej obci tisíce krokov, aby nevynechal ani jedného z vás, tešil sa na zaslúžený oddych. Ďakujeme za krásne básničky i pesničky. Dovidenia o rok milé deti.

Detail

04.12.2020

Výzdoba v Smolníckej Hute - ADVENT 2020

Výzdoba v Smolníckej Hute - ADVENT 2020

.

Detail

29.11.2020

Požehnanie adventného venca

Požehnanie adventného venca

"Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!" (Mk13,33-37) Prežime Advent v radosti a pokoji, ale aj v stíšení a pokání. Buďme ostražití, aby nám materiálne veci nezakryli skutočný zmysel Adventu a Vianoc. RKC Farnosť Smolnícka Huta 29.11.2020

Detail

27.11.2020

ADVENT 2020

ADVENT 2020

.

Detail

09.11.2020

Celoplošné testovanie na COVID-19

Celoplošné testovanie na COVID-19

.

Detail

02.11.2020

Dušičky

Dušičky

.

Detail

21.10.2020

Prebiehajúce práce pomocou ťažkej techniky

Prebiehajúce práce pomocou ťažkej techniky

Dnes prebieha v našej obci v časti Červená voda protierózne opatrenie v mieste vystavenom účinkom vody po prívalových dažďoch. Breh Smolníckeho potoka sa spevňuje kameňom. Vodári pomocou ťažkej techniky úspešne odstránili jednu poruchu zásobovania pitnou vodou do vodojemu na zásobnom rade na povodí Smolníckeho potoka v úseku za Červeným kopcom. Ďalej pokračujú práce na odstránení druhej poruchy na potrubí pri Smolníckom potoku, ktoré spomalila zvýšená hladina vodného toku po prívalových dažďoch a tak sa muselo počkať na pokles prúdu vody. A aby toho nebolo málo, pracuje sa aj na odvodnení povrchu cesty pomocou cestnej odrážky v Smolníckej Hute. 19.10.a 21.10.2020

Detail

08.10.2020

Cesty

Cesty

Pustili sme sa do úprav ciest v časti Píla-Smolnícka osada ako aj v Novej Hute. Veľmi by sme si priali keby nám vyšli a boli schválené projekty a žiadosti, ktoré sme si podali a mohli tak skvalitniť všetky časti našej obce, ktoré to už veľmi potrebujú... Smolnícka Huta 7.10.2020

Detail

08.10.2020

Jeseň 2020

Jeseň 2020

Jeseň pani bohatá farbí listy do zlata. Prišla jeseň. Slniečko sa presunulo na spodnejšiu dráhu a svojimi lúčmi dotieravo udiera do očí. Stromy začali meniť svoj šat. Žeby sa chystali na nejaký ples? Len sa pozrite, do akých farebných šiat sa nahodili. Niektoré sú ešte zelené, kde-tu popretkávané farbou hrášku. Iné si vybrali tú najkrikľavejšiu žltú. A tamtie v diaľke zasa slniečkovskú žlto-oranžovú. Zahanbiť sa nedali ani kríky a rozžiarili sa do červena až purpurova. Príroda sa rozkrásnela a s ňou i park pred obecným úradom, ktorý sa vďaka nesmiernemu talentu a kreativite šikovnej Katky a jej tatina premenil na rozprávku, ktorá pripomína les i jeho tajomstvá ako aj JESEŇ pani bohatú... Potešte sa s nami v Smolníckej Hute od dnešného 7. októbra 2020.

Detail

Aktuality

21.01.2021

Aplikácia Odvoz odpadu pre ANDROID 1

Aplikácia Odvoz odpadu pre ANDROID

Nainštalovať , nastaviť obec, upozornenia a už nikdy nezabudnete vyložiť kontajner, alebo vrece na ulicu včas, pred odvozom smetiarmi

Detail

19.01.2021

Testovanie na Covid-19

Testovanie na Covid-19

Testovanie na Covid-19 sa v našej obci uskutoční v sobotu 23.1.2021 od 9:00-16:00 hod. O prípadných zmenách vás budeme priebežne informovať. Nezabudnite si so sebou vziať doklad totožnosti. Ďakujeme.

Detail

05.01.2021

Režim pracovísk klientskeho centra a pracovísk MV SR platný od 04.01.2021 – 24.01.2021 1

Režim pracovísk klientskeho centra a pracovísk MV SR platný od 04.01.2021 – 24.01.2021

Okresné úrady a klientske centrá Klientske centrá, okresné úrady a vybrané útvary okresných riaditeľstiev PZ budú občanom k dispozícii počas pracovných dní v čase od 08.00 - 12.00 hod. Na okresných úradoch budú občania môcť podať svoje žiadosti len prostredníctvom podateľne. Osobne konzultovať svoje požiadavky budú môcť len na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru s vedúcim príslušného odboru. Doklady a evidencie Evidencia vozidiel bude vybavovať žiadosti len online objednaných klientov v čase od 08.00 hod - 12.00 hod. Oddelenia dokladov budú v prevádzke v čase od 08.00 hod - 12.00 hod. Došlo aj k zmene na pracoviskách ÚPSVaR od 04.01.2021 – 24.01.2021 a to nasledovne: V uvedenom období sa úradné hodiny upravujú nasledovne: pondelok – piatok nestránkový deň. Na recepcii/podateľni úradov bude zabezpečené podpisovanie dohôd (dodatkov) k prebiehajúcim projektom. Služba na recepcii, resp. podateľni úradu bude zabezpečená nasledovne: Pondelok 8:00-11:00, Utorok 8:00-11:00, Streda 13:00-16:00, Štvrtok nestránkový deň, Piatok 8:00-11:00. Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste, pokiaľ je to možné využili inú, ako osobnú formu kontaktu s úradom (mailová, telefonická komunikácia ....) Sociálna poisťovňa SNV pobočka Gelnica má taktiež zmenené úradné hodiny od 04.01.2021 – 24.01.2021 a to nasledovne: Pondelok 8:00 – 11:00 Utorok 8:00 -11:00 Streda 13:00 – 16:00 Štvrtok 8:00 – 11:00 Piatok 8:00 – 11:00

Detail

02.01.2021

Pozastavenie verejných bohoslužieb, Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Nový rok 2021.

Pozastavenie verejných bohoslužieb, Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Nový rok 2021.

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.

Detail

23.12.2020

Farnosť Smolnícka Huta

Farnosť Smolnícka Huta

Milí veriaci, vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu aj medzi našimi veriacimi, počnúc dnešným dňom, až do odvolania sa nebudú konať verejné bohoslužby v našom kostole. Oslávme Vianoce v kruhu svojich drahých v zdraví, pokoji a láske. Chráňme seba a našich blízkych. Požehnané Sviatky narodenia Ježiša Krista všetkým želá a vyprosuje správca farnosti v Smolníckej Hute, František Koščák.

Detail

14.12.2020

.

Testovanie na COVID-19 v okrese Gelnica

Rozpis testovania MOMAG, PRO VITAE n.o., Gelnica umiestneného na ulici Nemocničná 33, 056 01 Genica, pri lekárni: Pondelok: 7.00 - 13.00 hod. Utorok: 7.00 - 13.00 hod. Streda: 7,00 - 13.00 hod. Štvrtok: 7.00 - 13.00 hod. Piatok: 7.00 - 13.00 hod.

Detail

09.12.2020

Obnovenie vyučovania na druhom stupni školy

Obnovenie vyučovania na druhom stupni školy

Po dohode so zriaďovateľom Vám oznamujeme, že od 14.decembra 2020 Základná škola s materskou školou v Smolníku obnovuje pre žiakov druhého stupňa vyučovanie. Podmienkou účasti na prezenčnom vzdelávaní je predloženie platného negatívneho testu na COVID -19 žiaka a jedného jeho zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní. Bez predloženého platného negatívneho testu žiakovi nebude umožnený vstup do školy. Žiaci, ktorých zákonní zástupcovia odmietli absolvovať test, alebo o prezenčné vyučovanie neprejavili záujem, pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa platného rozvrhu hodín ako doteraz. Test si musí každý žiak a jeho zákonný zástupca zabezpečiť individuálne (napr. na mobilnom odberovom mieste v Gelnici pri nemocnici). Pretestovanie je nutné vykonať každých 7, 14 alebo 21 dní podľa epidemiologickej situácie v regióne. Po ukončení vianočných prázdnin zabezpečí pretestovanie žiakov a rodičov obec Smolník ako zriaďovateľ základnej školy s materskou školou. Termín testovania bude upresnený a zverejnený na stránke obce a školy a v obecnom rozhlase spádových obcí.

Detail

09.12.2020

EUROBUS,a.s.Košice

EUROBUS,a.s.Košice

Cestovné poriadky autobusových liniek prechádzajúcich našou obcou, ktoré nadobudnú platnosť 13.12.2020.

Detail

06.12.2020

MIKULÁŠ 2020

MIKULÁŠ 2020

"Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý, každý rok nosievaš do okien dary. Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý, každý rok myslievaš na dobré deti!" ...aby najmenší pozdravili Mikuláša, tak sa tento rok rozhodol osobne navštíviť všetky deti a odovzdať im balíčky u nich doma. Nedočkavé oči vykukovali spoza záclon, rešpekt, úsmev i radosť z jeho príchodu sa ozývali v izbách domčekov. Čert veľa roboty nemal, pretože deti celý rok poslúchali a tak najväčším pomocníkom bol anjelik s plným košom dobrôt. Po zotmení slávnostne s anjelikom rozsvietil vianočný stromček. A keďže tento rok prešiel po našej obci tisíce krokov, aby nevynechal ani jedného z vás, tešil sa na zaslúžený oddych. Ďakujeme za krásne básničky i pesničky. Dovidenia o rok milé deti.

Detail

04.12.2020

Výzdoba v Smolníckej Hute- ADVENT 2020 1

Výzdoba v Smolníckej Hute - ADVENT 2020

Atmosféru najkrajších sviatkov v roku pomáha navodiť nielen vôňa napečených koláčikov, ale aj celková vianočná výzdoba. Krása tkvie v detailoch, ktorá dotvára krásny dojem. Vôňa ihličia, zimné dekorácie, šišky, venčeky na dverách... To všetko nám od dnešného dňa v čase adventu zdobí exteriér v parku pred obecným úradom a to vďaka kreativite, usilovnosti i talentu našej rodáčky. Aj našim chlapom ďakujeme za pomoc. Smolnícka Huta 4.12.2020

Detail

03.12.2020

Advent 2020 1

Advent 2020

ZO-SZZP Smolnícka Huta. Nakoľko nám mimoriadna situácia so šírením Covid -19 nedovolila stretnúť sa tak , ako minulý rok na " Katarínu" sme sa rozhodli spríjemniť Vám tých čarovných vianoc čas malým darčekom. Keď nastanú tie krásne chvíle pokoja, nech naša sviečka Vám prinesie pokoj, šťastie a zdravie v kruhu svojich najbližších.

Detail

02.12.2020

MIKULÁŠ 2020

MIKULÁŠ 2020

Tento rok nám situácia nedovoľuje stretnúť sa spoločne s Mikulášom pri vianočnom stromčeku v parku pred obecným úradom. Aby ste neboli smutné milé naše detičky, príde k VÁM pred domčeky, kde bývate. A preto si vyčistite čižmičky a čakajte na Mikuláša za oknom. Takže HOHOHOOOOO už sa na vás teší, vidíme sa v sobotu 5.12.2020. Mikuláš sľúbil, že k nám príde o 15:00hod. a začne po obci roznášať balíčky.

Detail

27.11.2020

ADVENT 2020

ADVENT 2020

Tento rok sa nesie v tieni korony, no bez adventného venca v parku pred obecným úradom, si to už nevieme predstaviť. Preto ďakujeme za pomoc pri jeho tvorbe aj v roku 2020, nech poteší nielen detské oči... Náš duchovný otec František ho na prvú adventnú nedeľu, po sv. omši požehná. A čo ešte máme pre VÁS prichystané, to VÁM ešte neprezradíme, nechajte sa prekvapiť. PS: Za vynikajúci horúci čaj a fantastické koláče srdečne ďakujeme kuchárkam z našej vývarovne. A zazimovali sme aj chatu na Okrúhlej lúke, kde sa nám naskytla nádherná scenéria. Smolnícka Huta 27.11.202

Detail

18.11.2020

Zber a vývoz nebezpečného odpadu 1

Zber a vývoz nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že v pondelok dňa 23.11.2020 od 9.45 hod. do 10.00 hod. sa uskutoční zber a vývoz nebezpečného odpadu. Vozidlo určené na zber nebezpečných odpadov bude pristavené o 9.45 hod. pred obecným úradom. Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete odovzdať: -odpadové oleje, farby, laky, riedidlá v pôvodnom balení a obaly z nich -žiarivky, výbojky -rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými látkami. Žiadame občanov, aby využili možnosť bezplatného odovzdania nebezpečných odpadov a doniesli ich pred obecný úrad v stanovenom čase.

Detail

09.11.2020

Celoplošné testovanie na COVID-19, druhé kolo 7.11.2020

Celoplošné testovanie na COVID-19, druhé kolo 7.11.2020

Výsledky sobotného plošného testovania na COVID-19 v Smolníckej Hute dopadlo na výbornú, takže zodpovednosť a karanténa priniesla v našej obci dobré správy. Na testovanie prišlo 481 ľudí, z toho pozitívnych bolo 0. Prosíme, aby ste aj naďalej ochraňovali seba, aj svojich blízkych. Ďakujeme VÁM.

Detail

06.11.2020

Informácie k druhému kolu  celoplošného testovania 1

Informácii k druhému kolu celoplošného testovania

V sobotu 07.11.2020 od 8.00 do 20.00 hod. druhé kolo Bližšie informácie pozri v detaily.

Detail

Mobilná APP

Novinky a aktuality z nášho webu,
stiahnite si zadarmo mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií